» 2022/06 SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI A HOJBAL

Tělovýchovná jednota Knapovec uspořádala v sobotu 25. června 2022 s místní Mateřskou školou na dětském hřišti a okolí Den pro děti. Společně s Mateřskou školou jsme pro děti připravili barevnou cestu, na které byly různé hry a soutěže. Všechny děti byly odměněny sladkými dárečkami. Součástí odpoledního programu byl také na kurtu u Komunitního centra již tradiční nohejbalový turnaj trojic. Nohejbalového turnaje se zúčastnilo 7 družstev. Ceny na nohejbal byly zakoupeny ze zaplaceného startovného od účastníků turnaje. Díky všem dospělákům, kteří nám pomohli s uspořádáním celé akce. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2022/04 PÁLENÍ ČARODĚJNIC


 
 
 
 
 
 
 

» 2021/06 SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI A NOHEJBAL


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2020/06 SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI A NOHEJBAL

Tělovýchovná jednota Knapovec připravila v sobotu 27.června 2020 nohejbalový turnaj trojic, kterého se zúčastnilo 6 týmů a to nejen z Knapovce. Zároveň s turnajem Tělovýchovná jednota uspořádala hlavní program dne - sportovní odpoledne pro děti. Společně s Mateřskou školou v Knapovci jsme připravili pro děti na dětském hřišti a okolí - hry a soutěže s odměnami. Krásné počasí podpořilo naši sobotní akci, která se hodně vydařila. Akci podporuje Město Ústí nad Orlicí. Za TJ Knapovec Hana Drobná.

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2019/12 REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V KNAPOVCI PROŠLO REKONSTRUKCÍ V HODNOTĚ 50.000,- Kč. TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KNAPOVEC NECHALA OPRAVIT DĚTSKÉ HŘIŠTĚ DLE REVIZNÍ ZPRÁVY. NA TÉTO AKCI SE TAKÉ PODÍLELO MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ. MÁME ZDE NOVÉ HOUPAČKY, OPRAVENÉ A NOVÉ SEDACÍ SETY, BYL OPRAVEN CELÝ PROLÉZACÍ HRAD A KOUPENO NOVÉ POČÍTADLO PRO DĚTI.


 
 
 
 
 

» 2019/06 SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI A NOHEJBAL

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI, LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI A TURNAJ V NOHEJBALE připravila v sobotu 31. srpna 2019 u KULTURNÍHO DOMU V KNAPOVCI TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KNAPOVEC. DĚTI SI UŽILY SPORTOVNÍ ODPOLEDNE A DOSPĚLÁCI NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže se sladkými odměnami. Hlavní program sportovního odpoledne pro děti byla stopovaná, kde děti plnily různé úkoly. Během stopované na děti čekal poklad s odměnami. Sportovního odpoledne se zúčastnily místní i přespolní děti. Akci pro děti podporuje Město Ústí nad Orlicí. Na tenisovém kurtu se odehrál nohejbalový turnaj trojic, kterého se zúčastnilo 8 družstev. Hlavní výhru si odneslo družstvo DRACI z Knapovce. Ceny na nohejbal byly zakoupeny ze zaplaceného startovného od družstev. Sportovní odpoledne se velmi vydařilo a velké poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací celé akce.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2019/06 DEN PRO DĚTI

V sobotu 1. června 2019 jsme v Knapovci připravili již tradiční akci Den pro dětiNa  dětském hřišti a okolí proběhly pro šest desítek dětí různé soutěže a hry, za které děti dostávaly sladké odměny a dárky. Státní policie nám předvedla jak probíhá výcvik policejních psů. Městská policie dětem ukázala svoje auto, jejich vybavení a popovídali si s dětmi, jak se mají chovat v silničním provozu a na přechodech. Po nebi se nám prohnali parašutisti a ukázali nám, jak umí seskočit na cíl, který byl u dětského hřiště. Záverečnou atrakci pro děti měli hasiči města Ústí nad Orlicí. Dětem předvedli jejich auto s vybavením a děti pobavili pěnovou koupelí na zelené louce, kterou umí jenom hasiči. Den pro děti se konal v našem krásném "centru" Knapovce, kde jsme společně poseděli, pobavili se, něco dobrého snědli a také popili - třeba výborné pivečko. Za TJ Knapovec akci připravily Hana Drobná a Linda Seidlmanová.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2019/03 MAŠKARNÍ KARNEVAL

