» SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KNAPOVEC

Sbor dobrovolných hasičů v Knapovci byl založen 13.9.1903 německými obyvateli v tehdejším Knappendorfu. V roce 1945 došlo k jeho zrušení a byl založen sbor nový. Ten byl založen  3.4.1946, a to už českým obyvatelstvem v obci s českým názvem Knapovec. Po jeho znovu založení má sbor v průměru okolo 35 členů. V jeho počátcích se používala technika, která zde zůstala po původních obyvatelích. Až v 50.letech byla obcí zakoupena technika české výroby, a to požární stříkačka PS6 od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. Avšak tato technika po nějaké době nestačila, tak v letech 60. byla zakoupena požární stříkačka PS8 od firmy THZ Vysoké Mýto (bývalý Stratílek). Na převoz této techniky se používaly traktory Supra, které patřily místnímu JZD (později Státní statek). Počátkem 70.let získal sbor skříňovou TATRU 805 tzv.Kačena, která nejenže sloužila na převoz techniky, ale už i členům sboru na zásahy, soutěže a různé akce. Jelikož tato Tatra po nějakém čase dosluhovala, členové sboru se rozhodli pro novější stroj, a to plachtový dopravní automobil AVIA A30, který odkoupila obec od místní velkovýkrmny vepřů. Tento automobil sloužil od počátku 80.let. Od počátku 90.let obec i sbor spadá pod nového zřizovatele Město Ústí nad Orlicí, ale ani to nebrání v dalším fungování sboru. Naopak se přebudovaly prostory hasičské zbrojnice na modernější. Zde se členové sboru mohou pravidelně scházet, školit a zde již několik let mohou pořádat akce pro veřejnost. Každoročně připravujeme na jaře čarodějnice, na podzim křapáčové hody a o vánocích prodej kaprů. Naši hasiči také pořádají pochod na Míšinu u Třebovských skal. Tyto akce bývají hojně navštěvovány nejen místními, ale i obyvateli z okolních obcí. Požární technika na tuto dobu byla už velice zastaralá, tak se členové sboru, po těžkém vyjednávání se zřizovatelem, dočkali v roce 1995 nového přírůstku, a to moderní požární stříkačky PS 12 s motorem TAZ 1500 od slovenského výrobce požárních stříkaček Maky´s Žilina. Díky této nové technice byl náš sbor schopnější nejen v zásahové činnosti, ale i v oblasti požárního sportu. Již od roku 1998 pořádal sbor na památku zesnulého bratra Zdenka Šaldy soutěž v požárním útoku, který se koná každoročně na místním hřišti v Knapovci, a to vždy na přelomu srpna a září až do roku 2010. Tato soutěž si získala mezi hasiči svou prestiž a tak byla v roce 1999 zařazena do seriálu soutěží okresu Ústí nad Orlicí, kam se sjíždělo mnoho družstev z celého okresu. Soutěží v požárním sportu se náš sbor snaží účastnit do dnes. Po dohodě s našim zřizovatelem a ostatními sbory v okrsku v roce 2007 získal sbor další novou techniku, a to moderní dopravní automobil značky Peugeot BOXER, který je vybaven plovoucím čerpadlem KAWASAKI, elektrocentrálou a osvětlovací a požární technikou. Tento automobil má za sebou už několik zásahů, cvičení i soutěží. Již v roce 2009 byl dán do likvidace stařičký dopravní automobil AVIA A30, který už nesplňoval parametry pro převoz členů.

V roce 2010 přibyli do našeho sboru další noví členové a 22 dětí. Dnes má sbor 38 členů a 22 dětí. Naše děti se od počátku jejich činnosti chlubí vynikajícími schopnostmi a pěkným umístěním v soutěžích.

Náš sbor má také jednotku, která pomáhá při čerpání vody z různých objektů, při likvidaci polomů ze silnic a požárů a také při technických zásazích. Účastní se také různých školení, námětových a taktických cvičení. V roce 2010 se také zúčastnila jednoho z největších taktických a námětových cvičení na území okresu Ústí nad Orlicí s názvem HAVÁRIE 2010.

V nynějším vedení sboru jsou: velitel SDH Pavel Ráb, zástupce velitele Petr Zahradník, starosta SDH Josef Rozlílek, náměstek starosty Miroslav Šinkovský, jednatel SDH Michaela Rábová, hospodář SDH Klára Žďárská, strojník Dominik Žďárský, preventista Miroslav Šinkovský, referent MTZ Petr Zahradník.

CZDEEN

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | © hpvorlagen24