» * KNAPOVECKÉ OKÉNKO*ČTVRTLETNÍK KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE

ČTVTLETNÍK - KNAPOVECKÉ OKÉNKO DOSTÁVÁ V PAPÍROVÉ PODOBĚ KAŽDÁ DOMÁCNOST A FIRMY V KNAPOVCI, HORNÍM A DOLNÍM HOUŽOVCI - ROZNOS ZAJIŠŤUJE ČESKÁ POŠTA.  V PŘÍPADĚ, ŽE OKÉNKO NEBUDE DO NĚKTERÝCH DOMÁCNOSTÍ DORUČENO - PROSÍM O INFO - Hana Drobná tel. 604650706

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO  2021/1

 

Co se v našich obcích uskutečnilo? 

Kulturní dům v Knapovci                                                                                                                                          * dle odsouhlaseného návrhu Radou města byla vyřešena akustika.

Knapovec, Horní a Dolní Houžovec                                                                                                                          * v roce 2020 byly opraveny výtluky a některé úseky na vybraných komunikacích v našich obcích dle schválených cenových nabídek.

Dolní Houžovec                                                                                                                                                       * proběhlo jednání o pronájmu horního rybníka Svazu rybářů. Svaz rybářů by se měl nyní o rybník starat - včetně vyčištění rybníka. 

Knapovec                                                                                                                                                                * byla provedena oprava po celém obvodu venkovní strana hřbitovní zdi, vypadávající kameny byly nebezpečné a část vypadlé zdi uvnitř hřbitova.

Co se v našich obcích připravuje?

Horní a Dolní Houžovec                                                                                                                                      *Osadní výbor požádal Město o umístění značek s omezenou rychlostí.                       

Horní Houžovec                                                                                                                                                    *je třeba vymyslet vhodný způsob využití kaple. Zároveň je nutná  nezbytná údržba této kulturní památky, aby nedošlo k jejímu zničení.

Knapovec                                                                                                                                                                 *připravuje se oprava hřbitovní kaple, která je kulturní památkou.

 

Obě kaple je možné navštívit v neděli 27.6.2021 od 13.hod.

 

ZVEME VÁS NA POUŤOVÝ VÍKEND V KNAPOVCI

V sobotu 26.června 2021 připravuje Tělovýchovná jednota Knapovec * sportovní akci pro děti a dospěláky:                              

* od 13.00 hod. zahájení  nohejbalového turnaje trojic (zájemci hlaste se do 20.6.2021 na tel.604650706, startovné 50,- Kč na osobu)  * od 14.00 hod. zahájíme sportovní odpoledne pro děti. Společně s Mateřskou školou v Knapovci připravíme pro děti  na dětském hřišti a okolí * hry a soutěže se sladkými odměnami.  Den pro děti podporuje Město Ústí nad Orlicí. Zveme vás na společné posezení s bohatým občerstvením.

 Knapovecká pouť sv.Petra a Pavla v neděli 27.6.2021 od 13 hodin

13.00 h. je prohlídka kaple Panny Marie Bolestné v Dolním Houžovci. Součástí programu pouti je prohlídka kaple v Dolním Houžovci a seznámení s připravovanou obnovou hřbitovní kaple  v Knapovci. Prohlídku kaple v Dolním Houžovci povede historik Bc. Zdeněk Skalický  zMěstského muzea v Ústí nad Orlicí. Sraz účastníků prohlídky je ve 13.00 hodin  před kaplí  v Dolním Houžovci. Program pouti bude pokračovat putováním pěšky, na kole    nebo auty do Knapovce ke hřbitovní kapli Zmrtvýchvstání Páně a bude navazovat seznámení  se záměrem města Ústí nad Orlicí s připravovanou obnovou hřbitovní kaple.              15.00 h. mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci s doprovodem rytmické kapely z ústecké farnosti.                                                                                                                                                                    16.00 h.  na louce pod kostelem bude hrát folková kapela Žůžo band z Letohradu Kunčice.                              16.30 h. se zajíčkem kolem světa – pro děti jsou připravené tři divadelní pohádky z kufříku a kousků hadříků Lenky Kaplanové a Ondry Šedy, členů DS Vicena Ústí n.O.                                                                      17.30 h. požární útok hasičů z SDH Knapovec – místní sbor dobrovolných hasičů předvede ukázky požárního sportu.                                                                                                                                                Od 14 hodin je na louce pod kostelem zajištěno občerstvení, točené pivo, buřty a pouťové koláče. Přijede kolotoč a houpačky. Program pouti se koná pouze za příznivého počasí a za předpokladu, že to umožní covidová situace a vládní nařízení. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí. Zve Jana Staňková, tel. 603 569 884 a P. Vladislav Brokeš.

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO  2020/1

Co se v našich obcích uskutečnilo?

Horní Houžovec * byla opravena čekárna na autobus, dále bylo upraveno okolí prodejní buňky, místa pro odpadové zvony a doplněny sedací sety.

Dolní Houžovec * byla provedena revitalizace horního rybníku.           

Knapovec * byly opraveny výtluky na komunikacích v obci a k letišti.

Knapovec * na všech vjezdech do obce byly umístěny značky 30 km/hod. Žádáme občany o respektování této snížené rychlosti z důvodu bezpečnosti.

Knapovec *byla opravena stávající čekárna na autobus (Jirgesovi)

Co se v našich obcích připravuje?

Regulace dešťové vody na komunikaci v Knapovci   * v úseku od Mateřské školy dolů budou řešeny 2 vyhýbací pruhy.

Knapovec Sluneční stráň * umístění značek o rychlosti 30 km/hod.

Kulturní dům v Knapovci * dle předloženého a odsouhlaseného návrhu Radou města se bude řešit akustika.

Knapovec, Horní a Dolní Houžovec  * budou opraveny komunikace dle schválených cenových nabídek.

ZÁKAZ ČERNÝCH SKLÁDEK * upozorňujeme občany našich obcí      na tento zákaz. Žádáme občany, aby nedávali odpad mimo zvonů  a hromadili zde nepořádek.Tyto odpady patří do Sběrného dvora !!!  

 

Jaké akce připravujeme v Knapovci?

V sobotu 27.června 2020 připravuje Tělovýchovná jednota Knapovec * sportovní akci pro děti a dospěláky: 

* od 13.00 hod. zahájení  nohejbalového turnaje trojic (zájemci hlaste se do 21.6.2020 na tel.604650706, startovné 60,- Kč na osobu) * od 14.00 hod. zahájíme sportovní odpoledne pro děti. Společně s Mateřskou školou v Knapovci připravíme pro děti na dětském hřišti a okolí hry a soutěže s odměnami. Zveme vás na společné posezení s občerstvením.

Zveme vás na Knapoveckou pouť v neděli 28. června 2020: * od 13 hod. prohlídka dřevěné kaple Navštívení Panny Marie v Horním Houžovci. Součástí programu pouti jsou prohlídky interiérů kaple v Horním Houžovci a hřbitovní kaple v Knapovci. Obě prohlídky povede historik      Bc. Zdeněk Skalický z Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Sraz účastníků vlastivědné vycházky je ve 13 hod. na točně autobusu v Horním Houžovci. Účastníci vycházky se pak přesunou pěšky, na kole nebo auty do Knapovce ke hřbitovní kapli Zmrtvýchvstání Páně a bude navazovat prohlídka interiéru hřbitovní kaple. V 15.00 hod. mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci s doprovodem Cecilské hudební jednoty z ústecké farnosti.       V 16.00 hod. kapela Plusmínus Letohrad – na louce pod kostelem bude hrát folková kapela z Letohradu. V 16.30 hod. Kuba a tři čerti – po loňské indispozici hlavní představitelky a zrušení představení obnovujeme pozvánku pro divadelní soubor Vicena z Ústí nad Orlicí s pohádkou o chudé Aničce    a pomocníku Kubovi, o hodných čertech a o vítězství dobra nad zlem.  17.30 hod. požární útok hasičů z SDH Knapovec – místní sbor dobrovolných hasičů předvede za příznivého stavu vodních zdrojů ukázky požárního sportu. Od 14 hod. je na louce pod kostelem zajištěno občerstvení, točené pivo, buřty a pouťové koláče. Program pouti se koná pouze za příznivého počasí a zdravotně bezpečnostních podmínek. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí. Zve Jana Staňková, tel. 603 569 884 a P.Vl. Brokeš.

 

Čtvrtletník vydává: za Osadní výbor Knapovec Hana Drobná tel. 724521858, 604650706                               e-mail:  knapovecweb@seznam.cz      STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO  2019/4

Co se v Knapovci a Houžovcích uskutečnilo?

· Knapovec – Tělovýchovná jednota Knapovec finančně zajistila na dětském hřišti opravu stávajících herních prvků dle revizní   zprávy. Byly zakoupeny nové houpačky a nová sedací lavice u skluzavek. Také byl opraven stávající sedací set pod lípou a upraveny dřeviny. Tuto akci také podpořilo Město Ústí n.Orlicí

· Horní Houžovec – byla opravena čekárna na autobus

· Horní Houžovec – u obchodu se umístily 2 ks nových sedacích setů

· Knapovec – pod kostelem byl vyměněn stávají sedací set, který byl   již  vyhnilý – za nový sedací set 

· Knapovec – u vodojemu, kde je krásný výhled na celý Knapovec, Ústí nad Orlicí a okolí byl umístěn nový sedací set   

· Dolní Houžovec – u zastávky na autobus byly umístěny 2 ks nových sedacích setů  

· Dolní Houžovec – probíhá revitalizace horního rybníka 

· Knapovec – v kostele sv. Petra a Pavla je osazena nová vstupní mříž z dílny kovářského mistra Lubomíra Hamříka z Letohradu. Mříž umožní odvětrávání kostela otevřeným hlavním vchodem, snížení vlhkosti zdiva a prodlouží životnost kostela. Mříž byla financována z rozpočtu Pardubického kraje, Města Ústí n.O., Římskokat.farnosti Ústí n.O., darů farníků a občanů města a Knapovce. Všem dárcům děkujeme.           

Vážení občané našich obcí, přejeme vám hezké prožití nadcházejících vánočních svátků ve zdraví, štěstí a spokojenosti. Chtěli bychom vám všem, kteří se snažíte o hezký vzhled vašeho okolí - kde bydlíte nebo jiných prostranství – moc poděkovat za vaši snahu a pomoc zvelebit naše obce, aby byly ještě krásnější než jsou. Poděkování také patří Městu Ústí nad Orlicí.

Na jaké kulturní akce v Knapovci se můžeme ještě těšit?

Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje v pátek 29.listopadu 2019  od 18.00 hodin předvánoční setkání s rozsvícením vánočního stromu na dětském hřišti v Knapovci. Zahájíme tak období vánočních svátků – společně se zastavíme, popovídáme  a dáme si něco dobrého na občerstvení - svařák,groček a jiné dobroty.                

Na ŠTĚDRÝ DEN v úterý 24.prosince 2019 se již tradičně sejdeme ve 13 hodin u kostela pod břízkami a vyrazíme na krátkou vánoční vycházku. Ochutnáme třeba i nějaké domácí dobroty, popovídáme si a připravíme se tak na vánoční hodování. Zveme vás všechny – přijďte mezi nás a společně se projdeme. Připravuje Hana Drobná.

Mikuláš v Knapovci v neděli 8. prosince 2019 v 15 hodin: zveme Vás  na adventní odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci s následujícím programem: v 15.00 hodin mše svatá se slavnostním požehnáním nové kostelní mříže. Mši svatou slouží děkan P. Vladislav Brokeš. V 16.00 hodin koncert pěveckého sboru Campanula     z Dolní Dobrouče. V 16.30 hodin předvánoční program dětí z Mateřské školky Knapovec a příchod sv. Mikuláše s nadílkou. Občerstvení s horkým punčem a zdobenými perníčky  je zajištěno. Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného městem  Ústí nad Orlicí. Zve Jana Staňková, P. Vladislav Brokeš.

Zpívání u jeslí v Knapovci 24. prosince 2019 v 16 hodin: na Štědrý den zveme děti a rodiče do kostela ke knapoveckému betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy. Vezměte s sebou svíce a lucerny pro betlémské světlo. 

Třikrálová sbírka v Knapovci v sobotu 4. ledna 2020: místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Tři králové budou v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci koledovat v sobotu 4. ledna odpoledne. Prosíme rodiče, jejichž děti se chtějí do sbírky zapojit nebo kteří jsou ochotni pomoci s přípravou kostýmů a občerstvení, aby kontaktovali Janu Staňkovou, tel. 603 569 884. Zve Jana Staňková, P. Vladislav Brokeš.

POZVÁNKA NA CVIČENÍ: cvičíme každé úterý od 18.00 do 19.15 hodin v kulturáku v Knapovci – JÓGU PRO ZAČÁTEČNÍKY. Cvičení je zaměřeno na práci s dechem, protahování celého těla a relaxaci. Toto cvičení není omezeno věkem, zdravotním omezením ani fyzickou zdatností. Je určena pro ženy, muže i děti. Přijďte mezi nás

 Čtvrtletník vydává: za Osadní výbor Knapovec Hana Drobná tel.604650706  e-mail:  knapovecweb@seznam.cz       STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz 

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO  2019/3 

Co se v Knapovci a Houžovcích připravuje?

Regulace dešťové vody na komunikaci v Knapovci   * v úseku od Mateřské školy dolů k RD Zahradníkovi se v letošním roce zhotoví dvě vyhýbací místa pro auta.

Oprava výtluků v Knapovci, Dolním a Horním Houžovci  * po dohodě s městem a firmou Dlouhý s.r.o. by měly být do konce měsíce října 2019 opraveny výtluky v našich obcích.         

V Horním Houžovci připravujeme opravu čekárny na autobus, * u prodejní buňky byly již umístěny 2 ks nových setů na sezení.

V Knapovci v Kulturním domě připravujeme doplnění obložení na sále, *které zajistí lepší akustiku ohledně hudebních produkcí a jiných akcí.

V Horním Houžovci  připravujeme opravu komunikací,  * které nejsou zpevněné a při deštích štěrk znečišťuje obec.

V Dolním Houžovci připravujeme doplnění 2 kusů nových sedacích setů  * naproti zastávce BUS.

V Knapovci připravujeme výměnu sedacího setu pod kostelem u hřbitova, * který je již vyhnilý a nevyhovující.

V Knapovci připravujeme opravu hřbitovní zdi, která je v havarijním stavu,  * vypadávájí kameny ze zdi a propadají se vrchní pískovcové desky.

Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje opravu dětského hřiště v Knapovci  * kde budou opraveny herní prvky a doplněny nové houpačky pro děti. Dále bude vyměněna vyhnilá lavička u skluzavek a prořezány porosty.

V Dolním Houžovci připravujeme revitalizaci horního rybníka. Dotace je schválena, je také připravena projektová dokumentace. Revitalizace proběhne do konce letošního roku s finanční spoluúčastí Města Ústí nad Orlicí.

Výměna čekárny na autobus – zastávka Knapovec (bytovky) * výměna čekárny je stále v jednání s městem, předpoklad umístění nové čekárny je do konce roku 2019.

CO V KNAPOVCI PŘIPRAVUJEME ZA KULTURNÍ AKCE ?

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI, LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  A TURNAJ V NOHEJBALE TROJIC připravuje Tělovýchovná jednota Knapovec:

v sobotu 31. srpna 2019 od 14 hodin u KULTURNÍHO DOMU V KNAPOVCI.

ZVEME DĚTI  NA  SPORTOVNÍ ODPOLEDNE A DOSPĚLÁKY NA NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC                      

PŘIPRAVÍME DOBROTY PRO DĚTI, PIVEČKO PRO DOSPĚLÁKY A DOBROU POHODU.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ÚČAST NA NOHEJBALOVÉM TURNAJI TROJIC JE TŘEBA NAHLÁSIT SE  do středy 28.8.2019 – v případě zájmu VOLEJTE NA TEL. 605549501 SEIDLMANOVÁ LINDA.

TĚŠÍME SE NA VÁS DĚTI, ČEKAJÍ VÁS SOUTĚŽE, HRY a TAKY STOPOVANÁ.  Akci podporuje Město Ústí nad Orlicí.


Na Posvícení  v Knapovci  improvizační  divadlo z Pardubic

V neděli 20. října 2019 připravujeme Knapovecké posvícení.  V  15.00 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci mše sv. s doprovodem rytmické skupiny.  V 16.30 hodin zveme do sálku na divadelní zábavu improvizační skupiny  Paleťáci  z Pardubic. Ve formance budeme od 14 hodin točit pivo a bude zajištěno posvícenské občerstvení. Knapovecké posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem    Ústí nad Orlicí.  Zve Jana Staňková a P. Vladislav Brokeš.

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO  2019/2

Co se v Knapovci a Houžovcích připravuje?

Regulace dešťové vody na komunikaci v Knapovci   * v úseku od Mateřské školy dolů k RD Zahradníkovi by se měla rozšířit komunikace o vyhýbací pruhy a odvést dešťovou vodu z komunikace do potoka. Projektová dokumentace je již zpracována.

Výměna čekárny na autobus – zastávka Knapovec (bytovky) * pozemky jsou vyřešeny, čekárna bude vyměněna s úpravou okolí čekárny.

V Horním Houžovci připravujeme úpravu prostranství okolí prodejní buňky, její rekonstrukci, dále opravu čekárny na autobus a doplnění sezení.

V Dolním Houžovci připravujeme revitalizaci horního rybníka. Dotace je schválena, je také připravena projektová dokumentace. Revitalizace proběhne s finanční spoluúčastí Města Ústí nad Orlicí.

 

Nabízíme možnost pronájmu prostor v novém kulturním domě v Knapovci  

* ceny za pronájem (kontakt tel.604650706,605549501).

 

prostory

čas

čas

 

PRONÁJEM FORMANKY

*den+noc

24 hodin

800,-

+ energie dle skuteč.stavu

*den

8.00-18.00

hodin

600,-

+ energie dle skuteč.stavu

 

PRONÁJEM SÁLU

*den+noc

24 hodin

1.200,-

+ energie dle skuteč.stavu

*den

8.00-18.00

hodin

800,-

+ energie dle skuteč.stavu

 

PRONÁJEM

FORMANKY A SÁLU

*den+noc

24 hodin

2.000,-

+ energie dle skuteč.stavu

*den

8.00-18.00

hodin

1.400,-

+ energie dle skuteč.stavu

Jaké kulturní akce v Knapovci připravujeme?

V sobotu 1.června 2019 od 15 hodin tradiční akce - Den pro děti. Děti i rodiče se mohou těšit na  dětském hřišti a okolí na soutěže, sladké odměny a pestrý program. Policie nám předvede ukázku výcviku policejních psů, městská policie dětem ukáže svoje auto, jejich vybavení a řeknou dětem, jak se mají chovat v silničním provozu a na přechodech. Po nebi se nám proženou parašutisti a ukáží nám, jak umí seskočit na cíl, který bude u dětského hřiště. Záverečnou atrakci pro děti budou mít hasiči města Ústí nad Orlicí, kteří jim předvedou svoje auto s vybavením. Děti se mohou těšit na pěnovou koupel na zelené louce, kterou umí jenom hasiči. Zveme vás do "centra" Knapovce na posezení, pobavení, bude i něco dobrého k snědku a také pivečko. Akci podporuje Město Ústí nad Orlicí. Těšíme se na vás - TJ Knapovec.