Víkend 23. a 24. března 2019 bylo v Knapovci rušno.                                                                             *Tělovýchovná jednota Knapovec připravila v sobotu odpoledne maškarní karneval pro děti. Nový kulturák praskal ve švech. Na zahájení karnevalu předvedly své vystoupení mažoretky. Další program se odehrával ve znamení disko (za doprovodu diskžokeje). Pro děti byly připraveny hry a soutěže.   

*Večer pokračoval ve znamení diskotéky na téma staré pecky a fláky.

* V neděli podvečer se v kulturáku promítalo o Nepálu. Promítání bylo o treku do Annapurna Base Campu, o krásách Himalájí ve výškách přes čtyři tisíce metrů , také o setkávání s domorodci. Tohoto treku se zúčastnili i někteří knapováci.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2018/08 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI

V sobotu 25. srpna 2018  Tělovýchovná jednota Knapovec  připravila v okolí dětského hřiště a na kurtu v Knapovci Sportovní den pro děti. Děti i jejich rodiče měli možnost na dětském hřišti projít různá sportovní  stanoviště, zúčastnit se soutěžení, hrát míčové hry na kurtu - pobavit se a získat  sladké odměny. Nechyběly zde koláčky, grilované dobroty pro děti a jejich doprovod. Večer bylo připraveno posezení pro dospěláky. Město tuto akci pro děti podporuje. Za Tělovýchovnou jednotu připravila Hana Drobná a Linda Seidlmanová.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2018/06 DEN PRO DĚTI

V sobotu 2. června 2018 připravila Tělovýchovná jednota Knapovec  na dětském hřišti v Knapovci – již tradiční akci k svátku dětí - Den pro děti.  Děti prožily odpoledne plné her a soutěžení. Nechyběl zde skákací hrad, městká policie, hasiči  a Červený kříž. Hlavním programem dětského odpoledne byla cesta za pohádkovými postavami, kde děti plnily u pohádkových dvojic různé úkoly, za které dostávaly pohádkové penízky. Za vysoutěžené pohádkové žetonky si mohly nakoupit v pohádkovém obchůdku předměty, které se dětem líbily. Hlavním trhákem pro děti byla nafoukaná pěna od hasičů a kočár s koňmi. Pět desítek dětí si odpoledne společně se svými rodiči hezky užili. Večer pokračovalo posezení pro dospěláky. Poděkování patří všem sponzorům a členů Tělovýchovné jednoty v Knapovci za pomoc při organizaci celé akce. Hlavním sponzorem bylo Město Ústí nad Orlicí. Akci připravila Hana Drobná a Linda Seidlmanová.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2017/08 SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI

 

V sobotu 19. srpna 2017 Tělovýchovná jednota Knapovec připravila v okolí dětského hřiště a na kurtu Sportovní den pro děti. Děti i jejich rodiče měli možnost na dětském hřišti projít různá stanoviště - zúčastnit se desetiboje, hrát míčové hry na kurtu - pobavit se a získat různé odměny. Grilovali jsme  dobroty, byly zde koláčky a také dobré tekutiny pro děti i jejich doprovod. Večer pokračovalo posezení s destibojem pro dospěláky, povídání, dojídání a dopíjení nápojů. Město  akci pro děti podporuje. Za Tělovýchovnou jednotu připravila Hana Drobná a Linda Seidlmanová.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2017/06 DEN PRO DĚTI

