» PROVOZ budovy Komunitního centra: POPLATKY a PODMÍNKY

POPLATKY A PODMÍNKY  VYPŮJČENÍ PROSTOR BUDOVY:

* v našem KOMUNITNÍM CENTRU se čepuje pouze pivo BERNARD !

Budovu provozuje TJ Knapovec z.s., IČO: 44470037,

kontakt     mail: knapovecweb@seznam.cz.

 

PRONÁJEM

 

 

SOUKROMÉ  AKCE

 

 

SOUKROMÉ AKCE

 

 

FORMANKA

*den+noc

24 hodin

 

2000,- Kč

+ energie 

* den

8.00-18.00 h.

 

 

1.000,- Kč

+ energie 

 

TĚLOCVIČNA

*den+noc

 24 hodin

 

2.000,- Kč

+ energie 

 * den

8.00-18.00 h.

 

 

     1.000,- Kč

+ energie

 

FORMANKA

+   

TĚLOCVIČNA

*den+noc

  24 hodin

 

4.000,- Kč

+ energie 

* den

8.00-18.00 h.

 

 

3.000,- Kč

+ energie

 TĚLOCVIČNA

*1hodina

        200,- Kč

*různé sporty

 

 

    KURT

*1hodina

120,- Kč

      

celý den

 

500,- Kč

         

Při vypůjčení se budova předává: před akcí ve čtvrtek v 18.hodin. Zpět se budova vrací po akci v neděli v 18.hodin v uklizeném stavu dle podmínek viz níže.

PODMÍNKY VYPŮJČENÍ PROSTOR V BUDOVĚ:

PŘED KAŽDÝM VYPŮJČENÍM SÁLU:    *  KAUCE: 5.000,- Kč

ČEPUJEME POUZE PIVO BERNARD !!! 

*   ÚKLID FORMANKY A KUCHYŇKY:

 • UMYTÍ  NÁDOBÍ - ÚKLID SUCHÉHO  NÁDOBÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO
 • UMYTÍ VŠECH SPOTŘEBIČŮ (SPORÁK, LEDNICE, MRAZÁK, MIKROVLNKA)
 • SETŘENÍ STOLŮ VČETNĚ VŠECH POVRCHŮ V KUCHYŃCE
 • ÚKLID OKOLÍ KRBU A VYČIŠTĚNÍ OD POPELE (pokud je domluveno topení)
 • POPEL ULOŽIT DO KOVOVÉ POPELNICE S ČERVENÝM VÍKEM  - před MŠ
 • ZAMETENÍ  A VYTŘENÍ PODLAHY tak, aby podlaha nelepila.
 • ÚKLID ODPADKŮ ZE VŠECH KOŠŮ !! ( DO POPELNICE S ČERVENÝM VÍKEM PŘED MŠ NEBO DO KONTEJNERŮ POD KULTURÁKEM )
 • PROPLÁCHNOUT POUŽITÉ HADICE OD PIVA !!!!!

 * ÚKLID SÁLU:

 • UMYTÍ STOLŮ, ÚKLID STOLŮ A ŽIDLÍ ZPĚT DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
 • ZAMETENÍ A UMYTÍ PODLAHY VLHKÝM HADREM NA KOŠTĚTI

( HADR NESMÍ BÝT HODNĚ MOKRÝ OHLEDNĚ POVRCHU PODLAHY )

ÚKLID CHODEB, ŠATNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ:

 • ZAMETENÍ A VYTŘENÍ  PODLAHVYČIŠTĚNÍ  WC, UMYVADEL, ZRCADEL
 • Z WC VYHODIT DO POPELNICE (červené víko) ODPADKY ZE VŠECH KOŠŮ

 V celém objektu kulturního domu je zakázáno kouření včetně elektronických cigaret a vodění psů do budovy!