SETKÁNÍ RODÁKŮ Z KNAPOVCE * připravujeme na sobotu 29.června 2019 od 15 hodin v kulturním domě 

budeme se těšit na všechny lidičky, kteří se chtějí pobavit, popovídat, něco dobrého pojíst, popít a třeba si i zatancovat.K tanci a poslechu bude potichoučku hrát hudba rodáka z Knapovce Káji Kučery UNI BIG BAND.  Za TJ Knapovec připravuje Hana Drobná, tel.604650706.

Poslední červnovou neděli 30.6.2019 od 13 hodin zveme na pouť  s následujícím programem: ve 13.00 hodin prohlídka sakrálních staveb Knapovce - prohlídku kostela sv. Petra a Pavla a hřbitovní  kaple Zmrtvýchvstání  Páně  povede historik Bc. Zdeněk Skalický z Městského muzea  v Ústí nad Orlicí. Seznámíme se  s historií, architekturou staveb  a jejich vývojem v kontextu, s historií obce Knapovce. Nejprve  proběhne  prohlídka kostela     a následně cca od 14 hodin  prohlídka  hřbitovní  kaple. Sraz  účastníků je ve 13.00 hodin před  kostelem  v Knapovci. Prohlídky  budou končit  před 15. hodinou. V 15.00 hodin  Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla s doprovodem rytmické kapely z ústecké farnosti. V 16.00 h. Kapela Šedous band - na louce pod kostelem bude hrát  country kapela  Šedous band z Ústí n.Orlicí. V 16.30 hodin Kuba a tři čerti – divadelní  soubor Vicena  z Ústí nad Orlicí zahraje  pro děti pohádku o lásce chudé Aničky a pomocníka Kuby, o hodných čertech a o vítězství dobra nad zlem. V 17.30 hodin Požární útok SDH Knapovec - místní sbor dobrovolných hasičů předvede ukázky požárního sportu. Od 14 hodin je na louce pod kostelem zajištěno občerstvení, točené pivo, buřty a pouťové koláče. Přijede kolotoč a houpačky. Program pouti se koná pod širým nebem, v případě  nepříznivého  počasí  je  změna vyhrazena. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí. Zve Jana Staňková,tel.603 569 884 a P.Vladislav Brokeš.

V sobotu 17.srpna 2019 od 15 hodin připravujeme tradiční akci  „Sportovní den pro děti“ – děti těšte se na hezké odpoledne - plné her, soutěží a sladkých odměn. Akci podporuje Město Ústí nad Orlicí. Připravuje TJ Knapovec.

  

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO  2019/1 

 

Co se v našich obcích uskutečnilo?

Nový úsek osvětlení v obci Knapovec - od bývalého pohostinství Krčmářovi podél hlavní silnice k horní části Knapovce k autobusové zastávce Knapovec (bytovky) spol.Tepvos s.r.o. zrealizovala nové pouliční osvětlení.

 

Co se v Knapovci a Houžovcích připravuje ?

Regulace dešťové vody na komunikaci v Knapovci  * v úseku od Mateřské školy dolů k RD Zahradníkovi by se měla rozšířit komunikace o vyhýbací pruhy a odvést dešťovou vodu z komunikace potoka. Projektová dokumentace je již zpracována.

Výměna čekárny na autobus – zastávka Knapovec (bytovky)* řeší se výkup pozemků, čekárna bude vyměněna s úpravou okolí čekárny.

V Horním Houžovci připravujeme úpravu prostranství okolí prodejní buňky, její rekonstrukci, dále opravu čekárny na autobus a doplnění lavičky.

V Dolním Houžovci připravujeme revitalizaci horního rybníka. Dotace je schválena, je také připravena projektová dokumentace. Revitalizace proběhne s finanční spoluúčastí Města Ústí nad Orlicí.

ZVEME VÁS NA PRAVIDELNÉ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ V KNAPOVCI:                 

 

*ŽENY, MUŽI (+ DĚTI):  *PONDĚLÍ   18.30 – 19.30 HODIN     *ČTVRTEK   18.30 – 19.30 HODIN

 

Nabízíme možnost pronájmu prostor v novém kulturáku v Knapovci  * ceny za pronájem (kontakt tel. 604650706,605549501)

 

prostory

čas

čas

 

PRONÁJEM FORMANKY

*den+noc

24 hodin

800,-

+ energie dle   skuteč.stavu

*den

8.00-18.00

hodin

600,-

+ energie dle   skuteč.stavu

 

PRONÁJEM SÁLU

*den+noc

24 hodin

1.200,-

+ energie dle   skuteč.stavu

*den

8.00-18.00

hodin

800,-

+ energie dle   skuteč.stavu

 

PRONÁJEM

FORMANKY A SÁLU

*den+noc

24 hodin

2.000,-

+ energie dle   skuteč.stavu

*den

8.00-18.00

hodin

1.400,-

+ energie dle   skuteč.stavu

 

Na jaké kulturní akce se můžeme v Knapovci těšit?

 

Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje dne 23. března 2019 od 16 hodin  v kulturáku v Knapovci Maškarní karneval pro děti. Pro děti budou připraveny hry, soutěže, tombola, dobroty a tanec za doprovodu DJ Marcala.

Večer od 19 hodin připravujeme hudební produkci za doprovodu DJ Marcala s tancem na téma "Staré pecky a fláky" - tombola,vstupné * možnost masek. 

V neděli 24.3.2019 od 17 hod.připravujeme v kulturáku povídání o NEPÁLU: * poznávání krás Himalájí * o setkávání s domorodci * jak jsme si treky užili. Promítání bude o našem treku do Annapurna Base Campu * jak jsme došli až do výšky 4.272 m. Občerstvení * pivečko a jiné dobroty*za TJ Hana Drobná.

V neděli 31. března 2019 zveme do Knapovce na koncert folkrockové kapely OBOROH. V 15 hodin bude v kostele sv.Petra a Pavla mše svatá, v 16 hodin koncert legendární kapely OBOROH z Rychnovska. Po koncertu zveme všechny domácí a návštěvníky na velikonoční jidáše a občerstvení před kostelem. Za příznivého počasí budou u kostela rozmístěny lavičky a roztopena venkovní kamna. Akce je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí n.O. J. Staňková a P. V. Brokeš.

V sobotu 27.4.2019 od 9 hodin připravujeme v Knapovci brigádu*Den země  * úklid na dětském hřišti v Knapovci a okolí. Budeme hřiště vyhrabávat    po zimě, stříhat přerostlé plazivky, natírat dětské prvky. Zveme rodiče dětí, kteří nám budou ochotni pomoci. Další činností bude doplnění a výměna antuky po zimě na tenisovém kurtu u kulturáku. Hrábě, lopaty a kolečka s sebou.Děkujeme všem, kteří nám pomohou uklidit také ostatní prostranství v Knapovci i v Horním a Dolním Houžovci * TJ Knapovec.

V úterý 30.4.2019 od 18 hodin připravujeme u kulturáku pálení čarodějnic, občerstvení bude připraveno – pivečko, klobásky na opékání. TJ Knapovec.

Den pro děti * připravujeme 1.června 2019 od 15 hodin na dětském hřišti  a okolí. Odpoledne proběhne na pohádkové téma, děti čeká plno soutěží,her odměn a zábavy. Program doplníme různými tématy pro děti * TJ Knapovec.

SETKÁNÍ RODÁKŮ Z KNAPOVCE * připravujeme na sobotu 29.června 2019             od 15 hodin v kulturáku v Knapovci. K tanci a poslechu bude hrát hudba rodáka        z Knapovce Káji Kučery UNI BIG BEND. TJ Knapovec tel.604650706.

Čtvrtletník vydává: za Osadní výbor Knapovec Hana Drobná tel. 724521858, 604650706                                e-mail:  knapovecweb@seznam.cz             STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO  2018/4

Čtvrtletník Osadního výboru Knapovec, Horní a Dolní Houžovec

Českou poštou rozesláno do všech domácností našich obcí – listopad 2018

( prosím o info, pokud zjistíte, že výtisky nejsou doručovány do všech domácností )

V říjnu 2018 se konaly Komunální volby do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Za naše obce Knapovec, Horní a Dolní Houžovec získali mandát Hana Drobná a Petr Strákoš.

Co se v Knapovci, v Horním a Dolním Houžovci připravuje ?

Doplnění nového osvětlení v obci Knapovec - v dolní části (od bývalého pohostinství Krčmářovi)                  po hlavní silnici k horní části Knapovce k autobusové zastávce Knapovec (bytovky) v současné době společnost Tepvos s.r.o. realizuje nové pouliční osvětlení.

Výměna čekárny na autobus – zastávka Knapovec (bytovky) - město řeší výkup pozemků, čekárna bude vyměněna v roce 2019 s úpravou okolí čekárny.

Rekonstrukce hlavní komunikace v Knapovci - od střediska f. Avena s.r.o. okolo Mateřské školy dolů k hlavní silnici - autobusová zastávka odb.Horní Houžovec. Komunikace byla zaměřena       a nyní je zpracována projektová dokumentace.

V Horním Houžovci připravujeme úpravu okolí prodejní buňky a čekárny – realizace v roce 2019.

V Dolním Houžovci připravujeme rekonstrukci horního rybníka – v současné době se řeší možnost získání dotace na tuto akci.

Vážení spoluobčané Knapovce, Horního a Dolního Houžovce,

v úterý dne 27.listopadu 2018 od 18.00 hodin se koná v kulturáku v Knapovci veřejná schůze za účasti vedení Města Ústí nad Orlicí. Hlavním programem bude ohlédnutí – co se povedlo za minulé volební období a co plánujeme do dalších let. Dále bude volba nového Osadního výboru pro naše obce. Těšíme se na vaši účast – bude možnost zakoupit si občerstvení.

Vážení spoluobčané, máte-li zájem pracovat v Osadním výboru pro obce Knapovec, Horní a Dolní Houžovec kontaktujte do neděle 25.11.2018:

*Dobná Hana, tel. 604650706, *Bílý Zdeněk tel.775134808          nebo mailová adresa: knapovecweb@seznam.cz

Na jaké kulturní akce v Knapovci se můžeme těšit?

Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje v pátek 30.listopadu 2018                     od 17.30 hodin předvánoční setkání s rozsvícením vánočního stromu na dětském hřišti v Knapovci. Zahájíme tak období vánočních svátků – společně se zastavíme, popovídáme                a dáme si něco dobrého na občerstvení - svařák,groček a jiné dobroty.                Akci připravuje Hana Drobná.  

Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje v sobotu 8.prosince 2018                      od 19.00 hodin v kulturáku v Knapovci MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ při svíčkách.                   Budeme točit pivo Bernard 11, další občerstvení bude zajištěno.                       Bude i hudba s tanečkem. Akci připravuje Hana Drobná.                   

Mikuláš v Knapovci v neděli 9. prosince 2018 v 16 hodin                             zveme Vás v neděli 9. prosince na adventní odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla         v Knapovci. Program je tentokrát beze mše svaté.  Od 16.00 hodin se uskuteční vystoupení dětského pěveckého sboru Čekanky, nejstaršího přípravného oddělení sboru Čtyřlístek ze Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Sbormistryně Lenka Lipenská. Po Čekankách vystoupí se svým předvánočním programem děti z Mateřské školy Knapovec. Zpívání našich dětí ukončí příchod sv. Mikuláše s nadílkou. Občerstvení je zajištěno. Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného městem     Ústí nad Orlicí. Připravuje Jana Staňková.

Na ŠTĚDRÝ DEN v pondělí 24.prosince 2018 se již tradičně sejdeme ve 13 hodin        u kostela pod břízkami a vyrazíme na krátkou vánoční vycházku. Ochutnáme třeba         i nějaké domácí dobroty, popovídáme si a připravíme se tak na vánoční hodování.    Zveme vás všechny – přijďte mezi nás a společně se projdeme. Připravuje Hana Drobná.

Zpívání u jeslí v Knapovci 24. prosince 2018 v 16 hodin - na Štědrý den             24. prosince 2018 v 16 hodin zveme děti a rodiče do kostela ke knapoveckému betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy. Svíce a lucerny pro betlémské světlo vezměte        s sebou. Připravuje Jana Staňková.

Třikrálová sbírka v Knapovci v sobotu 5. ledna 2019 - místní část Knapovec   se připojuje k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Tři králové budou v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci koledovat odpoledne v sobotu 5. ledna. Prosíme rodiče, jejichž děti se chtějí do sbírky zapojit nebo kteří jsou ochotni pomoci s přípravou kostýmů a občerstvení, aby kontaktovali Janu Staňkovou, tel. 603 569 884. 

ZVEME VÁS VŠECHNY NA CVIČENÍ A SPORT V TĚLOCVIČNĚ V KNAPOVCI - ROZPIS CVIČENÍ:                 

ŽENY (+ DĚTI):  *PONDĚLÍ   18.30 – 19.30 HODIN     *ČTVRTEK   18.30 –   19.30 HODIN

       MUŽI (+ DĚTI):  *STŘEDA     18.30 – 20.00 HODIN     *NEDĚLE    17.00 –   18.30 HODIN

Čtvrtletník vydává: za Osadní výbor Knapovec Hana Drobná tel. 724521858, 604650706                                e-mail:  knapovecweb@seznam.cz             STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO  2018/3

Čtvrtletník Osadního výboru Knapovec, Horní a Dolní Houžovec

Českou poštou rozesláno do všech domácností našich obcí – září 2018

( prosím o info, pokud zjistíte, že výtisky nejsou doručovány do všech domácností )

 

Komunální volby 2018, v nichž rozhodnete o obsazení Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, se konají v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018.

 

Co se již v Knapovci a Houžovci uskutečnilo?

Tělovýchovná jednota Knapovec během měsíce srpna a září 2018 opravila buňku,která je umístěna vedle dětského hřiště.                                                                             Buňka byla obložena dřevem a zhotovena nová sedlová střecha. Buňka slouží k prodávání        při akcích pro děti, při grilování - také jako technická místnost pro nový kulturák.                                                                              Dobrovolníci z řad Tělovýchovné jednoty (Doležal Boh.st.,Dušek Josef a Seidlman Daniel)       na rekonstrukci odpracovali desítky brigádnických hodin.                                        Jmenovaným patří velké poděkování za jejich bezplatnou pomoc ve svém volném čase.                            Opravu buňky podporuje Město Ústí nad Orlicí.

Oprava vstupu do obchodu v Horním Houžovci – město Ústí nad Orlicí nechalo opravit rozpadlé schody před vstupem do obchodu v Horním Houžovci. Toto prostranství je ve vlastnictví města.

Co se v Knapovci a Houžovci připravuje ?

Regulace dešťové vody na komunikaci v Knapovci - v úseku od Mateřské školy dolů (RD Zahradníkovi) * rozšířit komunikaci o vyhýbací pruhy a odvést dešťovou vodu z komunikace      do potoka. Projektová dokumentace je již zpracována – na Městě probíhá výběrové řízení.

Doplnění nového osvětlení - v dolní části Knapovce (od bývalého pohostinství) po zatáčku a v horní části Knapovce od prvních domů k autob.zastávce Knapovec (bytovky). Město řeší výkup pozemků.

Výměna čekárny na autobus – zastávka Knapovec (bytovky) - Město řeší výkup pozemků.

Rekonstrukce hlavní komunikace v Knapovci - od střediska f. Avena s.r.o. okolo Mateřské školy dolů k hlavní silnici - autobusová zastávka Horní Houžovec odb. Komunikace byla zaměřena       a  zpracovává se projektová dokumentace.

V Horním Houžovci připravujeme instalaci 2 ks cvičebních strojů (u točny).

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za třídění a ukládání odpadů do jednotlivých zvonů,       které jsou umístěny na několika místech v Knapovci, v Horním a Dolním Houžovci.               Děkujeme, že na těchto stanovištích udržujete pořádek. Za Osadní výbor Hana Drobná.

Na jaké kulturní akce v Knapovci se můžeme těšit?

Na Posvícení v Knapovci divadlo Český děják 

V neděli 21. října 2018 Vás zveme na Knapovecké posvícení. V 15.00 hodin bude v kostele     sv. Petra a Pavla v Knapovci mše sv. s doprovodem rytmické skupiny a v 16.30 hodin v novém sálku zahraje divadelní spolek DOVEDA ze Sloupnice autorský kabaret inspirovaný českou historií Český děják. Ve formance na sálku zveme od 16.00 hodin na posvícenské občerstvení – točené pivo Bernard, jitrnice, klobásy, koláče. Knapovecké posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí. Zve Jana Staňková a P.Vladislav Brokeš.             ………………. o představení: kabaret je malá scéna se zábavným programem, který se skládá                      z jednotlivých hudebních, pěveckých, tanečních nebo scénických výstupů. Kabaret si dělá legraci        z chudých, bohatých, z buržoazie i ze smetánky. Jeho cílem je pobavit, rozplakat diváky smíchy, mnohdy i pobouřit. A k tomu české dějiny poskytují spoustu příležitostí. Představení vzniklo letmým výběrem dějinných událostí a významných osobností, které posloužily jako základ pro skeče, gagy, písničky a drobné vtípky. Vše je z vlastních tvůrčích zdrojů notně podpořených invencí, zkušenostmi    a motivací Gary Edwardse. Bylo nebylo? Jak je komu libo………...........

 

Africké návraty – promítání s vyprávěním o třítýdenním putování v národních parcích Afriky JAR, Botswany a Zimbabwe s Hankou a Jardou Karlíkovými z České Třebové:

Tělovýchovná jednota připravuje na sobotu 27.října 2018 od 16.00 hodin v kulturáku v Knapovci. Vstupné 50,- Kč (dospěláci), 20,- Kč (děti).                                                               Připravíme pro vás točené pivo Bernard 11, něco k snědku, sladkosti, slanosti a jiné dobroty.                                     Večer bude pokračovat sousedské posezení - třeba i s tanečkem.                                                                                   Za Tělovýchovnou jednotu Knapovec vás zve Linda Seidlmanová a Hana Drobná.

…………………naši  cestu  v Africe  jsme  započali v severní části Jihoafrické Republiky v Národním parku Pilanesberg. Již druhý den pobytu se nám podařilo zahlédnout levharta a setkání s touto krásnou velmi plachou šelmou jsme si zopakovali hned následující den. Po čtyřdenním pobytu v Manyane resortu jsme se přesunuli na dva dny do soukromé části Národního parku Madikwe Tau Game Lodge. Převážnou část naší  dovolené  jsme  strávili  v Botswaně, dvě  noci  v Khama  Rhino  Sanctury,  kde  jsme podnikli pěší vycházku do buše a stopovali jsme nosorožce. Krásného setkání s milými místními lidmi v Mankwe Bush Lodge a úžasného  safari  jsme  si užili  v Moremi. Samozřejmě  jsme  nevynechali plavbu na Okavangu v mokoro a jednu noc na malém ostrůvku Xobega v srdci delty Okavango. Poslední čtyři dny v Botswaně jsme  strávili  v Národním  parku  Chobe.  A  na závěr  naší  cesty  jsme  si  dopřáli  přelet  vrtulníkem            nad Viktoriinými vodopády ze Zimbabwské strany ……….                                                              * (úryvek z vyprávění o dobrodružné cestě Hanky a Jardy)

 

ZVEME VÁS VŠECHNY NA CVIČENÍ A SPORT V TĚLOCVIČNĚ V KNAPOVCI - ROZPIS CVIČENÍ:                 

ŽENY (+ DĚTI):  *PONDĚLÍ   18.30 – 19.30 HODIN     *ČTVRTEK   18.30 –   19.30 HODIN

MUŽI (+ DĚTI):  *STŘEDA    18.30 – 20.00 HODIN     *NEDĚLE     17.00 –   18.30 HODIN

 

Čtvrtletník vydává: za Osadní výbor Knapovec Hana Drobná tel. 724521858, 604650706                                e-mail:  knapovecweb@seznam.cz             STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO   2/2018

 

Slavnostní otevření naší nové multifunkční budovy v Knapovci se konalo v sobotu 14.dubna 2018za přítomnosti široké veřejnosti se přestřižení pásky ujal starosta města pan Petr Hájek společně se zástupci místního Osadního výboru a dodavatelů stavby. Následovala prohlídka celého objektu spojená s kulturním programem a občerstvením. Novou budovu financovalo ze svého rozpočtu Město Ústí nad Orlicí celkovou částkou cca 13 milionů korun. V budově se nachází kulturní sál (tělocvična). Sál má kapacitu cca 80 lidí při kulturních akcích. Tělocvična je vybavena pro sporty typu nohejbal, volejbal, badminton, stolní tenis a různá cvičení. Tělocvičnu bude také navštěvovat místní Mateřská škola. Vedle sálu je formanka s kapacitou 20 míst s veškerým vybavením kuchyňky a výčepu, technická místnost pro stoly a židle, technická místnost pro kurt. Součástí budovy  je venkovní terasa, kde je k posezení 24 míst pod kaštany a již stávající tenisový kurt s novými lavičkami.  Od 1.května 2018 je nová multifunkční budova uvedena do provozu pro sport, cvičení a kulturní akce v obci. Budova je již také využívána pro soukromé akce a je možnost využití celého objektu pro širokou veřejnost. Budovu má v pronájmu TJ Knapovec, kontakt Hana Drobná tel. 724521858 a 604650706.