V sobotu 3. června 2017 od 14 hodin připravila Tělovýchovná jednota Knapovec na dětském hřišti v Knapovci – již tradiční akci k svátku dětí - Den pro děti. Odpoledne se zúčastnilo 62 dětí, rodiče, prarodiče a ostatní dospěláci. Děti prožily odpoledne plné her a soutěžení. Své vystoupení předvedly mažoretky a jejich sólistky, děti mohly svou energii využít na skákacím hradu, městká policie nám připravila zajímavé povídání o chování dětí při oslovení cizí osobou, hasiči připravili prohlídku auta a Červený kříž měl pro děti zajímavou prohlídku sanitky a povídání, jak pomoci při úrazu kamarádovi. Hlavním programem dětského odpoledne byla cesta za pohádkovými postavami, kde děti plnily různé úkoly. Nevětší atrakcí byla mýdlová pěna, kterou dětem připravili hasiči. Prožili jsme krásné slunečné odpoledne a podvečer, odpoledne se sladkými a grilovanými dobrotami, odpoledne dobrých tekutin pro malé i velké. Město Ústí nad Orlicí tuto akci podporuje. Akci připravila Hana Drobná a Linda Seidlmanová.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2016/08 SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI

 V sobotu 20. srpna 2016 Tělovýchovná jednota Knapovec připravila Sportovní den pro děti v okolí dětského hřiště a na kurtu v Knapovci. Předškolní děti závodily na odrážedlech a kolech. Na dětském hřišti probíhaly další disciplíny i pro ty nejmenší. Všechny děti soutěžily v běhu, hodu oštěpem, granátem a diskem. Velká zábava byla při přetahování družstev lanem. Na kurtu děti hrály házenou a nohejbal. Při vyhlášení vítězů všech soutěží děti dostaly pěkné dárečky. Největší atrakcí byly seskoky z letadla s padákem. Akci připravila Hana Drobná a Bob Doležal st. Město tuto akci podporuje.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2016/06 DEN PRO DĚTI

V sobotu 4. června 2016 od 14 hodin připravila Tělovýchovná jednota Knapovec

na dětském hřišti v Knapovci Den pro děti. Odpoledne k svátku dětí se zúčastnilo 54 dětí, rodiče i prarodiče. Program zahájily děti z Mateřské školy v Knapovci svými tanečky. Odpoledne pokračovalo barevnými stanovišti, kde děti plnily různé úkoly. Děti se setkaly na zeleném stanovišti s vodníkem, na žlutém stanovišti třídily odpady, další stanoviště bylo červené, kde Červený kříž z Ústí nad Orlicí předváděl dětem názorné ukázky rychlé pomoci. Děti měly možnost vyzkoušet si malování na obličej, skákání v pytlích, chytat rybičky a stříhání bonbónků se zavázenýma očima. Městská policie dětem předvedla svoje vybavení v autě i pomůcky při zásahu. Největší atrakcí byla nastříkaná pěna od hasičů. Odpoledne pro děti vystřídalo večerní posezení pro dospěláky při reprodukované hudbě. Den pro děti připravila Hana Drobná a Linda Seidlmanová. Akci podporuje Město Ústí nad Orlicí.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2015/08 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI

V sobotu dne 22. srpna 2015 Tělovýchovná jednota Knapovec připravila na kurtu v Knapovci a okolí dětského hřiště sportovní odpoledne pro děti. Školní děti měly možnost využít kurt na různé míčové hry - nohejbal, volejbal a házenou. Předškoláci si mohli zahrát různé hry pro menší děti, závodit na kolách a odrážedlech. Celé odpoledne si účastníci hezkého odpoledne pochutnávaly na sladkých koláčkách a grilovaných  dobrotách. Děti byly odměněny dárečky, které pro ně Tělovýchovná jednota připravila. Akci podpořilo Město Ústí nad Orlicí.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2015/06 DEN PRO DĚTI

Tělovýchovná jednota Knapovec připravila v sobotu 6.června 2015 v okolí dětského hřiště  v Knapovci „DEN PRO DĚTI“. Akce se zúčastnilo 70 dětí s rodiči. Dětský den byl zahájen tanečky dětí z místní Mateřské školy, Krajská policie nám předvedla ukázky z výcviku služebních psů, zástupkyně Městské policie se věnovala dětem ohledně silničního provozu, vybavení policejního auta a policejního příslušníka. Hlavním programem byla cesta za zvířátky. Děti postupně navštívily jednotlivá stanoviště, kde je vítala např. včelka, žirafa, žabka, zebra, motýl, pejsek, ovečka, kohout i beruška s plněním jednotlivých úkolů. Děti, které prošly celou zvířátkovou cestou došly až k pokladu - kde je čekal balíček s odměnou. Na závěr také místní hasiči předvedli hasičské auto a jejich vybavení. Večer pokračoval diskotékou pro dospělé. Krásné počasí podpořilo dětský den a velká účast návštěvníků hodnotila akci jako velmi zdařilou. Město Ústí nad Orlicí také finančně podpořilo odpoledne pro děti.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2014/06 DEN PRO DĚTI