 

TĚLOCVIČNU/SÁL, FORMANKU, ŠATNU, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, ÚKLIDOVOU MÍSTNOST s rozvaděčem:

 • uživatelé dodržují bezpečnostní, hygienické a protipožární zásady

 • každý svou vlastní zdravotní způsobilostí předchází úrazům

 • v areálu budovy je zakázáno KOUŘENÍ včetně elektronických cigaret

 • v areálu budovy je zakázáno při cvičebních hodinách pít alkoholické nápoje

 • do areálu budovy je zakázáno při cvičebních hodinách nosit skleněné obaly

 • z bezpečnostních důvodů může být v hale najednou nejvýše 80 lidí

 • pobyt a aktivity v tělocvičně jsou na vlastní nebezpečí návštěvníků a uživatelů

 • za odložené věci neručí provozovatel budovy, tj. TJ Knapovec z.s.

 • ceny za pronájem víceúčelové budovy jsou stanoveny v ceníku

 • ve vypůjčených prostorách je zakázáno manipulovat s termostaty

 • zákaz vodění psů a veškerých zvířat do celé budovy

 • uživatel se zavazuje dodržováním od 22.00 – 6.00 hodin nočního klidu

 * Odstoupení od smlouvy:

pronajímatel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit:

 • v případě ničení pronajímaných prostor, jejich vybavení, nábytku, nářadí a nádobí

 • nerespektování provozního řádu tělocvičny/sálu, formanky a ostatních prostor

 • neplacení poplatků za propůjčené prostory a cvičební hodiny

 • nerespektování bezpečnostních a protipožárních předpisů a manipulace se zařízením

 • nedodržování čistoty a hygieny ve všech prostorách budovy, terasy a vstupů do budovy

 *Uvedený zodpovědný vedoucí, který si pronajme prostory budovy ručí za:

 • řádné převzetí a předání užívaných prostor a klíčů. Po akci budou vypůjčené prostory a klíče v pořádku předány správci nebo osobě, která správce v jeho nepřítomnosti zastupuje

 • dojde-li k poškození majetku zodpovídá zodpovědný vedoucí za jeho úhradu

 • odpovídá za pořádek a kázeň všech účastníků v prostorách budovy

 • pokud bude sjednáno se správcem topení v krbu - řádné zajištění okolí krbu, vyčištění krbu od popele. Popel bude uložen do kovové popelnice s červeným víkem před budovu MŠ

 • úklid odpadků -  plast a sklo odnést roztříděné do kontejnerů pod kurtem

* komunální odpad uložit do kovové popelnice s červeným víkem před budovu MŠ

 * Úklid vypůjčených prostor:

 • zametení a důkladné vytření podlah -  sál, formanka, chodby, umytí mís WC a pisoárů,

       úklid na WC (včetně vynešení všech košů), vyčištění zrcadel a skel    

 • umytí stolů ve formance a na sále, suché stoly a židle uložit zpět do technické místnosti

 • umytí a úklid suchého nádobí v kuchyňce, výplach trubek a pípy na pivo

 •  umytí sporáku, mikrovlnky, lednic a mrazáku, vyčištění myčky

 • vypnutí osvětlení, uzavření vodov. kohoutků, oken a uzamčení všech vchodových dveří

 • v případě rozbitého nádobí nebo nábytku uhradit náhradu dle cen na vyvěšeném ceníku    

» Komunitní centrum: CVIČENÍ

 

C V I Č Í M E V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ !!!

* OD 2.1.2020 JE PRAVIDELNÉ CVIČENÍ PŘERUŠENO !