Co se v Knapovci připravuje?

Poslední červnovou neděli 24. 6. 2018 od 13 hodin zveme na Knapoveckou pouť s následujícím programem:  13.00 hod. naučná vycházka po lidových stavbách. Program pouti zahájí naučná vycházka v doprovodu etnografa PhDr. Radima Urbánka z Městského muzea v Ústí nad Orlicí tentokrát po lidových stavbách Knapovce. Během vycházky budeme poznávat nejen fungování objektů včetně jejich vytápění, ale i prostorové uspořádání staveb. Sraz účastníků vycházky je ve 13.00 hodin v Knapovci před kostelem.  15.00 hod. mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla s doprovodem rytmické kapely z ústecké farnosti. 16.00 hod. kapela Kalumet - na louce pod kostelem bude hrát country kapela Kalumet z Rychnova nad Kněžnou.  16.30 hod. Jak si hrají strašidla - členové DS Vicena připravili  pro děti loutkovou pohádku o přátelství dvou malých strašidel. 17.30 hod. požární útok SDH Knapovec - místní sbor dobrovolných hasičů předvede ukázky požárního sportu. Přijedou houpačky, je zajištěno občerstvení, točené pivo, buřty a pouťové koláče. Program pouti se koná pod širým nebem na louce pod kostelem, v případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí.  Zve Jana Staňková, tel.603 569 884 a P. Vl. Brokeš.

 

PŘEHLED TÝDENNÍHO SPORTU TJ KNAPOVEC

Den

četnost

čas

čas

 Pondělí

týdně

   

18.30 – 19.30ŽENY - CVIČENÍ

 Středa

týdně

   

18.00 – 20.00MUŽI – NOHEJBAL    + DĚTI

 Čtvrtek

týdně

17.30 – 18.30DĚTI - CVIČENÍ

18.30 – 19.30ŽENY - CVIČENÍ 

 Neděle

týdně

14.00 – 16.00MUŽI - NOHEJBAL+ DĚTI

18.00 – 20.00MUŽI - NOHEJBAL   + DĚTI

M Ě S Í Č N Í   PERMANENTKA NA VÝŠE UVEDENÉ HODINY SPORTU:

MUŽI, ŽENY:             200,- Kč

DĚTI: (základní škola)     100,- Kč 

 

POPLATKY PRO PŘÍCHOZÍ NA VÝŠE UVEDENÉ HODINY BEZ PERMANENTKY:

MUŽI, ŽENY:              40,-  Kč   (v neděli muži - oba časy – 2 x 40,- Kč)

DĚTI: (základní škola)      20,- Kč    (v neděli děti  - oba časy – 2 x 20,- Kč)

 

ZAPŮJČENÍ KURTU MIMO VÝŠE UVEDENÉ HODINY SPORTU TJ KNAPOVEC

POPLATEK  150 Kč/hodina.

ZAPŮJČENÍ TĚLOCVIČNY MIMO VÝŠE UVEDENÉ HODINY SPORTU TJ KNAPOVEC

POPLATEK  200 Kč/hodina.

 

Zveme vás – širokou veřejnost na ukázkovou hodinu cvičení žen a dětí

pod vedením cvičitelky, která má odborné vzdělání. Jedná se o cvičení s posilováním celého těla:

* používáme overbaly, činky, tyče a svůj chtíč - začít cvičit !

 

POPLATKY ZA VYPŮJČENÍ  SÁLU / TĚLOCVIČNY  A FORMANKY PRO SOUKROMÉ AKCE

 

čas

čas

 PRONÁJEM   FORMANKY

*den+noc24 hodin

800,-+ energie dle skuteč.stavu

*den8.00-18.00hodin

600,-+ energie dle skuteč.stavu

 PRONÁJEM   SÁLU

*den+noc24 hodin

1.200,-   + energie dle skuteč.stavu

*den8.00-18.00hodin

800,-+ energie dle skuteč.stavu

 PRONÁJEM   FORMANKY   A SÁLU

*den+noc24 hodin

2.000,-   + energie dle skuteč.stavu

*den8.00-18.00hodin

1.400,-+ energie dle skuteč.stavu

Ze všech poplatků se hradí náklady na energie (elektro, voda, odpadky), na kurtu nová antuka.

 

Kontakt za TJ Knapovec:       Hana Drobná * tel.724521858, 604650706

                                                   Linda Seidlmanová  * tel: 605549501

Čtvrtletník vydává: za Osadní výbor Knapovec Hana Drobná                                                                 e-mail:  knapovecweb@seznam.cz                                STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO   1/2018

 

 Slavnostní otevření naší nové multifunkční budovy v Knapovci se bude konat:

               v sobotu 14.dubna 2018 od 18.00 hodin.

 

Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na tuto ojedinělou akci. Pozváni jsou také zástupci Města Ústí nad Orlicí a zhotovitelé stavby. Večerem nás bude provázet kapela Návštěvníci z Broumova.

Za Tělovýchovnou jednotu Knapovec vás zve - akci připravuje Hana Drobná tel. 724521858.

 

Máme poslední rok volebního období 2014 – 2018 a zde je malé ohlédnutí - co se podařilo:

 • nová multifunkční budova a úprava okolí (Knapovec)

 • nová požární nádrž pro budovy Komunitní centrum, Mateřská škola a okolí (Knapovec)

 • nové stání pro kontejnery pod tenisovým kurtem (Knapovec)

 • meditační stezka 6 obnovených křížků "Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis".

 • úprava hřbitova - částečná likvidace nevyužívaných náhrobních rámů (Knapovec)

 • nová dlažba před vstupem na hřbitov, oprava vstupu a úprava okolí (Knapovec)

 • rekonstrukce vodojemu pro obce Knapovec, Horní a Dolní Houžovec (Tepvos s.r.o.)

 • rekonstrukce komunikace od kostela k vodojemu v rámci nového vodojemu (Knapovec)

 • nové osvětlení podél komunikace od kostela k vodojemu a na dětském hřišti (Tepvos s.r.o.)

 • rekonstrukce nádrže na vodu (Horní Houžovec)

 • nová autobusová čekárna v Dolním Houžovci

 • nová autobusová čekárna v Knapovci (odb. Horní Houžovec)

 • nová venkovní tělocvična s šesti posilovacími stroji – pod břízami u kostela (Knapovec)

 • oprava a nátěr kovového zábradlí na mostku u bývalé jídelny (Horní Houžovec)

 • oprava komunikace od bývalé školy nahoru k RD (Dolní Houžovec)

 • oprava komunikace a kanálků z hlavní silnice od Ústí n.O. dolů k plakátnici (Knapovec)

 • nové osvětlení komunikace od Mateřské školy dolů k potoku v Knapovci  (Tepvos s.r.o.)

 • rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice (Knapovec)

 • úprava svodu vody na komunikaci u Hasičské zbrojnice (Knapovec)

 • rekonstrukce kanálu, kde je svod pramenu vody (Dolní Houžovec)

 • demolice nevyužité staré hasičárny a úprava okolí (Dolní Houžovec)

 • oprava komunikace od plakátnice k dolnímu hřišti, rekonstrukce 2 mostků (Knapovec)

 • oprava kanálu na svod vody z polí u hlavní komunikace pod Mateřskou školou (Knapovec)

 • oprava komunikace od hlavní silnice nahoru okolo RD Kalejovi (Horní Houžovec)

 • zateplení budovy a částečná rekonstrukce Mateřské školy v Knapovci (za pomocí dotace)

 • nová výsadba zeleně v okolí dětského hřiště a podél komunikace dole u plakátnice (Knapovec)

 • oprava komunikace od kapličky okolo bývalé školy a dále k hlavní silnici (Dolní Houžovec)

 • digitalizace kroniky Knapovce od roku 1945-1986:

webová stránka Státního okresního archívu Ústí nad Orlicí záložka E-badatelna

http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna/

Správa lesů města Ústí nad Orlicí:                                                                                                              zadávání samovýroby dřeva opět probíhá - objednávky pouze do 30.6.2018. 

Co v Knapovci připravujeme?

Na Květnou neděli 25. března 2018 zveme do Knapovce na koncert folkové skupiny KAPKY               z Červené Vody.  V 15 hodin bude v kostele sv.Petra a Pavla mše svatá a po ní od 16 hodin následuje koncert skupiny Kapky www.kapky.com. Kapky patří k nejzajímavějším současným formacím českého mainstreamového folku. Hrají melodický folk s lehce duchovními texty v obsazení kytara Davida Švestky, kontrabas jeho bratra Pavla, klávesy Hanky Švestkové a perkuse Kláry Macháčkové. Mají     na svém kontě vydaná alba Kořeny (2005), Tóny v kapkách (2009) a Mohyly (2015).  Po koncertu zveme všechny domácí a návštěvníky na velikonoční jidáše a občerstvení před kostelem. Za příznivého počasí budou u kostela rozmístěny lavičky a roztopena venkovní kamna. Akce je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.  Jana Staňková a P.Vladislav Brokeš

V neděli 15.dubna 2018 v 17 hodin bude setkání zájemců o cvičení a sport v nové tělocvičně v Knapovci.Zveme vás všechny na schůzku na terasu u Komunitního centra, kde    si upřesníme cvičební hodiny pro děti (základní škola), ženy a muže. Cvičení bude zahájeno      v pondělí 1.5.2018.  Za Tělovýchovnou jednotu Knapovec připravuje Hana Drobná  tel. 724521858.

Návrh cvičebních hodin: (na schůzce můžeme dle domluvy hodiny změnit nebo rozšířit)

                                                                                                                                                                               
           dopoledne       17.30     – 18.30 hodin       18.30     – 20.00 hodin   
   pondělí       Mateřská     škola               muži   
   úterý               děti       ženy   
   středa       Mateřská     škola               muži   
   čtvrtek               děti       ženy   
   pátek       akce                   
   sobota       akce                   
   neděle               muži           
 

V sobotu 28.dubna 2018 – sraz v 9 hodin u sálu - jako každý rok připravujeme brigádu   ke Dni země. V Knapovci plánujeme úklid na dětském hřišti a okolí, nátěr hracích prvků, doplnění antuky na tenisovém kurtu. Úklid proběhne ve všech třech našich obcích – čekárny, skládky a jiné. Zvelebíme tak místa, kde společně žijeme. Bohužel jsou stále lidé, kteří nerespektují ukládání odpadků do košů, kontejnerů nebo Sběrného dvora v Ústí nad Orlicí. Nářadí – hrábě, lopaty a kolečka s sebou. Po brigádě zveme brigádníky na buřtíky, které budeme opékat u dětského hřiště. Za Tělovýchovnou jednotu Knapovec zve Hana Drobná.

V pondělí 30. dubna 2018 od 18.00 hodinpřipravujeme u dětského hřiště čarodějnice. Odlet v čarodějnickém oblečení (děti, ženy i muži) odstartujeme ve 20.00 hodin. Čarodějnické oblečení bude výhodou – každá čarodějnice nebo čaroděj dostane malý dáreček. Občerstvení (pivo, víno, nealko, buřtíky nebo klobásy) zajistíme, občerstvení bude na terase nové budovy Komunitního centra  v Knapovci. Za TJ Knapovec připravuje Hana Drobná.

Čtvrtletník vydává: za Osadní výbor Knapovec Hana Drobná, tel. 724521858                                                               e-mail:  knapovecweb@seznam.cz                           STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    4/17

 

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

 

Komunitní centrum – nový sál v Knapovci

…………… náš nový kulturní stánek je před dokončením!

Vážení spoluobčané,  

v sobotu 20.ledna 2018 v 17.00 hodin vás zveme na slavnostní otevření našeho nového KOMUNITNÍHO CENTRA v Knapovci. Čeká vás možnost občerstvení v nových prostorách FORMANKY, od 17.30 hodin posezení s tanečkem za doprovodu hudební skupiny v NOVÉM TANEČNÍM SÁLU a setkání se zástupci Města Ústí nad Orlicí.

Za Tělovýchovnou jednotu Knapovec připravuje Hana Drobná.

 

Úprava komunikace od bývalé školy k RD Vernerovi v Dolním Houžovci:

-      komunikace byla upravena shrnutím zeminy a dále byla částečně vysypána štěrkem.

 

Oprava výtluků na komunikaci z hlavní silnice k RD Langrovi v Dolním Houžovci:

-      na komunikaci byly vyspraveny výtluky.

 

Úprava hřbitova v Knapovci

V rámci další etapy revitalizace hřbitova probíhá výstavba:

 •  vstupu na hřbitov – oprava schodů
 •  vybudování nového přístupového chodníku      k bráně hřbitova a pod kontejnerem.

Akci financuje Město Ústí nad Orlicí a bude dokončena do konce listopadu 2017.

 

Hřbitovní kaple v Knapovci – připravuje se záměr obnovy hřbitovní kaple v Knapovci.

Osadní výbor navrhuje budoucí využití kaple jako prostor pro instalaci stálé expozice            o historii Knapovce, Dolního a Horního Houžovce.

 

Vážení spoluobčané, přejeme vám hezké svátky vánoční – pohodu,

klid a pevné zdraví v novém roce 2018.

Osadní výbor Knapovec, Horní a Dolní Houžovec

děkuje všem občanům, kteří nám pomáhají

zlepšovat vzhled našich obcí a těšíme se setkávání

s vámi – vážení občané v našem novém kulturním stánku v Knapovci.

 

Co se v Knapovci připravuje?

 

Tělovýchovná jednota v Knapovci připravuje v pátek 1. prosince 2017

v 18.00 hodin  -  rozsvícení vánočního stromu na dětském hřišti.                      

Přijďe si popovídat při vánočních dobrotách a společně zahájit vánoční svátky.          Vánoční setkání připravuje Hana Drobná.           

 

Mikuláš v Knapovci v neděli 3.12. 2017 v 15 hodin

Zveme vás v neděli 3. prosince 2017 na adventní odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci. V rámci česko-polské spolupráce mezi partnerskými městy Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladské je po mši svaté v 15 hodin připravený od 16 hodin výjimečný koncert polského dívčího pěveckého souboru Con Grazia ze Státní hudební školy I.stupně v Bystřici Kladské pod vedením paní Renaty Fiałkowské-Dumy. Po polských studentkách zazpívá smíšený pěvecký sbor Alou Vivat z Ústí nad Orlicí pod taktovkou PaedDr. Kamily Pavlíkové. V 16.45 hodin vystoupí se svým předvánočním programem děti z Mateřské školky Knapovec. Zpívání našich dětí ukončí příchod sv. Mikuláše s nadílkou. Občerstvení je zajištěno. Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného městem Ústí nad Orlicí. Připravuje PhDr Jana Staňková.

Zpívání u jeslí v Knapovci 24.12. 2017 v 16 hodin

Na Štědrý den 24. prosince v 16 hodin zveme děti a rodiče do kostela ke knapoveckému betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy. Svíce a lucerny pro betlémské světlo vezměte s sebou. Akci připravuje PhDr Jana Staňková.

Třikrálová sbírka v Knapovci v sobotu 7.1. a neděli 8.1. 2018

Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Tři králové budou v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci koledovat odpoledne v sobotu 6. a neděli 7. ledna 2018. Prosíme rodiče, jejichž děti se chtějí do sbírky zapojit nebo kteří jsou ochotni pomoci s přípravou kostýmů a občerstvení,  aby kontaktovali pí Janu Staňkovou, tel. 603 569 884. 

 

               Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana DROBNÁ,                                               e-mail:  knapovecweb@seznam.cz                                STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz                     

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    3/17

 

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU

Komunitní centrum – nový sál v Knapovci

Vše o stavbě – minulost, projekt a novou stavbu v čase můžete sledovat na našich stránkách www.knapovec.cz, kde jsou aktuální fotky ze stavby budovy komunitního centra, veškeré aktuality z Knapovce a obou Houžovců a zajímavé informace.

Provoz našeho nového kulturního stánku bude zahájen v únoru 2018.

Úprava hřbitova v Knapovci

V rámci další etapy revitalizace hřbitova bude do konce listopadu 2017 vybudován nový přístupový chodník k bráně hřbitova v návaznosti na asfaltovou komunikaci pod kostelem.

Zastávka autobusu v Dolním Houžovci  Město Ústí nad Orlicí finančně podpořilo výměnu autobusové čekárny v Dolním Houžovci a úpravu okolí. Čekárna je vzhledově ve stejném provedení jako je nová čekárna v Knapovci odb. H. Houžovec.

Nový vodojem pro Knapovec, Horní a Dolní Houžovec

Firma Tepvos s.r.o. dokončila vybudování nového vodojemu v Knapovci a přilehlou komunikaci. 

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec

potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Vyčištění bylo provedeno v úseku k RD čp.29. Vyčištění je potřeba prodloužit ke vpusti do potrubí, aby v příkopu nestála voda

Osadní výbor navrhuje umístit novou plakátovnici v Dolním Houžovci u autobusové zastávky. Přesné místo bude určeno dle dohody. Plakátnice bude majetkem spol. Tepvos s.r.o. Ústí n.O.

Hřbitovní kaple v Knapovci – odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace a Památkový ústav Pardubice připravují záměr obnovy hřbitovní kaple v Knapovci. Osadní výbor podporuje rekonstrukci kaple na hřbitově pouze v případě, že na ni bude získána dotace.

Osadní výbor navrhuje budoucí využití kaple jako prostor pro instalaci stálé expozice o historii Knapovce, Dolního a Horního Houžovce.

Turistická stezka – žlutá, která vede podél Knapoveckého potoka do Ústí nad Orlicí.

Osadní výbor požaduje obnovu pěší turistické cesty údolím Knapoveckého potoka od dolní části Knapovce (Sluneční stráň) lesem kolem přehrady do Ústí nad Orlicí. Stezka je zarostlá  a vykácením části lesu je v několika místech neprůchodná. Bude jednáno s Čes. svazem turistů.

Co se v Knapovci připravuje?

V Knapovci na posvícení zazpívá Campanula - v neděli 22. října 2017 vás zveme na Knapovecké posvícení. V 15.00 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá,     v 16.15 hodin se představí smíšený komorní pěvecký sbor Campanula z Dolní Dobrouče   s koncertem duchovní i světské hudby. Po koncertě je pro všechny domácí i návštěvníky připravené malé občerstvení. Posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí. Jana Staňková a P.Vladislav Brokeš

Tělovýchovná jednota v Knapovci připravuje v pátek 1. prosince 2017

v 18.00 hodin  -  rozvícení vánočního stromu na dětském hřišti.                      

