» Žádost Tělovýchovné jednoty Knapovec - finance sál

Rada města Ústí nad Orlicí

Sychrova 16

562 22 Ústí nad Orlicí

Žádost o zařazení investiční akce komunitního centra v Knapovci do rozpočtu města

Ústí nad Orlicí na rok 2016.

Vážení Radní města Ústí nad Orlicí,

dne 23.listopadu 2015 se konala výborová schůze Tělovýchovné jednoty v Knapovci.

Výstupem tohoto jednání je žádost na Radu města Ústí nad Orlicí na zařazení investiční akce do rozpočtu města na rok 2016 ve výši 4 miliónů  Kč na zahájení výstavby komunitního centra v Knapovci. 

Výbor Tělovýchovné jednoty v Knapovci žádost Radě předkládá z těchto důvodů:

  • projekt byl po dohodě změněn z tělocvičny na komunitní centrum s menšími rozměry a projekt je již připraven k realizaci výstavby
  • TJ sehnala výhodnou cenovou nabídku na demolici stávajícího sálu za minimální náklady, ostatní firmy předkládaly CN až o 60 % vyšší
  • občané Knapovce, Horní a Dolního Houžovce tj. cca 450 obyvatel nemají

žádný sál a neziskové spolky nemají žádné zázemí

  • výstavba sálu v Knapovci je zařazena již druhé volební období do koaličního prohlášení
  • Mateřská škola v Knapovci bude mít možnost sál využívat jako tělocvičnu
  • osadní výbor je připraven podílet se také na financování této akce
  • informace o zahájení výstavby komunitního centra v roce 2016 již proběhla v několika médiích
  • občané všech tří obcí počítají se zahájením výstavby komunitního centra v Knapovci již v roce 2016 a věří, že vznikne nové centrum setkávání, kultury a sportu.

Návrh TJ harmonogramu  rozpočtu a výstavby komunitního centra v Knapovci:

  • rozpočet 2016 -  zařadit do rozpočtu 4 milióny Kč na zahájení výstavby
  • rozpočet 2017 -  zařadit do rozpočtu dofinancování na ukončení výstavby.

Vážení Radní, věříme, že naléhavost situace ohledně sálu v Knapovci, v Horním a Dolním Houžovci všichni vnímáte a vaším kladným rozhodnutím vyhovíte naší žádosti.

Výbor Tělovýchovné jednoty:        ing. Zdeněk Bílý

                                                  ing. Josef Dušek

                                                  Seidlmanová Linda

                                Zapsala:     Drobná Hana                                              

V Knapovci dne 23.listopadu 2015    

» Žádost Osadního výboru - sál v Knapovci

Městský úřad Ústí nad Orlicí                                         V Knapovci 7.10.2013         

Sychrova 16, Ústí nad Orlicí  

Rada Města

 Žádost:

Osadní výbor Knapovec, Horní a Dolní Houžovec, projednal na svém jednání ze dne:   7. října 2013, a  žádá Radu Města Ústí nad Orlicí o schválení: 

 * výstavby nové tělocvičny v Knapovci.

Současný stav sálu v Knapovci je ve velmi  havarijním stavu. Střechou zatéká , na stropě a podlahách jsou prosáklá místa. Podlaha je v okolí stěn a již téměř v jedné třetině sálu  působením dřevomorky propadlá. Občané našich tří obcí, kde je téměř  500 obyvatel, se nemají kde sejít při jakékoliv kulturní nebo sportovní akci. Na základě skutečnosti, že je již zpracována projektová dokumentace na novou tělocvičnu, žádáme proto o zařazení zahájení výstavby nové tělocvičny do investičních akcí na rok 2014. Výstavba nové tělocvičny byla také zahrnuta v programovém prohlášení koalice Města na dané volební období. Občané našich obcí věří, že bude tento bod prohlášení zrealizován. Obce Knapovec a Horní a Dolní Houžovec jsou jako jediné okrajové části Města Ústí nad Orlicí, které nemají prostory pro jakoukoliv kulturní, společenskou a sportovní činnost.

 Za Osadní výbor pro část Knapovec, Horní a Dolní Houžovec

předseda:  Ing. Bílý Zdeněk

Žádost vyřizuje: Drobná Hana, Knapovec 138, tel. 604650706, email: drobnahana@seznam.cz

CZDEEN

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | © hpvorlagen24