Tělovýchovná jednota Knapovec připravila v sobotu 7. června 2014   na dětském hřišti v Knapovci "DEN PRO DĚTI". Děti se mohly zúčastnit  pohádkové cesty se soutěžemi, kde je vítali pohádkové bytosti - Popelka, Ježibaba v perníkové chaloupce, Bořek stavitel, Rumcajz, Vodník a Popelka. Děti z Mateřské školy v Knapovci nám zatančily svoje tanečky,  mladí hasiči předvedli útok, Městská policie dětem ukázala auto a ostatní pomůcky - pouta, vestu, houkačku a Červený kříž Ústí nad Orlicí první pomoc. Počasí nám přálo a na 6 desítek dětí si odpoledne hezky užilo. Večer i dospěláci mohli posedět při dobrém občerstvení. Akci podpořilo Město Ústí nad Orlicí a další sponzoři z okolních obcí.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2013/05 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - OTEVŘENÍ

V úterý 28.května 2013 jsme měli v Knapovci poslední brigádu na novém dětském hřišti před slavnostním otevřením. Celé hřiště jsme posekali, dokončili pískoviště  a usadili desku pro ruské kuželky. V pátek 31.května 2013 od 17.00 hodin se těšíme na slavnostní otevření hřiště a budeme si moc přát, aby nám aspoň trochu vyšlo počasí. Zveme vás všechny děti, dospěláky i přespolní a těšíme se na setkání s vámi.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2012/10 BRIGÁDY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PODZIM

V ZÁŘÍ 2012 JSME ZAČALI BUDOVAT DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NAŠEM NÁMĚSTÍČKU V KNAPOVCI. OSADNÍ VÝBOR ZÍSKAL DOTACI 100.000,- KČ Z PARDUBICKÉHO KRAJE A 200.000,- KČ NÁM PŘISPĚLO MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ. OD ZAČÁTKU ZÁŘÍ 2012 CHODÍ DOBROVOLNÍCI NA HŘIŠTĚ PRACOVAT. VYTVÁŘÍ TAK PĚKNÉ HŘIŠTĚ PRO DĚTI A ODPOČINKOVÉ MÍSTO PRO DOSPĚLÉ. BRIGÁDNÍCI ZDE JIŽ ODPRACOVALI MNOHO HODIN - PRACUJÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ A PROTO JIM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA JEJICH ČAS A OCHOTU VYTVOŘIT NĚCO SPOLEČNÉHO PRO OBEC.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2011/05 CYKLO DEN PRO DĚTI

V SOBOTU 8.KVĚTNA 2012 OSADNÍ VÝBOR V KNAPOVCI PŘIPRAVIL DĚTEM DEN JEJICH BEZPEČNOSTI. ZÁSTUPCI POLICIE POUČILI DĚTI, JAK SE MAJÍ CHOVAT NA KOLE NA SILNICI, ZÁSTUPCI ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘEDVEDLI DĚTEM - JAK MÁ VYPADAT PRVNÍ POMOC KAMARÁDOVI V PŘÍPADĚ NEHODY. PŘI OKRUŽNÍ JÍZDĚ MUSELY DĚTI U DOPRAVNÍCH HLÍDEK ZVLÁDNOUT ZNAČKY, VYBRAT SPRÁVNÉ ODPOVĚDI OHLEDNĚ JÍZDY NA KOLE.  MOHLY SI PROHLÉDNOUT POLICEJNÍ AUTO S CELÝM VYBAVENÍM PRO POLICISTY.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZDEEN

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | © hpvorlagen24