Přijďe si popovídat při vánočních dobrotách a společně zahájit vánoční svátky.            

Co se v Knapovci již konalo?

V sobotu 19. srpna 2017 Tělovýchovná jednota Knapovec  připravila v okolí dětského hřiště      a na kurtu Sportovní den pro děti. Děti i jejich rodiče měli možnost na dětském hřišti projít různá stanoviště - zúčastnit se desetiboje, hrát míčové hry na kurtu - pobavit se a získat různé odměny. Grilovali jsme  dobroty, byly zde koláčky a také dobré tekutiny pro děti i jejich doprovod. Večer pokračovalo posezení       s destibojem pro dospěláky, povídání, dojídání a dopíjení nápojů. Město  akci pro děti podporuje.  Za Tělovýchovnou jednotu připravila Hana Drobná a Linda Seidlmanová.

V sobotu 2. září 2017 Sbor dobrovolných hasičů   uspořádal na hřišti v Knapovci 20.výročí Memoriálu Zdeňka Šaldy.

V Knapovci cvičili dálkovou přepravu vody - taktické cvičení několika jednotek sborů dobrovolných hasičů se uskutečnilo v pátek 6. října na hřišti v Knapovci.

                Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana DROBNÁ,                                               e-mail:  knapovecweb@seznam.cz                                STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    2/17

Čtvrtletník Osadního výboru Knapovec, Horní a Dolní Houžovec,

Českou poštou rozesláno do všech domácností našich obcí – červenec 2017

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU

Komunitní centrum – nový sál v Knapovci

Vše o stavbě – minulost, projekt a novou stavbu v čase můžete sledovat na našich stránkách www.knapovec.cz, kde jsou aktuality. Stavbu financuje Město Ústí nad Orlicí v hodnotě  12 milionů korun. Ukončení stavby je předpokládáno do 31.12.2017. Stavba bude obsahovat:                                                  

sálek pro cca 80 lidí při akcích, který bude sloužit i jako tělocvična, formanku s občerstvením pro 20 lidí, tech. místnost pro stoly a židle, tech.místnost pro kurt a dále příslušenství

Úprava hřbitova v Knapovci

V rámci revitalizace hřbitova byla ukončena 1.etapa – odstranění žulových obrubníků             ze 42 neaktivních hrobů. V další etapě připravujeme odstranění obrubníků z neaktivních hrobů, které jsou z pískovce, dále úklid rozpadlých pomníků a vstup na hřbitov.

Zastávka autobusu v Dolním Houžovci  Město Ústí nad Orlicí připravuje výměnu autobusové čekárny v Dolním Houžovci a úpravu okolí. Zastávka bude ve stejném provedení jako je nová čekárna v Knapovci odb. Horní Houžovec.

Nový vodojem pro Knapovec, Horní a Dolní Houžovec

Firma Tepvos s.r.o. dokončuje vybudování nového vodojemu v Knapovci a přilehlou komunikaci vedoucí před RD Šklíbovi. Za finanční pomoci Města Ústí nad Orlicí je komunikace dokončena   až ke kostelu. Ve třech úsecích této komunikace jsou vykopány 3 vsakovací jámy, které mají zadržovat dešťovou vodu. Bez tohoto opatření by voda odtékala do obce na hlavní komunikaci    a dále na soukromé pozemky.

Naproti požární zbrojnici v Knapovci Město zajistilo vyčištění příkopu, kam je nyní sveden odtok vody z nově vybudovaného propustku na komunikaci pod prodejnou RD Vackovi. Na hlavní komunikaci by se tak mělo předejít v deštivém období tvorbě velkých kaluží.

Město Ústí nad Orlicí nechalo opravit v našich obcích výtluky na komunikacích, zajistilo prořezání nebezpečných stromů, dále opravu kanálu a jeho průtok na dešťovou vodu nad RD Bašikovi

KURT v Knapovci - po dohodě s firmou ABV s.r.o., která realizuje stavbu nového komunitního centra – sálu v Knapovci je tenisový kurt v provozu. Velké poděkování patří všem, kteří při jarní brigádě pomohli zajistit výměnu antuky a celkově zprovoznili kurt po zimním období.       Podmínky provozu kurtu jsou na stránkách www.knapovec.cz nebo při vstupu na kurt.

Na dětském hřišti (okolo plotu v horní části hřiště) Město pro děti zajistilo novou výsadbu habrové zeleně. Hřiště bude kryté před větrem a zeleň oživí prostor hřiště. Děkujeme všem, kteří nám při jarní brigádě pomohli celé hřiště uklidit od spadaného listí z naší krásné lípy.

Co se v Knapovci připravuje?

V sobotu 19. srpna 2017 od 14 hodin Tělovýchovná jednota Knapovec

připravuje od 14 hodin v okolí dětského hřiště Sportovní den pro děti i dospěláky.              Děti i zájemci z dospěláků budou mít možnost zúčastnit se desetiboje, pobavit se a získat různé odměny. Budeme grilovat dobroty, budou zde koláčky a také tekutiny pro děti i jejich doprovod. Večer bude pokračovat posezení, povídání, dojídání a dopíjení nápojů. Město tuto akci pro děti podporuje. Za tělovýchovnou jednotu připravuje Hana Drobná.                                                                                                                       

V sobotu 2.září 2017 Sbor dobrovolných hasičů připravuje na hřišti v Knapovci  20.výročí Memoriálu Zdeňka Šaldy.

Co se v Knapovci již konalo?

Poslední červnovou neděli 25. června 2017 jsme měli  Knapoveckou pouť. Při příležitosti desátého výročí obnovené Knapovecké pouti byla připravena naučná vycházka s výkladem pamětníků po zaniklých místech Knapovce. Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla byla v 15.00 hodin - zpěvem ji doprovodila rytmická kapela z ústecké farnosti. Dále hrála country kapela Ponny Expres. Místní Sbor dobrovolných hasičů            z Knapovce předvedl ukázky požárního útoku, dále pro děti byla připravena divadelní pohádka Boty            z pohádkové Lhoty, kterou přivezly děti z literárně-dramatického oboru ZUŠ Ústí nad Orlicí. Nechyběly houpačky a dobré občerstvení. Program pouti se konal pod širým nebem na louce pod kostelem. Město Ústí        nad Orlicí tuto akci podporuje. Připravila Jana Staňková a P. Vladislav Brokeš.

V sobotu 3. června 2017 od 14 hodin připravila Tělovýchovná jednota Knapovec na dětském hřišti                v Knapovci – již tradiční akci k svátku dětí. Odpoledne se zúčastnilo 62 dětí, rodiče, prarodiče a ostatní dospěláci. Děti prožily odpoledne plné her s dárečky a soutěžením. Své vystoupení předvedly mažoretky    a jejich sólistky. Děti mohly svou energii využít ve skákacím hradu, městká policie nám připravila zajímavé povídání o chování dětí při oslovení cizí osobou, u hasičů si děti prohlédly vybavení auta a Červený kříž měl pro děti zajímavou prohlídku sanitky s povídáním, jak pomoci kamarádovi při úrazu. Hlavním programem dětského odpoledne byla cesta za pohádkovými postavami, kde děti plnily různé úkoly. Nevětší atrakcí byla mýdlová pěna, kterou dětem připravili hasiči. Prožili jsme krásné slunečné odpoledne a podvečer, odpoledne se sladkými a grilovanými dobrotami, odpoledne dobrých tekutin pro malé i velké. Město Ústí nad Orlicí akci pro děti podporuje. Den pro děti připravila Hana Drobná a Linda Seidlmanová.

V sobotu 20. května 2017 připravil Sbor dobrovolných hasičů na hřišti v Knapovci Okrskovou soutěž. Z vítězství se nakonec radovali knapovečtí hasiči, druzí skončili muži z Černovíra B, třetí hasiči z Ústí nad Orlicí. V ženách zvítězily ženy z Černovíra, v kategorii žáků mladí hasiči z Hylvát.

               Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana DROBNÁ,                                               e-mail:  knapovecweb@seznam.cz                           STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz                    

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    1/17

Čtvrtletník Osadního výboru Knapovec, Horní a Dolní Houžovec, 

Českou poštou rozesláno do všech domácností našich obcí – březen 2017.

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Komunitní centrum – nový sál v Knapovci

Výstavba našeho nového kulturního stánku je již opravdu zahájena! 

V současné době je stavba Komunitního centra v plném proudu.Výstavbu realizuje firma A.B.V. s.r.o, Ústí nad Orlicí s tím, že předání stavby je do 31.12.2017.

Rozpočet na stavbu je 12 mil. korun, který bude financovat Město Ústí nad Orlicí.

Vše o stavbě – minulost, projekt a novou stavbu v čase můžete sledovat na našich stránkách www.knapovec.cz, kde jsou videa a aktuální fotky.                                      

Úprava hřbitova v Knapovci

Osadní výbor připravuje revitalizaci hřbitova. V první etapě do konce dubna 2017 společnost Drup s.r.o. Lanškroun odstraní žulové rámy hrobů bez náhrobních kamenů, které jsou opuštěné. V další etapě budeme opravovat vstup na hřbitov 

a chceme vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek před hřbitovní bránou 

v návaznosti na asfaltovou komunikaci pod kostelem. 

Dále plánujeme odstranění pozůstatků rámů z pískovců a konečnou úpravu hřbitova.

Zastávka autobusu v Dolním Houžovci: v letošním roce připravujeme společně s Městem Ústí nad Orlicí výměnu autobusové zastávky v Dolním Houžovci a upravu okolí. Zastávka je již zastaralá a je nutná její výměna. Zastávka bude ve stejném provedení jako je již umístěna v Knapovci.

Kontejnery v Knapovci

Na žádost občanů dochází ke změně ohledně přistavení kontejnerů v Knapovci.                                         Dne 18.4. a 12.9.2017 budou kontejnery přistaveny takto:

* u Mateřské školy v Knapovci (14.00 -15.45) 

* v dolní části Knapovce u plakátnice (16.15-18.00) 

Oprava kanálu v Dolním Houžovci

Šachta kanálu bude vybetonována a zakryta poklopem. Kanál slouží pro svod pramenu vody. Nyní je poklop kanálu umístěn nad terénem a mohl by být narušen.

KURT v Knapovci: po dohodě s firmou, která realizuje stavbu sálu-bude kurt v roce 2017 v provozu. Je nutné kurt oddělit plotem. Budeme rádi za každou pomoc při brigádě dne 8.4. 2017, kdy bude brigáda ke Dni země, abychom kurt oplotili.

V sobotu 8. dubna 2017 Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje pro občany  Knapovce, Horního a Dolního Houžovce tradiční brigádu ke Dni země. V Knapovci budeme uklízet dětské hřiště a celé okolí. Připravíme kurt na sezónu - obnovíme antuku a doplníme plot mezi stavbou sálu a kurtem. Budeme uklízet čekárny a prostranství v našich obcích. Igelitové pytle na odpady je možné zajistit. Připojte se k nám – nářadí si vezměte svoje. Brigádu připravuje Hana Drobná. 

Pozvánka na odhalení opravených Božích muk u Dolského potoka na Květnou neděli  9. dubna 2017 zveme na slavnostní vysvěcení Božích muk u Dolského potoka. Sraz účastníků je ve 14.30 hodin v Knapovci na křižovatce na Skuhrov a Dolní Houžovec (u Žďárských). Odtud se průvod přesune kolem Bioproduktu a.s. do údolí Dolského potoka k opraveným Božím mukám. V 15 hodin budou Boží muka slavnostně vysvěcena. Program bude doprovázen zpěvy chrámového sboru z Dlouhé Třebové. Průvod bude pokračovat do Dlouhé Třebové se zastávkami u dalších křížků. Putování bude ukončeno v dlouhotřebovském kostele. Pro účastníky je zajištěno občerstvení  a doprava autobusem z Dlouhé Třebové zpět do Knapovce. Akci podporuje město Ústí nad Orlicí a obec Dlouhá Třebová. 

V sobotu 3. června 2017 od 14 hodin připravuje Tělovýchovná jednota Knapovec    na dětském hřišti v Knapovci – již tradiční akci k svátku dětí - Den pro děti. Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na odpoledne plné her, odpoledne se sladkými a grilovanými dobrotami, odpoledne dobrých tekutin pro malé i velké. Odpoledne  pro děti vystřídá večerní posezení pro dospěláky při reprodukované hudbě s dobrým občerstvením a třeba i tanečkem. Město Ústí nad Orlicí tuto akci podporuje. Akci připravuje Hana Drobná a Linda Seidlmanová.

V sobotu 19. srpna 2017 Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje Sportovní den pro děti v okolí dětského hřiště. Děti budou mít možnost zasportovat si a závoděním získat různé odměny. Akci připravuje Hana Drobná.

V úterý 21. března 2017 se v Knapovci sešla skupina deseti dobrovolníků z Knapovce a okolních obcí, aby provedli úklid a průřez náletových dřevin u nově obnovených památek v Knapovci a obou Houžovcích. Bylo uklizeno okolí všech šesti křížků opravených v roce 2015 v rámci projektu Po stopách kulturního dědictví Knapovce a také Sousoší Nejsvětější Trojice v Horním Houžovci. Na ukončení brigády bylo připraveno u kostela občerstvení. Brigádu připravil Ondřej Staněk.

V Knapovci pod kostelem vedle bříz na pozemku, který má dlouhodobě pronajatý   od města Tělovýchovná jednota máme VENKOVNÍ TĚLOCVIČNU. Posilovací stroje jsou určeny pro všechny věkové kategorie 14+. Princip tohoto cvičení je posilování těla vlastní vahou. Přijďte si s námi zacvičit. Cvičení je jednoduché, účinné a může nás cvičit až devět najednou !!! Využijte této možnosti pro upevnění svého zdraví.

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana DROBNÁ,     email: knapovecweb@seznam.cz            

STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz   

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    4/16

Čtvrtletník Osadního výboru Knapovec, Horní a Dolní Houžovec,

Českou poštou rozesláno do všech domácností našich obcí – prosinec 2016.

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Komunitní centrum – nový sál v Knapovci                                                                                                                                                   Realizace postupuje dle zpracovaného harmonogramu města a společnosti A.B.V. Ústí nad Orlicí. Do konce roku 2016 budou probíhat přípravné práce na staveništi. Předání stavby společenského sálu, který bude využíván i jako tělocvična je dle smlouvy stanoveno k datu 30.listopadu 2017. Stavbu v hodnotě 12 miliónů korun bude financovat město Ústí nad Orlicí.

 

Úprava hřbitova v Knapovci

Osadní výbor připravuje v roce 2017 revitalizaci hřbitova. V první etapě společnost Tepvos s.r.o.Ústí nad Orlicí odstraní rámy hrobů bez náhrobních kamenů, které jsou evidentně opuštěné. Dále bychom chtěli opravit vstup pod bránou na hřbitov   a vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek před hřbitovní bránou v návaznosti na asfaltovou komunikaci pod kostelem. V další etapě plánujeme odstranění pozůstatků z pískovců a úpravu zeleně na celém hřbitově.

Zastávka autobusu v Dolním Houžovci  

                                                                                                                                                                        V roce 2017 připravujeme výměnu autobusové zastávky v Dolním Houžovci a upravit  její okolí. Zastávka je již zastaralá, nevzhledná a je nutná její výměna. Zastávka bude ve stejném provedení jako je umístěna v Knapovci, odb. Horní Houžovec.

 

Vážení spoluobčané,  Osadní výbor vám přeje hezké vánoce, v novém roce pevné zdraví a spokojenost.

 

Děkujeme všem občanům, kteří věnovali

během roku 2016 část svého volného času  brigádám v našich obcích !

Vánoční vycházka na Štědrý den v Knapovci - sraz v sobotu ve 13.00 hodin

Jako každý rok i letošní se sejdeme na Štědrý den u kostela pod břízami v Knapovci, abychom ve 13.00 hodin společně vyrazili na krátkou vánoční vycházku, která je pro dospěláky i děti. Akci připravuje Hana Drobná.

Zpívání u jeslí v Knapovci v sobotu 24.prosince 2016 v 16 .00 hodin

Přijďte s dětmi na Štědrý den 24. prosince 2016 v 16.00 hodin ke knapoveckému betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy v kostele sv.Petra a Pavla. Svíce a lucerny pro betlémské světlo s sebou. Akci připravuje Jana Staňková.

Třikrálová sbírka v Knapovci v sobotu 7.ledna a v neděli 8.ledna 2017

Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Tři králové budou v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci koledovat odpoledne   v sobotu 7. a v neděli 8. ledna 2017. Jana Staňková, Knapovec 122, tel. 603 569 884 

Samovýroba palivového dřeva

Zájemci o samovýrobu bukového paliva nemusí podávat písemnou žádost, ale je nutné se co nejdříve  telefonicky nahlásit   p. Faltýnkovi na tel. 777 736 554, aby připravil v lese dostatečné množství dřeva. Dále pro zájemce, kteří telefonicky projevili zájem o bukové palivo bude následovat v pátek     6.ledna 2017 ve 13.00 hodin setkání u výkrmny telat v Dolním Houžovci se správcem lesů města Ústí nad Orlicí p. Faltýnkem, kdy bude palivové bukové dřevo přihlášeným zájemcům přiděleno. Další žádosti na bukové palivo se v roce 2017 již nebudou přijímat. Ostatní samovýroba se řídí dle Pravidel města Ústí  nad Orlicí pro zadávání samovýroby palivového dříví.

 

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana DROBNÁ,     e-mail: knapovecweb@seznam.cz   WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz                UZÁVĚRKA OKÉNKA 1/2017 do 20.3.2017

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    3/16

Čtvrtletník Osadního výboru Knapovec, Horní a Dolní Houžovec * Českou poštou rozesláno do všech domácností našich obcí – listopad 2016.

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Komunitní centrum – nový sál v Knapovci:                                                                                              realizace postupuje dle zpracovaného harmonogramu činností. Dne 26.října 2016 Město předalo staveniště bývalého sálu v Knapovci stavební společnosti A.B.V., spol. s.r.o., Ústí nad Orlicí, která bude stavbu realizovat. Na stránkách www.knapovec.cz máme odkaz na vznikající Komunitní centrum, kde je také umístěna dokumentace.

Komunikace v Knapovci:

* vzhledem ke stavbě Komunitního centra a vodojemu v Knapovci se komunikace opravily pouze v rámci výtluků. Nyní zde jezdí a bude i nadále jezdit v roce 2017 těžká technika. Oprava úseku komunikace od střediska Aveny s.r.o. po křižovatku  odb.Horní Houžovec se bude realizovat až po dokončení obou staveb.

* v současné době Město se společností Tepvos s.r.o. opravuje a zprovozňuje stávající odvodňovací kanály, které by měly regulovat přívalové vody z polí v Knapovci. Postupně bude řešen svod dešťové vody do místního potoka. Po této úpravě by již neměla dešťová voda odtékat po místních komunikacích. 

Zastávka autobusu v Knapovci:                                                                                                                       odb. Horní Houžovec – Město zafinancovalo výměnu  zastávky. Stávající autobusová zastávka byla již nevyhovující s padesátiletou tradicí. Nyní zde máme novou, moderní zastávku. V řešení Města je postupná výměna zastávek v našich obcích, které jsou ve špatném stavu.