*****   MOŽNOST PRONÁJMU TĚLOCVIČNY NA CVIČENÍ !

 ZAPŮJČENÍ TĚLOCVIČNY NA SPORT:   200,- Kč/hodina  

» 2018/05 VIDEA z nové budovy Komunitního centra

V KNAPOVCI MÁME NOVOU VÍCEÚČELOVOU BUDOVU NA KULTURNÍ AKCE A SPORT

Stavbu financovalo Město Ústí nad Orlicí v hodnotě cca 14 milionů korun. Stavba byla dokončena 30.11.2017.  V budově se nachází sál - tělocvična, kde je kapacita cca 100 míst pro kulturní nebo soukromé akce. Tělocvična je vybavena pro sporty typu nohejbal, volejbal, badminton, stolní tenis a různá cvičení. Tělocvičnu také bude navštěvovat místní Mateřská škola. Vedle sálu je formanka s veškerým vybavením kuchyňky a výčepu s kapacitou 20 míst, technická místnost pro stoly a židle, technická místnost pro kurt.  Součástí budovy je venkovní terasa, kde je posezení pod kaštany a již stávající tenisový kurt s novým vybavením laviček. Od 1. května 2018 byla multifunkční budova uvedena do provozu. Správu budovy pro Město Ústí nad Orlicí zajišťuje nezisková organizace TJ Knapovec z.s. IČ: 44470037. Budova je využívána pro akce místních spolků, soukromé akce a cvičení. Prostory v budově je možné zapůjčit dle ceníku pro soukromé akce *formanku pro komornější oslavy, *tělocvičnu pro různé sporty a turnaje, *pro větší akce je možnost zapůjčení formanky i sálu společně. Kontakt na správce budovy ohledně vypůjčení prostor v budově je Hana Drobná: mail knapovecweb@seznam.cz

VIDEO Z ROKU rok 2016 - SÁL PŘED DEMOLICÍ

VIDEO Z ROKU rok 2017 ZAHÁJENÍ STAVBY, PROJEKT

VIDEO rok 2017 - STAVBA PŘED DOKONČENÍM

*******  VIDEO *14.DUBEN 2018 - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MULTIFUNKČNÍ BUDOVY V KNAPOVCI

**********VIDEO *TELEVIZE OIK  - OTEVŘENÍ SÁLU PRO VEŘEJNOST * SOBOTA 14.DUBEN 2018

PŮVODNÍ SÁL, STAVBA NOVÉHO KOMUNITNÍHO CENTRA V ČASE

VIZ FOTOGALERIE

 

 *****************************************************


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

» 2018/04 otevření nové budovy Komunitního centra v Knapovci

Slavnostní otevření nové multifunkční haly v Knapovci se uskutečnilo v sobotu 14. dubna 2018. Za přítomnosti široké veřejnosti se přestřižení pásky ujal starosta města Petr Hájek společně se zástupci místního osadního výboru a dodavatelů. Následovala veřejná prohlídka spojená s kulturním programem a občerstvením. Nově vybudovanou halu financovalo ze svého rozpočtu Město Ústí nad Orlicí celkovou částkou 13 milionů korun. V budově se nachází sál a zároveň menší tělocvična. Sál má kapacitu cca 80 lidí při kulturních akcích. Tělocvična je vybavena pro sporty typu nohejbal, volejbal, badminton, stolní tenis a různá cvičení. Tělocvičnu bude také navštěvovat místní Mateřská škola. Dále je vedle sálu formanka s kapacitou 20 míst, technická místnost pro stoly a židle, technická místnost pro kurt. Součástí budovy je venkovní terasa, kde je posezení pod kaštany a již stávající tenisový kurt s novým vybavením laviček. Od 1. května 2018 bude nová budova uvedena do provozu. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» FOTO NOVÁ BUDOVA KOMUNITNÍHO CENTRA V KNAPOVCI - MINULOST, PROJEKT A SOUČASNOST

VIDEO ZE STAVBY Z BŘEZNA 2017 A PROJEKT JE ZDE  ......

VE FOTOGALERII JSOU FOTKY OD ROKU 2016 PO SOUČASNOU STAVBU V ČASE

 

Stavbu financovalo Město Ústí nad Orlicí v hodnotě 13 milionů korun. Ukončení stavby bylo 30.11.2017. Stavba  obsahuje:  sálek pro cca 80 lidí při akcích, který bude sloužit i jako tělocvična, formanku s občerstvením pro 20 lidí, tech. místnost pro stoly a židle, tech.místnost pro kurt a dále příslušenství, venkovní terasa pro cca 20 lidí a přilehlý tenisový kurt s novým vybavením laviček.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZDEEN

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | © hpvorlagen24