Hasičárna Dolní Houžovec:                                                                                                                         vzhledem k havarijnímu stavu budovy Město budovu nechalo zbourat. Vytvořil se tak pěkný prostor a okolí rodinných domů. Budova neměla pro Dolní Houžovec využití. Zbourání rozpadlé bývalé hasičárny bylo odsouhlaseno místními občany a Osadním výborem Knapovce a Houžovců.

Realizace další etapy osvětlení:                                                                                                            společnost Tepvos s.r.o. zpracovává dokumentaci dalšího úseku. Realizace by měla být v roce 2017 v Knapovci od hostince Krčmářovi odb. Horní Houžovec po RD spolek Myslivosti a dále vrchní část k autobusové zastávce po bytovky Aveny s.r.o.

Topolová alej k letišti:  bude nahrazena novou ovocnou alejí, kterou bude financovat Město Ústí nad Orlicí z těžby pokácených topolů. Realizace výsadby probíhá.

Stání pro kontejnery: u nové zastávky odb. Horní Houžovec a v dolní části Knapovce u potoka směr hřiště byla přesunuta spol.Tepvos dvě nová stání na zpevněná místa. 

Vysázení okrasných stromů: v současné době probíhá osázení okrasných stromů na dětském hřišti a v dolní části Knapovce, které zajišťuje Město Ústí nad Orlicí.

Úprava komunikace v Horním Houžovci: na žádost Osadního výboru Město upravilo příjezdovou komunikaci od RD Kubíčkovi směrem k RD Grosmanovi. Komunikace byla vyrovnána a vyspravena.

CO SE V NAŠICH OBCÍCH PŘIPRAVUJE ?

Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje v pátek 25.listopadu 2016

od 16.00 hodin u dětského hřiště v Knapovci setkání občanů s rozvícením vánočního stromu a symbolickým položením základního kamene Komunitního centra. Připravíme pro vás krátké připomenutí historie knapoveckých událostí, oheň na zahřátí, teplé nápoje a jiné vánoční dobroty. V 17.00 hodin společně rozsvítíme vánoční strom na dětském hřišti. Těšíme se na vás. Akci připravuje Hana Drobná.

Mikuláš v Knapovci v neděli 4.12. 2016 v 15.00 hodin

Zveme Vás v neděli 4. prosince 2016 na adventní odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci. V 15 hodin je mše svatá. V 16 hodin zazpívají zpěváčci z 1. až 5. tříd ZŠ Na štěpnici Ústí nad Orlicí ze sboru PÍSNIČKA. V 16.30 hodin vystoupí se svým předvánočním programem děti z Mateřské školy Knapovec. Zpívání našich dětí ukončí příchod sv. Mikuláše s nadílkou. Občerstvení je zajištěno. Advent v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného Městem Ústí nad Orlicí. Akci připravuje Jana Staňková.

Zpívání u jeslí v Knapovci v sobotu 24.12.2016 v 16.00 hodin

Přijďte s dětmi na Štědrý den 24. prosince 2016 v 16.00 hodin ke knapoveckému betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy v kostele sv.Petra a Pavla. Svíce a lucerny pro betlémské světlo s sebou. Akci připravuje Jana Staňková.     

Čtvrtletník vydává:    za Osadní výbor Knapovec  Hana Drobná                                                                                                            e-mail:   knapovecweb@seznam.cz     WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz                 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    2/16

Čtvrtletník Osadního výboru Knapovec, Horní a Dolní Houžovec  

-      Českou poštou rozesláno do všech domácností našich obcí – srpen 2016. 

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Komunitní centrum – nový sál v Knapovci: postupuje se dle zpracovaného harmonogramu činností. Do konce srpna 2016 proběhne otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek dle zákona o Veřejných zakázkách.

Na stránkách www.knapovec.cz máme odkaz na vznikající komunitní centrum v Knapovci, kde je také umístěna dokumentace k projektu.

Komunikace v Knapovci:

-vzhledem k přívalovým dešťům, které proběhly v květnu 2016 Město společně s Osadním výborem řeší odklon vody do kanálů, které jsou již v některých úsecích obce v minulosti vybudovány. V současné době spol. Tepvos s.r.o. zjišťuje stav těchto kanálů. Postupně bude řešen svod dešťové vody do místního potoka.

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Osadním výborem připravuje výměnu

čekárny na autobus v Knapovci odb. Horní Houžovec. Bude vybudován nový základ pod čekárnu, nové místo pro kontejnery na odpad a upraveno prostranství před plakátnicí.

Město ve spolupráci s Osadním výborem vybudovalo pro dospěláky a mládež

na pozemku vedle bříz pod kostelem – venkovní FIT tělocvičnu. Jedná se o umístění šesti posilovacích strojů, které slouží pro upevnění kondice celého těla.

Cvičení - vahou svého těla je jednoduché a účinné. Tento pozemek má dlouhodobě v pronájmu Tělovýchovná jednota Knapovec od Města Ústí nad Orlicí.

Hasičárna Dolní Houžovec - nepodařilo se najít finance na obnovu hasičské zbrojnice         v Dolním Houžovci, objekt je v havarijním stavu a hrozí sesunutí. Osadní výbor společně s místními občany odsouhlasil zbourání objektu.  

SENIOR DOPRAVA (zajišťuje Červený kříž Ústí nad Orlicí)

- je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadů, k dopravě na nákup  ......

V pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin (po dohodě i mimo tyto hodiny).

Cenu přepravy zjistíte na tel. č. 774 412 117 nebo na www.cckuo.cz/doprava.htm

Novinka: ceny dopravy pro naše obce jsou nyní účtovány jako po městě Ústí nad Orlicí.

CO SE V NAŠICH OBCÍCH PŘIPRAVUJE ?

V sobotu 20. srpna 2016 Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje

Sportovní den pro děti

V sobotu se sejdeme ve 14.hodin u kurtu v Knapovci, kde bude připraven sportovní program pro děti s odměnami. Předškoláci si vezmou odrážedla nebo kola a budeme závodit. Školáci budou sportovat na kurtu - vybíjená, nohejbal a další sporty. Okolo 15. hodiny proběhnou seskoky padákem      na určený cíl. Zveme všechny děti a dospěláky na občerstvení, včetně grilování…..   Město tuto akci podporuje, za Tělovýchovnou jednotu Knapovec připravuje Hana Drobná.

CO SE V NAŠICH OBCÍCH již USKUTEČNILO ?

V sobotu 7. května 2016 Tělovýchovná jednota Knapovec připravila cyklovýlet pro děti      i dospělé našich obcí. Trasa  vedla po cyklostezce přes Dlouhou Třebovou se zastávkou   na občerstvení v hylvátském Měšťanském pivovaru, dále jsme jeli do Bezpráví, kde jsme v občerstvování pokračovali. Z Bezpráví jsme se přehoupli přes kopec  Klopoty   do Cakle, kde jsme výlet ukončili. Trasa byla dlouhá cca 30 km, kterou v pohodě zvládli  i junioři. Celý cyklovýlet nás provázelo krásné počasí.                   Akci připravila Hana Drobná.

V sobotu 4. června 2016 od 14 hodin připravila Tělovýchovná jednota Knapovecna dětském hřišti v Knapovci Den pro děti. Odpoledne k svátku dětí se zúčastnilo 54 dětí, rodiče         i prarodiče. Program zahájily děti z Mateřské školy v Knapovci svými tanečky. Odpoledne pokračovalo barevnými stanovišti, kde děti plnily různé úkoly. Děti se setkaly   na zeleném stanovišti s vodníkem, na žlutém stanovišti třídily odpady, další stanoviště bylo červené, kde Červený kříž z Ústí nad Orlicí předváděl dětem názorné ukázky rychlé pomoci. Děti měly možnost vyzkoušet si malování na obličej, skákání v pytlích, chytat rybičky a stříhání bonbónků se zavázanýma očima. Městská policie dětem předvedla svoje vybavení v autě      i pomůcky při zásahu. Největší atrakcí bylo stříkání pěny na stanovišti hasičů. Odpoledne pro děti vystřídalo večerní posezení pro dospěláky při reprodukované hudbě. Den pro děti připravila Hana Drobná a Linda Seidlmanová. Velký dík patří sponzorům a ostatním dospělákům, kteří se podíleli na organizaci této akce. Akci podporuje Město Ústí nad Orlicí.

V neděli 26. června 2016 v rámci Knapoveckého roku se konala Knapovecká pouť.  Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla zahájila odpoledne, dále pokračovalo divadlo pro děti a k pouťovému posezení zahrál  Žůžo band. Pro děti byly připraveny houpačky. Akce byla podporována Městem Ústí nad Orlicí - připravila PhDr. Jana Staňková.

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec     Hana Drobná                                                       e-mail:   knapovecweb@seznam.cz       WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz                  UZÁVĚRKA OKÉNKA 3/2016 do 30.10.2016

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    1/16

Čtvrtletník Osadního výboru Knapovec, Horní a Dolní Houžovec,

Českou poštou rozesláno do všech domácností našich obcí – duben 2016.

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Komunitní centrum – nový sál v Knapovci: příslušné odbory Města Ústí nad Orlicí řeší dokumentaci nutnou ke stavbě, která má být zahájena v září 2016. Na stránkách www.knapovec.cz máme odkaz na vznikající komunitní centrum v Knapovci, kde je také umístěna dokumentace k projektu.

 Komunikace v Knapovci:

* odvodnění komunikace (část úseku od Mateřské školy k RD Zahradníkovi podél

nového osvětlení) položením žlabovek a dešťovou vodu odvést pod silnicí do potoka.

Dále odvod stojaté vody při dešti na spodní komunikaci u RD Vackovi a Jakubcovi.

Město má žádost na vyspravení výtluků v našich obcích a také ve směru k letišti.

V Horním Houžovci plánujeme opravu–nástřik točny a část komunikace k RD Rábovi.

V Dolním Houžovci bude vybudována nová hráz u prostředního rybníka. Dále je nutné vyčistit koryto potoka, aby nedocházelo k podmáčení domů ve spodní části obce.

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Osadním výborem připravuje postupnou výměnu čekáren na autobus – všechny tři čekárny v Knapovci a jedna v Dolním Houžovci.

Realizace další etapy osvětlení v roce 2016: firma Tepvos s.r.o. má zpracovanou dokumentaci dalšího úseku - od hostince Krčmářovi odb. Horní Houžovec po bytovky Aveny s.r.o.v Knapovci. V jaké délce bude tento úsek osvětlen je v řešení.

Tepvos s.r.o. zahájil 1.4.2016 plánovanou výstavbu nového vodojemu v Knapovci.

Osadní výbor ve spolupráci s Městem připravuje pro mládež a dospěláky na pozemku vedle bříz pod kostelem - FIT koutek. Jedná se o umístění několika venkovních posilovacích strojů, které slouží pro upevnění kondice celého těla. Tento pozemek má dlouhodobě v pronájmu Tělovýchovná jednota Knapovec od Města Ústí nad Orlicí.

Topolová alej k letišti bude nahrazena novými stromy, které budou financovány z těžby dřeva pokácené aleje. Realizace výsadby stromů bude na podzim 2016.

Autobusová doprava a jízdní řády obcí jsou stále v řešení s Městem Ústí nad Orlicí.

 

CO SE V NAŠICH OBCÍCH PŘIPRAVUJE ?

V sobotu 23.dubna 2016 od 9 hodin Tělovýchovná jednota Knapovec

připravuje pro všechny občany Knapovce, Horního a Dolního Houžovce

již tradiční brigádu ke Dni země.

Při brigádě plánujeme:

 • ·       úklid autobusových čekáren a veřejných prostranství

v Knapovci, Horním a Dolním Houžovci

 • ·       připravit kurt v Knapovci na sezónu, doplnit antuku, opravit lajny,

dále doplnit chybějící plot po demolici sálu

 • ·       uklidit okolí kurtu – upravit prostor na sezení
 • ·       vyčistit dětské hřiště v Knapovci, obnovit nátěry stolů a lavic
 • ·       opravit stavební buňku, která bude sloužit jako zázemí místo sálu, dokončit její usazení, včetně úpravy terénu u buňky.

Brigádu organizuje Hana Drobná tel. 604650706. Po brigádě si již tradičně

opečeme špekáčky a také doplníme tekutiny (ohniště vedle dětského hřiště).

Pytle na odpadky budou v případě zájmu dodány na místo úklidu-ozvěte se včas.

Poděkování patří všem, kteří chodí každý rok a věnují brigádě svůj čas!    

Vážíme si všech občanů, kteří se přidají a přijdou nám pomoci – děkujeme!  

V sobotu 7. května 2016 připravuje Tělovýchovná jednota Knapovec

již tradiční cyklo výlet pro děti i dospěláky. Pro děti bude trasa kratší, pro dospělé cca 20 – 30 km. Trasy budou přizpůsobeny dle zájmu účastníků. V cíli si opečeme buřtíky z vlastních zásob. Sraz cyklistů v 9.30 h. u dětského hřiště. V případě deště se výlet nekoná. Akci připravuje Hana Drobná.

V sobotu 4. června 2016 od 14 hodin připravuje Tělovýchovná jednota Knapovec na dětském hřišti v Knapovci – již tradiční akci k svátku dětí - Den pro děti. Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na odpoledne s hudbou, odpoledne plné her, odpoledne se sladkými a grilovanými dobrotami, odpoledne dobrých tekutin pro malé i velké. Odpoledne pro děti vystřídá večerní posezení pro dospěláky při reprodukované hudbě s dobrým občerstvením a možná bude i taneček. Odpolední i večerní akci připravuje Hana Drobná a Linda Seidlmanová.

26.6.2016 PhDr Jana Staňková připravuje v rámci Knapoveckého roku v Knapovci od 14 hod.pouťovou mši svatou, od 15 hod.bude program pokračovat Řetůvankou.

Poděkování patří našim hasičům za vyřezání náletů podél komunikace v Knapovci.

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec     Hana Drobná                                                       e-mail:   knapovecweb@seznam.cz       WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz                  UZÁVĚRKA OKÉNKA 2/2016 do 20.6.2016

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    4/15

Čtvrtletník Osadního výboru Knapovec, Horní a Dolní Houžovec,

Českou poštou rozesláno do všech domácností našich obcí – prosinec 2015.

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Projektová dokumentace komunitního centra - nového sálu v Knapovci je téměř před dokončením. Možnost prohlédnutí projektu v papírové podobě je u Hany Drobné po telefonické dohodě tel. 724521858.  Dne 14.prosince 2015 - na Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí byl projekt nového sálu prezentován arch. Košařem.

Stavbu komunitního centra - nového sálu předpokládáme v roce 2016 – 2017.

Na stránkách www.knapovec.cz máme odkaz na vznikající komunitní centrum v Knapovci, kde je také umístěna dokumentace k projektu.

Osadní výbor jednal o dobovém dřevěném objektu hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci, který chceme zachovat a hledat možnosti jeho obnovy. Na schůzce s občany v místě objektu budeme řešit, jak by měly práce postupovat a k čemu by se budova využívala.

Realizace další etapy osvětlení v roce 2015 - nové osvětlení na dětském hřišti u Mateřské školy v Knapovci a nový úsek osvětlení od kostela v Knapovci k novým rodinným domům u vodojemu je firmou Tepvos s.r.o. ukončena.

Osadní výbor se opět zabýval jízdními řády autobusů, které jsou v Knapovci a Houžovcích v neuspokojivém stavu. Na městě v Ústí nad Orlicí proběhne další jednání ohledně spojů, které jsou nevyhovující nebo o vánocích úplně chybí. 

 

Vážení spoluobčané,                      

Osadní výbor vám přeje hezké vánoce,                             

v novém roce pevné zdraví a spokojenost.

 Děkuji všem občanům za pomoc, kterou jste věnovali

                                                        ze svého volného času našim obcímdíky Hana Drobná.

AKCE V KNAPOVCI  - PROSINEC  2015

Česká mše vánoční v Knapovci neděle 20.12.2015 v 18.30 hod. V neděli 20. prosince 2015 zveme od 18.30 hodin do knapoveckého kostela na Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby    v podání Studentského symfonického orchestru DECAPODA ZUŠ Ústí nad Orlicí, dirigent: Miluše Barvínková. Pěvecké party zpívá smíšený pěvěcký sbor Bend z České Třebové. Na mši vás zve PhDr. Jana Staňková.

24.12.2015 na Štědrý den ve 13.00 hodin se každý rok pravidelně scházíme pod břízami u Drobných na společnou dvouhodinovou vánoční procházku Knapovcem a okolím. Přidejte se k nám - vánoční ochutnávky - hlavně v tekutém stavu jsou vítány. Vycházku připravuje Hana Drobná.                                                                                                                                                                                                Zpívání u jeslí v Knapovci 24.12.2015 v 16 hod.- zve vás PhDr. Jana Staňková

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE V KNAPOVCI:

Poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů v Knapovci, kteří vyčistili kanál pod silnicí na nově opravené komunikaci dolů do vesnice, kde byly položeny žlabovky na odvodnění.

Předposlední víkend v říjnu 2015 se sešla parta Dolnohoužováků, kdy společně vyčistili a upravili prostor okolo rybníku v Dolním Houžovci. Velký dík za jejich aktivitu a zájem o vzhled obce.

Ve středu 4.listopadu 2015 se uskutečnilo neformální setkání občanů Knapovce a Houžovců se Zastupiteli Města Ústí nad Orlicí. Hlavními tématy diskuse byly - zahájení výstavby nového sálu      v Knapovci, autobusová doprava, porosty a místní hřbitov. Přestože setkání s malým občerstvením bylo připraveno pod širým nebem u dětského hřiště v  Knapovci - účast byla přes tři desítky občanů a šest Zastupitelů Města. Veliké poděkování patří  Knapovákům a Houžovákům, kteří přišli i přes chladné počasí  setkání podpořit a vyjádřili bolavá místa všech tří obcí. Děkujeme také zástupcům Města p.Hájek Petr-starosta, Preclík Jiří-místostarosta, Svatoš Pavel-radní, Zábrodský Jan-radní, Bílý Zdeněk-zastupitel a Drobná Hana-zastupitelka, která setkání za Osadní výbor připravila.

První adventní víkend Hasiči z Knapovce pomáhali Městu Ústí nad Orlicí stavět stánky na vánoční jarmark. Veliký dík patří všem, kdo se na této akci podíleli.

Tělovýchovná jednota Knapovec v sobotu 28.listopadu 2015 uspořádala na dětském hřišti v Knapovci adventní setkání s rozsvícením vánočního smrku. Vánoční občerstvení, vyrobené svícny a teplo od ohně krásně připomínalo vánoční atmosféru. V 17 hodin při vánočních koledách nám zvířátka s pastýři přivezli světlo na rozsvícení vánočního smrku. Na setkání nechyběl ani ohňostroj. Hojná účast - přes pět desítek občanů a pěkný ohlas na novou akci v Knapovci byla velkou odměnou.Setkání připravila  Hana Drobná.

V neděli 6. prosince 2015 se konala v kostele Petra a Pavla v Knapovci mše svatá. Poslechli jsme se koncert pěveckého sboru ČAS z Dolní Dobrouče a děti z Mateřské školy v Knapovci představily pásmo vánočních básniček a písní. Celé odpoledne se v Mateřské škole konala prodejní výstava vánočních dekorací, které vyrobily děti, maminky a paní učitelky. Vánoční občerstvení doplňovalo atmosféru akce. Besídku v kostele ukončil příchod mikuláše a anděla, kteří dětem rozdali dárečky. Akci připravila PhDr. Jana staňková ve spolupráci s Římskokatolickou farností p. V.Brokešem. Odpoledne bylo připraveno v rámci Knapoveckého roku za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí. 

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana DROBNÁ,     e-mail: knapovecweb@seznam.cz                                   WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz     UZÁVĚRKA OKÉNKA 1/2016 do 20.3.2016

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    3/15

Čtvrtletník Osadního výboru Knapovec, Horní a Dolní Houžovec

Českou poštou rozesláno do všech domácností našich obcí – říjen 2015

 

Vážení spoluobčané Knapovce, Dolního a Horního Houžovce, chtěla bych vás pozvat na setkání se Zastupiteli Města Ústí nad Orlicí ve středu 4.listopadu 2015 od 17 hodin.

Setkání se bude konat za každého počasí u dětského hřiště vedle Mateřské školy v Knapovci

- prostory pod střechou nemáme. 

Knapováci a Houžováci, věřím, že se setkání zúčasníte. Svojí účastí podpoříte zájem o naše obce,

které je potřeba stále zvelebovat - jako ostatní města a obce

- za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí.

Zastupitelé Města by měli slyšet i vaše názory nebo dotazy.

Připravíme pro vás teplé nápoje.

Za Osadní výbor Knapovec, Dolní a Horní Houžovec Hana Drobná.

 

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU: 

Osadní výbor Knapovec, Dolní a Horní Houžovec požádal Město Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí o pokácení nebo úpravu nebezpečných stromů ve všech třech obcích. Odborní pracovníci posoudí dle návrhu vytipované stromy, které budou následně prořezány nebo pokáceny.

Osadní výbor upozornil stavební odbor Města Ústí nad Orlicí na nebezpečnou stodolu, která je ke zbourání, k.ú. Knapovec p.č. 126 - stodola při hlavní silnici Skuhrov směr Ústí n.O vedle objektu Aveny s.r.o. – sušky. Stavební odbor přislíbil vyzvat majitele k řešení.

 

Osadní výbor jednal o dobovém dřevěném objektu hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci, který chceme zachovat a hledat možnosti jeho obnovy. Bylo zahájeno jednání s majetkoprávním odborem Města o uspořádání majetkových vztahů, které umožní budoucí rekonstrukci. Osadní výbor doporučil opravu hasičárny, kterou bude částečně spolufinancovat.

 

V současné době Tepvos s.r.o Ústí nad Orlicí realizuje dle plánu další etapu nového osvětlení na dětském hřišti u Mateřské školy v Knapovci a nový úsek osvětlení od kostela v Knapovci k novým rodinným domům u vodojemu.

Na stránkách www.knapovec.cz máme odkaz na vznikající komunitní centrum (nový sál) v Knapovci, na které je již projekt před dokončením. U kulatého stolu se zástupci Města Ústí nad Orlicí a ing.architektem M.Košařem řešíme možnosti vytápění, odpadů, budoucí provoz sálu z hlediska nákladů na provoz a využití  dle praxe - za Osadní výbor jedná Hana Drobná a ing. Zdeněk Bílý. Stavbu komunitního centra (nového sálu) předpokládá Město zařadit do rozpočtu v roce 2016 – 2017. Ukončení demolice stávajícího sálu je posunuta do 11.11.2015.

Oprava komunikací, které se realizují v říjnu 2015 – firmou Dlouhý Voděrady:

Knapovec – úsek od RD Bláhovi ke spodnímu hřišti, vč. mostku 

Horní Houžovec – oprava točny na autobus

Knapovec – sjezd z hl.silnice od RD Vaňkovi do údolí ke křižovatce-rozšíření, a odvodnění.               Děkujeme za opatrnost při projíždění zúženými komunikacemi.

 

Osadní výbor opakovaně žádal Město stavební odbor o řešení zchátralého a nebezpečného objektu vedle sálu v Knapovci a objektu vedle RD Vašinovi v Dolním Houžovci. Obě budovy jsou již nyní zbourány a demolice odklizena.

 

Osadní výbor žádal Město o uvedení do původního stavu pozemky vedle potoka u RD Pirklovi, kde byly firmou prováděny geologické vrty. Pozemky jsou již urovnány a mohou se sekat.

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE V KNAPOVCI:

V neděli 18. října 2015 se konalo Knapovecké posvícení. Od 15 hodin byla v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci mše sv. a od 16 hodin se představil Smíšený pěvecký sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí s koncertem duchovní i světské hudby. Po koncertě byli pozvání všichni na posvícenské koláče a občerstvení před kostelem.

Knapovecké posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného Městem Ústí nad Orlicí. Akci připravila PhDr Jana Staňková a p.Vl. Brokeš.

 

V sobotu dne 22. srpna 2015 sportovaly děti na kurtu v Knapovci a okolí dětského hřiště. Školní děti měly možnost využít kurt na různé míčové hry - nohejbal, volejbal a jiné sportování. Předškoláci si mohli zahrát různé hry pro menší děti, které pro ně maminky připravily-také závodili na kolách, koloběžkách a odrážedlech. Během celého odpoledne si děti a jejich rodiče pochutnávali na sladkých koláčkách a grilovaných  dobrotách. Sportovního odpoledne se zúčastnilo na 5 desítek místních dětí, které byly odměněny za jejich aktivitu drobnými dárky. Počasí se nám vydařilo a tak si odpoledne děti společně s rodiči   a pořadateli hezky užily. Akci podpořilo Město Ústí nad Orlicí. Sportovní odpoledne připravila Tělovýchovná jednota Knapovec Hana Drobná a Linda Seidlmanová.

 

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana DROBNÁ,     e-mail: knapovecweb@seznam.cz                                   

WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:    www.knapovec.cz     UZÁVĚRKA OKÉNKA  4/2015  do 30.listopadu 2015

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    2/15

(srpen 2015)

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Rekonstrukce sálu v Knapovci je stále otevřené téma a probíhají další jednání s vedením Města Ústí nad Orlicí. Rada Města dne 20.7.2015 schválila smlouvu  o demolici sálu. Termín demolice je do 30.9.2015 firmou Help s.r.o. V roce 2016 – 2017  Město plánuje investiční akci, která je zařazena v koaliční dohodě Města od roku 2010 - výstavbu nového kulturního domu v Knapovci.

Tepvos s.r.o. Ústí nad Orlicí posunul termín zahájení výstavby nového vodojemu v Knapovci na rok 2016 z důvodu možnosti získání dotace na tento projekt.

Výzva Tepvosu s.r.o. k omezení napouštění bazénů a zalévání zahrad – platí od 5.6.2015 do odvolání. V současné době není dostatečné množství podzemní vody pro zásobování vodovodu. Příčinou je dlouho trvající období sucha.

Od 14.6.2015 došlo při úpravě autobusové dopravy k velkému omezení spojů mezi Knapovcem, Horním a Dolním Houžovcem do Ústí nad Orlicí a zpět. Město přijalo prozatimní řešení dopravy v rámci prázdninového režimu, kdy přepravu osob provádí soukromá firma Zářecký Bus Doprava s.r.o.

Tělovýchovná jednota Knapovec po dohodě se Sborem hasičů Knapovec jednají  o přemístění dřevěného stánku z dolního hřiště u potoka k dětskému hřišti u sálu. Stánek je v hledáčku vandalů, neustále jsou vypáčené dveře a dřevěná stavba zde neplní svůj účel.

Černé skládky: vyzýváme občany, abychom si pohlídali veřejné prostranství našich obcí a jejich okolí, aby nám nevznikaly černé skládky. V dubnu 2015 a již několik let opakovaně za hojné účasti brigádníků - ke Dni země uklízíme naše obce a okolí – proto nemůžeme tolerovat aktivity neukázněných občanů, kteří odloží např. hromadu vybourané suti u komunikace vedle křižovatky u topolů (při brigádě bylo ručně odstraněno) a nedaleko tohoto místa za křižovatkou - na levé straně u komunikace směr letiště - je opět dalšíhromada vybourané suti.                                

Školní děti mají možnost využít každou středu od 16.30 hodin kurt v Knapovci  na sportovní podvečer (nohejbal, volejbal, házená a jiné míčové hry). Akci podporuje Tělovýchovná jednota Knapovec. Vítáme i rodiče s malými dětmi, které si mohou pod dohledem rodičů vypůjčit připravené hry. Je také možnost ugrilovat si na ohništi vedle dětského hřiště občerstvení, které si každý donese. Kontakt Seidlmanová Linda, tel.605549501 ohledně klíčů od kurtu a dřeva na grilování. 

Jaké akce se již v našich obcích uskutečnily? 

Poslední červnovou neděli 28. 6. 2015 se konala v Knapovci pouť.  Od 15. hodin začala bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla s doprovodem rytmické kapely mládeže z Ústí nad Orlicí. Dále pokračovala country kapela Makadam. Pro děti i pro dospělé bylo velmi pěkné vystoupení skupiny improvizačního divadla Paleťáci z Pardubic. Celé odpoledne byla možnost využít zajištěné houpačky, občerstvení, točené pivo a pro všechny pouťové koláče. Program Knapovecké pouti se konal pod širým nebem na louce pod kostelem. Akce je podporována městem Ústí n. Orlicí. Připravila Staňková J.a Brokeš V. 

Tělovýchovná jednota Knapovec připravila v sobotu 6.června 2015 v okolí dětského hřiště  v Knapovci „DEN PRO DĚTI“. Akce se zúčastnilo 70 dětí s rodiči. Dětský den byl zahájen tanečky dětí z místní Mateřské školy, Krajská policie nám předvedla ukázky z výcviku služebních psů, zástupkyně Městské policie se věnovala dětem ohledně silničního provozu, ukázala dětem vybavení policejního auta a policejního příslušníka. Hlavním programem byla cesta za zvířátky. Děti postupně navštívily jednotlivá stanoviště, kde je vítala včelka, žirafa, žabka, zebra, motýl, pejsek, ovečka, kohout i beruška. Na stanovištích u zvířátek děti plnily jednotlivých úkoly. Děti, které prošly celou zvířátkovou cestou došly až k pokladu - kde je čekal balíček s odměnou.   Na závěr místní hasiči předvedli hasičské auto a jeho vybavení. Večer pokračoval          do pozdních hodin diskotékou. Krásné počasí podpořilo akci a velká účast návštěvníků hodnotila akci jako velmi zdařilou. Akci podpořilo Město Ústí nad Orlicí.

Tělovýchovná jednota Knapovec připravila na sobotu 16.5.2015 cyklovýlet pro dospělé    a děti našich obcí. Sešlo se necelé dvě desítky cyklistů. Trasa cca 30 km vedla po cyklostezce do Klopot, dětská trasa byla se zastávkou na letišti, kde si děti užily skákacího hradu, vyzkoušely svoje zdatnosti ve střelbě, hodu míčkem, malování a jiné dětské soutěžení. Sraz obou skupin byl v odpoledních hodinách v Cakli, kde jsme si společně opekli buřtíky, poseděli a poklábosili. Sluníčko nás provázelo celý den a výlet se všem líbil.

 

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana DROBNÁ , e-mail: knapovecweb@seznam.cz                                   WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz                             UZÁVĚRKA OKÉNKA  3/2015   do 30.října 2015

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    1/15      (duben 2015)

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Předložené požadavky Městu Ústí nad Orlicí na r.2015 a dále na opravy komunikací: 

Knapovec - z hlavní silnice od RD Jůzovi dolů do vesnice, včetně rozšíření a odvodnění s vyčištěním příkopu podél komunikace                                                                        

Knapovec - od kostela k vodojemu, nová výstavba RD a rekonstrukce vodojemu

Knapovec – od RD Bláhovi ke hřišti, včetně opravy mostku

Knapovec - od areálu Aveny s.r.o. k RD Staňkovi (bývalá fara)

Knapovec - komunikace u čp.53 RD Jakubcovi vedle hasičské zbrojnice,je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací a úprava příkopu podél silnice                     

Horní Houžovec – od RD Jůzovi ke kapličce- zpevnění  (historická památka)                                         

Horní Houžovec – zpevnění komunikace podél RD Rábovi                                                           

Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku                                                     

Dolní Houžovec – zpevnění komunikace od bývalé školy nahoru k RD Wernerovi                        

Dolní Houžovec – zpevnění stání pro autobusy a odstavné plochy u zastávky

Samovýroba dřeva v roce 2015 bude zadávána pouze na základě žádanky. Žádanky jsou k vyzvednutí u ing. Zdeňka Bílého, Ladislava Kubíčka a Petra Mikuleckého nebo na Městě v Ústí nad Orlicí u pana Faltýnka. Vyplněné žádanky se předávají přímo panu Faltýnkovi nebo na podatelně Města.

Rekonstrukce sálu v Knapovci je stále otevřené téma a probíhají náročná jednání s vedením Města Ústí nad Orlicí. Řeší se projektová dokumentace, kapacita nového sálu, jeho využití a možnosti financování.

Tepvos s.r.o. Ústí nad Orlicí plánuje v roce 2015 zahájení výstavby nového vodojemu v Knapovci. Stávající vodojem je již nevyhovující a bude zdemolován.  

V roce 2015 (podzim) připravuje Tepvos s.r.o Ústí nad Orlicí dle plánu další etapu rozšíření veřejného osvětlení v Knapovci. Nové osvětlení povede od kostela k vodojemu, kde je výstavba nových rodinných domků. Dále budou zrealizovány 2 nová světla u dětské hřiště, popř.možnost osvětlení vánočního smrku na hřišti.

Jaké akce budou v našich obcích?

 V sobotu 18. dubna 2015 od 9.00 hodin Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje pro všechny občany  Knapovce, Horního a Dolního Houžovce brigádu ke Dni země. Budeme uklízet čekárny na autobus a jejich okolí, dětské hřiště, kurt a okolí sálu v Knapovci, veřejná prostranství, která slouží k různým akcím v našich obcích. Vezměte si hrábě, lopaty, rukavice, kolečka atd. Věříme, že se připojí většina občanů a pomůžeme tak zlepšit vzhled našich obcí. Kontakt Hana Drobná tel. 604650706, pokud chcete nahlásit brigádu a nepřijdete k sálu. Občerstvení bude zajištěno.

Od května 2015 mohou školní děti každou středu od 16.30 hodin přijít    na kurt v Knapovci na sportovní kroužek, který připravuje Tělovýchovná jednota Knapovec pod vedením Martina Kaleji tel. 606654089. V tuto dobu

se budou scházet u sálu i rodiče s malými dětmi, kde si děti pod dohledem rodičů mohou vypůjčit připravené hry a ugrilovat na ohništi donesené občerstvení. Středy s malými dětmi i školáky probíhaly již v loňském roce.

Od května 2015 Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje od 16.30 hodin tradiční volejbalové úterky na kurtu v Knapovci, kontakt Hana Drobná.

Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje na sobotu 16.5.2015 cyklo-výlet pro všechny dospělé i děti našich vesnic s cílem a grilováním v Cakli. Trasa výletu bude 30-40 km. Sraz cyklistů v 10 hodin u dětského hřiště v Knapovci. Občerstvení si vezměte s sebou, kontakt Hana Drobná.

Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje na sobotu 6.6.2015 od 14 hodin v okolí dětského hřiště v Knapovci „DEN PRO DĚTI“. Sponzorské dárky   pro děti a pomoc v účasti na stanovištích, kde budou děti plnit různé úkoly - v  í t á m e. Kontakt Linda Seidlmanová tel. 605549501. Občerstvení    s grilováním je zajištěno. Program bude doprovázet reprodukovaná hudba   s DJ, který bude pokračovat ve večerních hodinách u sálu pro dospělé.

V neděli  28.6.2015 se bude konat v kostele a jeho okolí Knapovecká pouť. Od 15 hodin začne bohoslužba s doprovodem rytmické kapely mládeže z Ústí nad Orlicí,po 16.hodině bude hrát country Žůžo band. Pro děti i dospělé je připraveno vystoupení skupiny improvizačního divadla Paleťáci z Pardubic.          Jsou zajištěné i houpačky. Kontakt Jana Staňková  tel. 603569884.              

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana DROBNÁ ,                       e-mail: knapovecweb@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz    UZÁVĚRKA OKÉNKA  2/2015   do 15.června 2015

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    4/14  (prosinec 2014)

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 – 2018
-         ve dnech 10. - 11. října 2014 se konaly komunální volby do zastupitelstev měst a obcí. Za  naše obce Knapovec, Horní a Dolní Houžovec získali mandát Zastupitelstva  ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná a Petr Strákoš, který se také stane členem Rady města

-         Osadní výbor našich obcí bude ve složení ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Vacek Jiří, Zahradník Petr, Mikulecký Petr a Kubíček Ladislav.

-         veřejné zasedání Osadního výboru se bude konat vždy 1.pondělí v měsíci   od 18.hodin v budově Mateřské školy v Knapovci.

-         vaše připomínky, nápady nebo jakékoliv informace zasílejte na mail: knapovecweb@seznam.cz nebo osobně na jednání Osadního výboru.

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec:  v současné době probíhá s Městem jednání ohledně zpracovaného projektu a rozpočtu na novou tělocvičnu.

Údržba zeleně: ve všech našich obcích byla provedena prořezávka náletů v okolí komunikací, kterou provedla firma Kubíček Ladislav. Tato údržba zeleně byla zařazena do rozpočtu Města na rok 2014. Průjezd obcemi se výrazně zlepšil      a občané jsou dle kladných ohlasů s touto akcí velmi spokojeni.

Digitalizovaná kronika obce Knapovec 1945-1986 je zveřejněna na webu   Státního okresního archívu Ústí nad Orlicí:          záložka E-badatelna http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna/.

Osadní výbor vám všem spoluobčanům přeje hezké prožití svátků vánočních, v novém roce pevné zdraví a spokojenost  ve vašem osobním životě.

Co se v Knapovci připravuje do konce roku 2014?

Neděle 7.prosince připravuje od 14.00 hodin Mateřská škola ve spolupráci s maminkami dětí prodejní výstavu vánočních dekorací. Přijďte podpořit děti – zakoupením vánoční dekorace zvýšíte možnost nových dárků dětem Mateřské školy - hračky od Jéžiška.

Neděle 7. prosince v rámci Knapoveckého roku ADVENT v kostele:

 • 15.00   hod.    mše svatá
 • 16.15 hod. předvánoční program dětí z Mateřské školy v Knapovci a příchod Mikuláše s nadílkou
 • celé odpoledne bude možnost občerstvit se vánočními dobrotami s punčem
 • vánoční advent je podpořen Městem Ústí nad Orlicí
  Vánoční advent v kostele připravuje PhDr. Jana Staňková a P. Vl. Brokeš, děkan

Středa  24. prosince - Štědrý den od 16.00 hod. v kostele v Knapovci bude zpívání vánočních koled u jeslí. Vezměte s sebou lucerny a svíce pro betlémské světlo.

Sobota a neděle 10. a 11.ledna 2015 se Knapovec, Horní a Dolní Houžovec připojuje k Tříkrálové sbírce

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana DROBNÁ ,  e-mail:   knapovecweb@seznam.cz     WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz    UZÁVĚRKA OKÉNKA  1/2015 do 10.března 2015

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    3/14

(říjen 2014)

VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE, DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU KNAPOVECKÉ OKÉNKO, KTERÉ VÁS  PRAVIDELNĚ INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ.

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Pravidelná (veřejná) jednání  OSADNÍHO VÝBORU jsou vždy první STŘEDU v měsíci  od  18.00 hodin v budově  Mateřské  školy  v Knapovci.

KOMUNÁLNÍ VOLBY, které  se  konají  na  území  České  republiky v pátek  10. října 2014  od  14:00 hodin  do 22:00 hodin  a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin se budou konat za volební obvod  Knapovec,  Horní  a  Dolní  Houžovec  budově  hasičárny v Knapovci.  Za  naše  obce  máme  8 kandidátů. Přiďte k volbám a podpořte snahu  - v našich obcích něco změnit !!!

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec:  stavební povolení nabylo právní moci, po dokončení projektová dokumentace na realizaci stavby bude Městem Ústí nad Orlicí vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Údržba zeleně: v současné době probíhá na žádost Osadního výboru v našich obcích prořezávání náletů v okolí komunikací. Tuto akci provádí firma Kubíček Ladislav a je součástí údržby zeleně Města Ústí nad Orlicí. Děkujeme občanům  za trpělivost než budou všechny vyřezané nálety z okrajů komunikací odvezeny.

Veřejné osvětlení: od Mateřské školy v Knapovci k RD Zahradníkovi byla dokončena  realizace  nového  úseku veřejného  osvětlení  firmou  Tepvos s.r.o. V roce 2015 budeme pokračovat další etapou veřejného osvětlení v Knapovci - od kostela k novým rozestavěným rodinným domům u vodojemu. Na tuto část je již zpracován projekt. Zpevnění příjezdové komunikace k těmto RD bude zahájeno při rekonstrukci vodojemu – předpoklad v roce 2015.

Město Ústí nad Orlicí na žádost Osadního výboru zajistilo zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci.

V měsíci září 2014 byla dokončena rekonstrukce budovy Mateřské školy v Knapovci. Budova byla zateplena s rekonstrukcí kotelny a výměnou tepelného zdroje. Dotaci, která  byla na akci poskytnuta doplnilo  spolufinancováním Město Ústí nad Orlicí.

Dětské hřiště v Knapovci: zde byla na žádost Osadního výboru vytvořena další atrakce pro děti - tzv. „myší díra“, jedná se o prolézačku s atypickou lavicí a s prvkem na házení míčky na cíl.

V současné době probíhají opravy mostků v našich obcích, které jsou financovány Městem Ústí nad Orlicí v rámci údržby.

Obnova kulturního dědictví Knapovce: v rámci česko-polského projektu  „Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis“ bude opraveno šest památek v katastru Knapovec, Dolní a Horní Houžovec:

*Litinový křížek Dolní Houžovec

*Kříž se sloupovým dříkem Dolní Houžovec                                                     

*Pilíř s reliéfní výzdobou Knapovec                                                                

*Pilíř se světeckým motivem Knapovec                                                        

*Kamenný pilíř s reliéfní výzdobou Knapovec                                                

*Boží muka Knapovec 

JAKÉ AKCE BUDOU V KNAPOVCI V ROCE 2014 ?

U příležitosti Knapoveckého posvícení se v neděli 19.10. 2014 v 16.00 hodin v kostele v Knapovci koná koncert souboru Shirim Ashirim. Tři hudebníci Renáta Ulmannová (zpěv, housle, flétna), Tomáš Najbrt (kytara, šalmaj, brač, dudy) a Daniel Matulík (basová kytara) hrají a zpívají současné hebrejské písně a chvalozpěvy, tradiční židovské melodie v moderním zpracování. Trio je díky kombinaci exotických nástrojů, starozákonních textů v hebrejštině a profesionální hudební produkci na české křesťanské scéně zcela výjimečné. Sváteční program zahájí v 15.00 hodin mše svatá a v 16.00 hodin naváže koncert Shirim Ashirim. Po koncertě zveme všechny na posvícenské koláče a občerstvení před kostelem. Knapovecké posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí. PhDr.Jana Staňková a  P.Vladislav Brokeš

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec       Hana DROBNÁ ,        e-mail:     knapovecweb@seznam.cz                  WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz            UZÁVĚRKA OKÉNKA   4/2014  do  30.11.2014

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    2/14

(červen 2014)

 VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE, DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU KNAPOVECKÉ OKÉNKO, KTERÉ VÁS PRAVIDELNĚ INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ.

 AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Pravidelná (veřejná) jednání  OSADNÍHO VÝBORU jsou vždy první STŘEDU v měsíci  od  18.00 hodin v budově  Mateřské  školy  v Knapovci.

Údržbu zeleně v Knapovci v roce 2014 bude po dobrých zkušenostech opět provádět firma Kubíček Ladislav z Horního Houžovce. Od 20.května 2014  budou postupně všechny obecní pozemky vysekány. Může nastat možnost, že všechny obecní pozemky nejsou evidovány k sečení, v tomto případě kontaktujte členy Osadního výboru. Děkujeme všem občanům, kteří si pravidelně udržují sečením trávy okolí svých domů.

Vyřezání náletů a keřů podél místních komunikací v Knapovci, Horním a Dolním Houžovci bude v letošním roce zajišťovat z rozpočtu „údržba zeleně“ Město Ústí nad Orlicí.

Autobusové spojení do Knapovce, Dolního a Horního Houžovce: zástupci Osadního výboru se zúčastnili schůzky s náměstkem hejtmana Pardubického kraje pro dopravu - s panem Duškem. Náměstku Duškovi předložili návrhy k autobusové dopravě a přednesli připomínky občanů k nevyhovujícím autobusovým linkám v Knapovci, Dolním a Horním Houžovci. O možnostech lepšího propojení našich obcí s městem a okolními obcemi Osadní výbor stále pokračuje v jednáních i s Městem Ústí nad Orlicí.

Znak Knapovce, Dolního a Horního Houžovce:  Město Ústí nad Orlicí prostřednictvím firmy Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Osadním výborem zpracovává  znak  pro všechny tři naše obce dle jejich historie.

 JAKÉ AKCE BUDOU V KNAPOVCI V ROCE 2014 ?

Pravidelné volejbalové úterky jsou zahájeny - vždy od 17.00 hodin na kurtu        v Knapovci!  Klíče od kurtu jsou k vyzvednutí u Seidlmanové Lindy nebo Rattayové Andrejky. Tělovýchovná jednota chce v roce 2014 zapojit i školní děti do aktivních sportovních  činností v obci. Děti, které mají o sportování zájem, mají možnost přihlásit se u Martina a Lucky Kalejových z Horního Houžovce. Mají vyhrazeno hřiště pro sporty vždy ve středu v podvečer.   V pátek a v neděli se hraje na kurtu nohejbal.

Tělovýchovná  jednota   Knapovec  připravuje  v  sobotu  7. června 2014 od 14.00  hodin  na dětském  hřišti  v Knapovci   " DEN PRO DĚTI ".   Zveme  všechny  děti  i  dospěláky  –  můžete se těšit  na pohádkovou  cestu  se  soutěžemi, na tanečky  dětí  z Mateřské školy v Knapovci,  skákací hrad, trampolíny,   na   útok   mladých  hasičů  z  Knapovce  a  Červený  kříž   Ústí  nad Orlicí,  který  nám  předvede  ukázky  první  pomoci.  Večer bude pokračovat sousedské posezení. Po celou akci bude reprodukovaná hudba, občerstvení -  nápoje a grilování. Den pro děti podporuje Město Ústí nad Orlicí.

Knapovecká pouť sv.Petra a Pavla se koná poslední červnovou neděli 29. 6. 2014.  Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla začne v 15 hodin a doprovodí ji rytmická kapela mládeže z Ústí nad Orlicí. Po 16. hodině budou hrát country Šedous band. Pro děti je připravena pohádka literárně-dramatického oboru ZUŠ Ústí nad Orlicí, houpačky a pro všechny pouťové koláče. Občerstvení a točené pivo zajišťují Krčmářovi z knapovecké krčmy. Program Knapovecké pouti se koná pod širým nebem na louce pod kostelem, v případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí. Jana Staňková, Knapovec 122 a P.Vladislav Brokeš

Tělovýchovná  jednota  Knapovec  připravuje na  sobotu 9. srpna 2014 od 9 hodin    na kurtu v Knapovci  5. ročník  volejbalového  turnaje  neregistrovaných  hráčů smíšených družstev.  Večer  bude  pokračování  -  posezení  pod  kaštany.                                        Kontakt na pořadatele turnaje tel. 604650706 Hana Drobná.

Čtvrtletník vydává:  za Osadní výbor Knapovec    Hana Drobná ,  e-mail:    knapovecweb@seznam.cz    WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:     www.knapovec.cz         UZÁVĚRKA OKÉNKA   3/2014  do  30.6.2014

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO    1/14

(DUBEN 2014)

VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE, DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU KNAPOVECKÉ OKÉNKO, KTERÉ VÁS  PRAVIDELNĚ INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ.

 AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Pravidelná (veřejná) jednání  OSADNÍHO VÝBORU budou vždy první STŘEDU v měsíci  od 18.00 hodin v budově Mateřské školy v Knapovci.

PLATÍ NOVÁ PRAVIDLA PRO SAMOVÝROBU PALIVOVÉHO DŘÍVÍ PRO LESY MĚSTA  ÚSTÍ NAD ORLICÍ: na jednání Osadního výboru se dostavil p.Faltýnek – správce městských lesů a seznámil členy OV se změnami v činnosti a záměry městských lesů. Pan Faltýnek informoval o pracovních příležitostech - v roce 2014 bude v městských lesích pro osoby s živnostenským oprávněním na lesnickou činnost příležitost vyžínání, sběr klestu, úklid po těžbě. Dále informoval o zpevnění lesní cesty z Horního Houžovce od křížku přes Samoty. Dále se v Horním Houžovci bude provádět nahodilá těžba v lokalitě nad obchodem, dřevo se bude ukládat na točnu v Horním Houžovci. V souvislosti s těžbou bude provedena fotodokumentace před a po těžbě. K samotěžbě p.Faltýnek uvedl, že dosud obdržel 46 žádostí, z toho 25 je vyřízeno, další budou vyřizovány postupně. Dále informoval, že budou postihy za nepovolené kácení stromů.  Kontakt na p. Faltýnka  tel. 777 736 554.

Rekonstrukce osvětlení v Knapovci: v roce 2014 se předpokládá rekonstrukce veřejného osvětlení o celkovém rozpočtu cca 350  tis. Kč. Bude realizován úsek od Mateřské školy podél komunikace dolů k RD Zahradníkovi. V současné době je dokončena projektová dokumentace a stavební povolení. Dále se připravuje úsek podél komunikace od kostela k vodojemu, kde se staví nové domy a osvětlení dětského hřiště. Firmou Tepvos s.r.o. bylo přislíbeno v roce 2014 zpracování projektové dokumentace tohoto úseku a vyřízení stavebního povolení.

OD DUBNA 2014 BUDE ZAHÁJENA REKONSTRUKCE  BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY       V KNAPOVCI. Celá budova se bude zateplovat, nová fasáda a rekonstrukce kotelny. Tato akce bude financována z dotací se spoluúčastí Města Ústí n.O.

A JAK TO VYPADÁ S NAŠÍ BUDOVOU SÁLU: do konce dubna 2014 by měla být zpracována projektová dokumentace na novou tělocvičnu, která by měla být    o rozměrech původního půdorysu plus příslušenství (klubovna a technické zázemí). Současné vedení Města Ústí nad Orlicí odsouhlasilo zahájení a řešení havarijního stavu budovy. 

                                                                                                                                                                                   JAKÉ AKCE BUDOU V KNAPOVCI V ROCE 2014?

V sobotu 12. dubna 2014 od 9.00 hodin připravuje Tělovýchovná jednota Knapovec  pro obce Knapovec, Horní a Dolní Houžovec tradiční jarní brigádu ke Dni země. Výzva pro všechny občany našich obcí: - připojme se všichni k jarní brigádě a zvelebujme si naše obce výřezem křoví, úklidem okolí svých domů a veřejných prostranství. Chceme dokončit plot na dětském hřišti, celé dětské hřiště po zimě uklidit, připravit kurt na sportovní sezónu. Dále budeme uklízet místa v okolí autobusových čekáren. Nářadí na brigádu si vezměte s sebou (hrábě, kolečka, lopaty). Na odpad budou zajištěny igelitové pytle (kontakt Hana Drobná tel. 604650706), které potom umístíme vedle kontejnerů k odvozu. U sálu Tělovýchovná jednota pro všechny brigádníky připraví malé občerstvení.

Květnovou  neděli  13. dubna 2014 v 15.00 hod.  se koná v knapoveckém kostele  muzikálové představení Píseň písní  na motivy  mystického  textu ze Starého zákona. Autorským muzikálem navazuje litomyšlský soubor na úspěšný projekt Živé pašije,  se kterým  se  představil  v knapoveckém  kostele  v roce 2012. Píseň  písní je příběhem o hledání boží lásky, o míjení se a zrání, o překážkách a zkouškách, které dva lidi ve světě rozdělují. V projektu účinkuje přes padesát mladých hudebníků, sólistů, herců, tanečnic a zpěváků z Litomyšle. Po představení zveme na občerstvení v duchu českých velikonoc z dílny knapoveckých cukrářek. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí v rámci projektu Knapovecký rok. Jana Staňková, Knapovec 122, Vladislav Brokeš, děkan.                                                                                                                             Zároveň probíhá odpoledne od 14.hod. do 17.hod. v budově Mateřské školy prodejní výstava velikonočních dekorací učitelek, maminek a dětí.

OD 6.KVĚTNA 2014 ZAHÁJÍME SPORTOVNÍ SEZÓNU NA KURTU V KNAPOVCI PRAVIDELNÝMI VOLEJBALOVÝMI ÚTERKY – vždy OD 17. HODIN.

Kontakty na vypůjčení kurtu:                                                                                                                          Seidlmanová Linda   tel. 605549501      Rattayová Andrea     tel. 721871047 

Tělovýchovná jednota Knapovec má zájem sportovně se zaměřit na školní děti. Jedná se o venkovní sporty – nohejbal, volejbal a vybíjená - dle počtu dětí.   Děti nebo rodiče dětí, kontaktujte členy Tělovýchové jednoty (Martin Kaleja nebo Lucii Kalejovou z H.Houžovce), které děti by měly zájem o pravidelné sportování.

Sbor dobrovolných hasičů Knapovec se připravuje na okrskovou soutěž.

Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje v sobotu 7. června 2014  od 14. hodin na dětském hřišti  v Knapovci "DEN PRO DĚTI". Připravujeme pro děti pestrý program - vítáme pomoc maminek, tatínků i ostatních  k zajištění různých stanovišť pro děti (kontakt Hana Drobná). Akci podporuje Město Ústí nad Orlicí. Večer bude pokračovat sousedské posezení s občerstvením.          

V neděli 29.června 2014 od 15.00 hodin připravuje Římskokatolická farnost                 a Jana Staňková v rámci Knapoveckého roku pouť v kostele v Knapovci.

Čtvrtletník vydává: za Osadní výbor Knapovec       HanaDROBNÁ ,                                                                         e-mail:   knapovecweb@seznam.cz   WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz                   UZÁVĚRKA OKÉNKA   2/2014  do  31.5.2014

KNAPOVECKÉ  ΟKÉNKO  4/13

(prosinec 2013)

VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE,   DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU DALŠÍ ČÍSLO KNAPOVECKÉHO OKÉNKA, KTERÉ VYDÁVÁ OSADNÍ VÝBOR A PRAVIDELNĚ VÁS INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ. 

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci. Rada Města neschválila podání    žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí na projekt Revitalizace rybníků Dolní Houžovec s termínem realizace 2014  - 2015 z důvodu krátkého termínu na zpracování podkladů.

Oprava místních komunikací v roce 2013.                            

 Společnost JD Dlouhý s.r.o. provedla a ukončila opravu místních komunikací v Knapovci, v Horním a Dolním Houžovci:                                                                             

      * komunikace v Dolním Houžovci od kapličky kolem RD Královi                                                                  * komunikace v Knapovci  od pohostinství u Krčmářů nahoru k RD Jetmarovi                                                                       

* komunikace v Horním Houžovci od Kubíčků k RD Zahradníkovi                                                                          * dokončení komunikace v Knapovci okolo provozovny Avena s.r.o.

Osadní výbor požaduje na Městě Ústí nad Orlicí zpevnění odstavné plochy pro autobusy v prostoru autobusové zastávky v Dolním Houžovci.

Prořezání stromů okolo veřejného osvětlení v Knapovci a Dolním Houžovci.  Po projednání s odborem životního prostředí Města Ústí nad Orlicí byla likvidace větví přislíbena.

Co se sálem v Knapovci? – probíhá jednání na Radě Města Ústí nad Orlicí. 

OSADNÍ VÝBOR VÁM PŘEJE HEZKÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ - V  NOVÉM ROCE PEVNÉ ZDRAVÍ A POHODU !

Jaké akce se v Knapovci uspořádali?

V sobotu 5. října 2013 se konal IV. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. Turnaj připravila Tělovýchovná jednota Knapovec, zúčastnilo se  5 družstev. Vítězství patřilo domácímu družstvu "POSTRADATELNÍ", kteří si 1. místo zasloužili výbornou bojovností s nováčkem turnaje TJ Hutvald. Turnaj provázela dobrá nálada, občerstvení a taky tombola. Posezení pokračovalo do pozdních hodin. Účastníci si odnesli velmi pěkné ceny - děkujeme sponzorům.  Akci podpořilo také Město Ústí nad Orlicí.

Římskokatolická farnost Knapovec v neděli 20. října 2013 v rámci knapoveckého posvícenípřipravila  koncert smíšeného pěveckého sboru ALOU VIVAT z Ústí nad Orlicí.  Nedělní program zahájila mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla  a navázal koncert sboru ALOU VIVAT. Po koncertě byli pozvány domácí i návštěvníci na posvícenské koláče a občerstvení před kostelem. Knapovecké posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného Městem Ústí nad Orlicí.

Jaké akce se v Knapovci připravují do konce roku 2013?

Mikuláš v Knapovci. V neděli 8.12.2013 bude od 15 hodin v knapoveckém kostele adventní program pro děti s mikulášskou nadílkou.

Rybova Česká mše vánoční. V neděli 22.12.2013 bude od 15 hodin v knapoveckém kostele Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby  v podání studentského symfonického orchestru DECAPODA ZUŠ Ústí nad Orlicí.

V úterý 24.12.2013 na Štědrý den se tradičně sejdeme v 16 hodin    v kostele na vánočním zpívání u jesliček.

Čtvrtletník vydává:    Za Osadní výbor Knapovec  Hana Drobná, e-mail:  knapovecweb@seznam.cz        WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE: www.knapovec.cz       UZÁVĚRKA OKÉNKA   1/2014  do  15.3.2014

KNAPOVECKÉ  ΟKÉNKO 3/13

(září 2013)

VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE, DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU ČTVRTLETNÍK, KTERÝ VYDÁVÁ OSADNÍ VÝBOR,  ABYSTE MĚLI PŘEHLED O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ. ČTVRTLETNÍK JE DORUČOVÁN DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ NAŠICH OBCÍ POŠTOU ÚSTÍ N. ORLICÍ.

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Oprava místních komunikací v roce 2013:

Rada Města schválila opravu místních komunikací v Knapovci  a Houžovcích:    

1. komunikace v Dolním Houžovci -  od kapličky kolem RD Rollerovi a Královi 

2. komunikace od hospody u Krčmářů v Knapovci nahoru k RD etmarovi                                                      

3. komunikace v Horním Houžovci od RD Kubíčkovi k RD Zahradníkovi                                                

4. dokončení opravy komunikace v Knapovci okolo střediska Aveny s.r.o.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci:                                                             

Rada Města schválila podání žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí na projekt Revitalizace rybníků Dolní Houžovec s termínem realizace 2014  - 2015. Na přípravu tohoto projektu je velmi krátký termín a přípravná domumentace je poměrně náročná. Musí být zpracována do konce listopadu 2013. Z toho důvodu se může stát, že akce nebude realizována.

Dopravní značení v obci Knapovec:                                               

 Osadní výbor v souvislosti s vybudováním nového dětského hřiště  u Mateřské školy v Knapovci požaduje na Měúřadě odboru dopravy umístění dopravních značek ohledně zpomalení jízdy na příjezdových komunikacích k Mateřské škole a k dětskému hřišti. 

Úprava zeleně v Knapovci, Horním a Dolním Houžovci:   

sekání trávy na pozemcích Města Ústí nad Orlicí a podél místních komunikací provádí firma Kubíček Ladislav z Horního Houžovce. Obecní pozemky a komunikace jsou tak v rámci daného rozpočtu pravidelně udržovány a sekány. Dále bude Osadní výbor jednat s Městem o navýšení rozpočtu ohledně vysekání náletových křovin podél komunikací.                                                                                           

Vyzýváme občany našich obcí, aby si v rámci svých možností okolí rodinných domů  pravidleně udržovali sekáním trávy nebo vyřezáním náletových keřů. Společně tak můžeme zlepšit vzhled našich obcí.                                                                                                                                                                                                    

Všechny zápisy  Osadního výboru v plném znění jsou vyvěšeny na plakátnicích v Knapovci, Horním a Dolním Houžovci nebo na internetových stránkách www.knapovec.cz

CO SE V KNAPOVCI PŘIPRAVUJE ?

V sobotu 14. září od 9.00 hodin Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje 4.ročník volejbalového turnaje smíšených družstev neregistrovaných hráčů. Turnaj organizuje Hana Drobná tel. 604650706. Přihlášení družstev na turnaj je do neděle 8.září 2013. Po celý den bude  zajištěno občerstvení, možnost soutěžení pro všechny a bohatá tombola. Večer připravujeme posezení pod kaštany při reprodukované hudbě. Turnaj podporuje Město Ústí nad Orlicí.                         Sponzorské dárky na ceny pro družstva a do tomboly vítáme !!!                                                                           

Farnost Knapovec zve v neděli 20. října 2013 v rámci Knapoveckého posvícení na koncert smíšeného pěveckého sboru ALOU VIVAT z Ústí nad Orlicí.  V Knapovci zahájí nedělní program v 15.00 hod. mše svatá v kostele sv.Petra a Pavla a v 16.00 hod. naváže koncert ALOU VIVAT. Po koncertě zveme všechny návštěvníky na posvícenské koláče a občerstvení před kostelem. Knapovecké posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí. Organizuje PhDr Jana Staňková a P.Vladislav Brokeš.

V sobotu 7. září 2013 připravuje Sbor dobrovolných hasičů v Knapovci odpoledne na dolním hřišti u příležitosti 15.ročníku Memoriálu Zdeňka Šaldy.

V měsíci listopadu 2013 připravuje Sbor dobrovolných hasičů družstvo dětí s rodiči posezení v hasičárně s křapáčovými hody.  Termín bude upřesněn na plakátech.

Informace  pro občany ohledně výměny řidičských průkazů:  

všechny řidičské průkazy vydané od 1.1.2001 do 30.4.2004 platí pouze do 31.12.2013. K výměně řidičského průkazu potřebujete fotografii, občanský průkaz, stávající řidičský průkaz a vyplněnou žádost o výměnu řidičského průkazu. Výměnu provádí Měúřad odbor dopravy budova Měúřadu vedle zdravotního střediska Galen.

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec  Hana Drobná, e-mail:  knapovecweb@seznam.cz        WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE: www.knapovec.cz    UZÁVĚRKA OKÉNKA   4/2013  do  30.11.2013

 

 

KNAPOVECKÉ ΟKÉNKO 2/2013

(ČERVEN 2013)

VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE,  DOSTÁVÁ SE VÁM                    DO RUKOU DALŠÍ ČÍSLO KNAPOVECKÉHO OKÉNKA, KTERÉ VYDÁVÁ OSADNÍ VÝBOR        A PRAVIDELNĚ VÁS INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ.

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU dále OV od 1.4. -  30.6.2013:

Dne 22.3. 2013 proběhly  v Horním Houžovci volby nového člena Osadního výboru zastupujícího místní část Horní Houžovec. Poděkování patří dosavadnímu členu panu Ladislavu Kubíčkovi. Nový člen Osadního výboru za obec Horní Houžovec byl místními občany zvolen                      a Zastupitelstvem Města Ústí nad Orlicí potvrzen Rudolf Navrkal. 

V Dolním Houžovci za kapličkou (směr bývalá škola) bylo realizováno nové osvětlení firmou Tepvos s.r.o. Tato část etapy měla být uskutečněna v roce 2012. V letošním roce bylo přislíbeno firmou Tepvos s.r.o. vybudování další části osvětlení - od školy v Knapovci dolů k RD Zahradníkovi. Jedná se také o rozpočet pro naše obce na osvětlení z roku 2012. Na další realizace osvětlení, které měly probíhat a byly přislíbeny z rozpočtu Tepvosu s.r.o. pro Knapovec a Houžovce na rok 2013 bylo sděleno zástupci firmy, že nejsou finance.

MLADÍ   HASIČI  ÚSPĚŠNĚ  REPREZENTUJÍ   KNAPOVEC   PŘI   HASIČSKÝCH   SOUTĚŽÍCH  A UMÍSŤUJÍ SE NA  PŘEDNÍCH  MÍSTECH.  VELKÉ  PODĚKOVÁNÍ  PATŘÍ  VŠEM  DOSPĚLÁKŮM, KTEŘÍ SE MLADÝM HASIČŮM VĚNUJÍ PŘI PŘÍPRAVÁCH A SOUTĚŽÍCH     VE SVÉM VOLNÉM ČASE – FOTO DIPLOMŮ  NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH  KNAPOVCE   WWW.KNAPOVEC.CZ - VIZ FOTOGALERIV Dolním Houžovci bude zpevněna štěrkem plocha naproti autobusové zastávce –  v prostoru místa  kde čeká autobus na dobu odjezdu  – zajistí Město Ústí nad Orlicí.

Osadní výbor sestavil návrh prací k obnově knapoveckého hřbitova       a bude žádat Město o spolupráci v následujícím pořadí. Oprava hřbitovní brány, která bude očištěna, povrchově ošetřena barvou a znovu použita, oprava uzavírání brány, úprava vstupu na hřbitov, zpevnění vstupu před bránou, dále obnova křížové cesty, která je kulturní památkou. Osadní výbor ověří možnost a vhodnost odstranění betonových obrubníků starých hrobů.

Osadní výbor  žádá Město Ústí nad Orlicí o prořezání nebo skácení topolů lemujících komunikaci směr letiště. Silné větve starých topolů padají na komunikaci a ohrožují chodce a vozidla. Žádost byla Městem odsouhlasena. Nyní je potřeba tuto záležitost projednat s vlastníky pozemků. Zajistí odbor životního prostředí.

Osadní výbor žádá Město Ústí nad Orlicí odbor dopravy o doplnění značek na místní komunikaci v Knapovci v okolí školy a nového dětského hřiště ohledně snížení rychlosti pro řidiče.

Tělovýchovná jednota Knapovec a místní Osadní výbor připravili 31. května 2013 slavnostní otevření dětského hřiště, které se nachází v blízkosti Mateřské školy                v Knapovci. Starosta Města Ústí nad Orlicí Petr Hájek symbolicky odemkl společně           s dětmi bránu hřiště a děti tak dostaly hezký dárek k jejich svátku - nejen hezké prostory na hraní, ale i hračky na pískoviště a míčky. Na hřišti je vybudována dřevěná kruhová lavice s posezením i pro dospěláky pod starobylou lípou, která byla zasázena jako symbol usmíření v roce 1947. Horní část hřiště patří dětem již starším i dospělákům, kteří si zde mohou změřit síly v ruských kuželkách. Počasí se nám na tento podvečer umoudřilo        a sluníčko nás také občas pozdravilo. Děti z místní Mateřské školy nám předvedly krásné tanečky při hudbě, mladí knapovečtí hasiči nám zase ukázali, jak umí naši obec reprezentovat při hasičských soutěžích. Maminky připravily pro děti soutěžní pětiboj       a jako odměnu dostaly od Tělovýchovné jednoty pěkné dárečky. Večerem nás provázela kapela rodáka Káji Kučery z Vamberka a při dobrém občerstvení i tanečku      se akce protáhla až do nočních hodin. 

Knapovecká pouť sv.Petra a Pavla - poslední červnovou neděli 30. 6. 2013 zveme          na Knapoveckou pouť. Pro děti startuje ve 13 hodin od kostela v Ústí nad Orlicí velká stopovací hra, která bude končit na dětském hřišti   v Knapovci. Pěší poutě se mohou zúčastnit i dospělí. Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla začne v 15 hodin a doprovodí  ji rytmická kapela mládeže  z Ústí nad Orlicí. Po 16. hodině vystoupí skupina historického šermu Lucrezia z Dolní Dobrouče a country kapela Žůžo band z Letohradu. Pro děti budou houpačky a pro všechny pouťové koláče. Občerstvení a točené pivo zajišťují Krčmářovi    z knapovecké krčmy. Program Knapovecké pouti se koná pod širým nebem na louce     pod kostelem. V případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Přijďte se potěšit        a posedět. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí. Jana Staňková, Knapovec 122           a P.Vladislav Brokeš 

VOLEJBALOVÉ ÚTERKY JIŽ BYLY ODSTARTOVÁNY! KAŽDÉ ÚTERÝ OD 18.HODIN HRAJEME V KNAPOVCI NA KURTU U SÁLU VOLEJBAL – PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAHRÁT,               PŘIPRAVIT SI TAK KONDIČKU NA VOLEJBALOVÝ TURNAJ, KTERÝ PŘIPRAVUJE TĚLOVÝCHOVNÁ  JEDNOTA OPĚT NA ZÁŘÍ  2013.   

CENÍK PRO PŮJČOVÁNÍ KURTU:                                                                                                               TENISOVÝ KURT SPRAVUJE TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KNAPOVEC, SPRÁVCI KURTU:                       SEIDLMANOVÁ LINDA tel. 605549501, klíče má také RATTAYOVÁ ANDREA tel. 721871047

       * ZÁJEMCI O ZAPŮJČENÍ KURTU SE OBJEDNAJÍ TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ U SPRÁVCE KURTU, KTEŘÍ PŘEDAJÍ  KLÍČE.  PŘI VRÁCENÍ KLÍČŮ BUDE KURT VŽDY ZAMETEN A ZNOVU UPRAVEN.             

* TENIS:   

    člen Tělovýchovné jednoty zdarma,     člen TJ a nečlen zaplatí                           

    30,- Kč za 1 hodinu a nečlenové TJ zaplatí 60,- za 1 hodinu 

    použití  tenisového   kurtu.       

* VOLEJBAL, NOHEJBAL: 

    pro členy i nečleny TJ je jednotná cena 

    60,- Kč  za 1 hodinu použití tenisového kurtu

* PRAVIDELNÉ VOLEJBALOVÉ ÚTERKY:  

    PRO NEČLENY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY  10,-  KČ,     PRO ČLENY  TJ  JE VOLEJBAL  ZDARMA

PROČ SE ZA KURT PLATÍ ?                                                                                                           * NA KURT TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KAŽDÉ JARO NAKUPUJE NOVOU ANTUKU !!!

PODMÍNKA ZVÝHODNĚNÍ ČLENA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY PŘI VYUŽÍVÁNÍ KURTU ?                                            * POUZE TEHDY,  KDYŽ MÁ ČLEN ZAPLACEN PŘÍSPĚVEK NA ROK 2013 !!! Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec     Hana Drobná, e-mail:          knapovecweb@seznam.cz                                               WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz                        

 

KNAPOVECKÉ  ΟKÉNKO  1/2013

(DUBEN 2013)

VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE,                             DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU KNAPOVECKÉ OKÉNKO, KTERÉ VYDÁVÁ OSADNÍ VÝBOR A PRAVIDELNĚ VÁS INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ.

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU (dále OV) od 1.1.2013 – 30.3.2013:

Doplnění veřejného osvětlení, které mělo být zrealizováno v roce 2012 firmou Tepvos s.r.o v Knapovci - od budovy mateřské školy k RD Zahradníkových          a v Dolním Houžovci za kapličkou.Tato akce je posunuta na březen 2013 a již se v Dolním Houžovci realizuje přípojka nového osvětlení dle navrženého plánu.

Topolová alej za Knapovcem k letišti – silné větve starých topolů padají            na komunikaci a ohrožují chodce a vozidla. OV žádá Město ÚO, odbor životního prostředí o prořezání nebo skácení topolů podél komunikace. Požadavek byl schválen. Řešení pozemků a kácení se připravuje na konec roku 2013. Topoly budou nahrazeny jinými stromy.

Rekonstrukce tělocvičny v Knapovci – žádost o dotaci, která je podána již po druhé na Ministerstvu školství zatím není akceptována. V případě, že finanční prostředky z dotačních titulů nebudou získány, Město Ústí nad Orlicí přislíbilo pomoc s řešením této havarijní situace našeho sálu.

Smlouva na údržbu veřejné zeleně v našich obcích byla prodloužena a schválena    z rozpočtu Města ÚO na rok 2013. Sekání obecních pozemků bude provádět firma Kubíček Ladislav, Horní Houžovec.                                                 Osadní výbor vyzývá občany k údržbě soukromých pozemků ohledně sekání trávy.

Z podnětů občanů Horního Houžovce byl zvolen nový člen Osadního výboru        pro místní část Horní Houžovec – Navrkal Rudolf. Zastupitelstvo Města ÚO bude schvalovat tuto výměnu v dubnu 2013. Osadní výbor děkuje panu Ladislavu Kubíčkovi z Horního Houžovce za jeho šestileté působení v Osadním výboru.

Na podzim roku 2012 byla provedena oprava komunikace od střediska Aveny s.r.o. směr letiště k topolům. Zakázku realizovala fy Dlouhý Voděrady. Osadní výbor není s provedenou opravou spokojen a připomínky bude řešit s dodavatelskou firmou     a Městem ÚO formou reklamace.

Osadní výbor požádal Město ÚO o zpěvnění pozemku vedle hlavní silnice naproti autobusové zastávky v Dolním Houžovci. Zde stojí autobus v době čekání          na pravidelný odjezd. Žádost byla  schválena a místo bude upraveno.

USPOŘÁDANÉ AKCE V KNAPOVCI V ROCE 2013 

V pátek 15.března 2013 hodnotila Tělovýchovná jednota Knapovec na Valné hromadě       v kuželkárně v Hylvátech svoji činnost za rok 2012.

V neděli 24. března 2013 Mateřská škola v Knapovci  připravila prodejní velikonoční výstavu. Výtěžek z výstavy byl věnován dětem na vybavení Mateřské školy.

V neděli 24. března 2013 v knapoveckém kostele  bylo odehráno představení pro dva herce z Klicperova divadla -  Oskar a růžová paní. Akci organizovala Jana Staňková.

V sobotu dne 30. března 2013 připravil  Sbor dobrovolných hasičů v Knapovci v hasičské zbrojnici pomlázkové posezení s občerstvením.

CO SE V KNAPOVCI PŘIPRAVUJE V ROCE 2013 ?

V úterý 16.dubna 2013 od 17.hodin (a následně potom každé úterý) začínáme              na volejbalovém hřišti s přípravou kurtu  na sportovní sezónu. Vezměte s sebou lopaty, kovové  hrábě, kolečka. Pokud se kurt neupraví, není možné začít hrát volejbal a nohejbal.

Od úterý 16. dubna 2013 od 17.00 hodin také zahájíme brigády na dokončení dětského hřiště. Je potřeba dodělat práce na plotě, shrabat celé hřiště po zimě, dodělat plochy okolo herních prvků, dokončit pískoviště, vysázet svah mezi herními plochami, zatravnit hřiště a připravit plochu pod další herní prvek - ruské kuželky. 

Myslivecké sdružení Knapovec již 9 let připravuje ke dni Země brigádu s mladými hasiči - úklid v okolí silnice . Tato akce proběhne v sobotu 20. dubna 2013 od 13.00 hodin.

Další akcí v sobotu dne 20. dubna 2013 plánuje Tělovýchovná jednota sběr starého železa ve všech třech obcích. Nedávejte železo k cestám dříve než v pátek 19.4.2013 večer !!!!

Na sobotu dne 20. dubna 2013 připravuje Tělovýchovná jednota jarní brigádu pro všechny občany Knapovce, Horního a Dolního Houžovce. CHCEME tak společnými silami přispět      k lepšímu vzhledu našich obcí.  Je na každém občanovi, jaké místo úklidu si vybere - úklid v okolí svého domu, v okolí čekáren na autobus nebo  vyřezání a úklid nějakého škaredého křoví. Připojte se k členům TJ, kteří se sejdou v 8.30 hodin u sálu. Dne 22. dubna je DEN ZEMĚ a tak bychom mohli každý rok v DUBNU - v sobotu nejblíže tomuto datu, zavést tradici úklidu našich obcí. Pokud se  připojíte k této výzvě, napište, co plánujete   za úklid nebo co jste tuto sobotu uklidili - na mail knapovecweb@seznam.cz. 

V sobotu dne 30. dubna 2013 připravuje Sbor dobrovolných hasičů v Knapovci pálení čarodějnic. Dále připravují v sobotu 1.6.2013 u hasičárny kácení máje s občerstvením.

Tělovýchovná jednota a Osadní výbor v Knapovci připravují slavnostní otevření dětského hřiště v Knapovci v pátek 31. května 2013 od 17.00 hod. za účasti médií, zástupců Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Tělovýchovné jednoty a Osadního výboru Knapovec. Připraveno bude občerstvení, kulturní program - hudba a soutěže pro děti. Vážení spoluobčané- dospěláci a děti, srdečně vás zveme na tuto akci !!!

V neděli 30.6.2013 se koná v Knapovci v kostele od 15.00h. bohoslužba v rámci Knapovecké poutě. Od 16.00h.bude pokračovat zábavný program před kostelem -country kapela, skupina historického šermu, ukázky výcviku psů, kolotoče a občerstvení. Organizuje Jana Staňková.

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec                    Hana DROBNÁ , e-mail:     knapovecweb@seznam.cz                                               WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz                         UZÁVĚRKA OKÉNKA   2/2013  do  10.6.2013

 

KNAPOVECKÉ  ΟKÉNKO 4/2012

(prosinec 2012)

VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU 4.ČÍSLO KNAPOVECKÉHO OKÉNKA, KTERÉ VYDÁVÁ OSADNÍ VÝBOR A PRAVIDELNĚ VÁS INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ (v papírové podobě je rozesláno do všech domácností)

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU (OV) od 1.9.2012–15.12.2012:

Dětské hřiště Knapovec – Osadní výbor požádal PARDUBICKÝ KRAJ o dotaci   na realizaci nového dětského hřiště. Dotace byla krajem schválena ve výši   100 tis. Kč. Osadní výbor požádal také Město Ústí nad Orlicí o dofinancování hřiště o dotaci 200 tis. Kč. Dotace byla i ze strany Města schválena. Jednotlivé herní stanoviště byly objednány od firem s certifikací pro výrobu prvků pro děti a mohli jsme tak zahájit v září 2012 výstavbu hřiště. Parta dobrovolníků se scházela pravidelně o říjnových a listopadových sobotách, v říjnu i ve čtvrtek odpoledne. Brigáníci připravili dopadové plochy pod jednotlivé hrací prvky, upravovali terén na hřišti, oplotili celé hřiště. Všem dobrovolníkům patří velké poděkování za mnoho odpracovaných hodin, které věnovali obci. V jarních měsích budou pokračovat dokončovací práce ohledně plotu, úprav terénu         a výsadby zeleně. Bylo zde vytvořeno centrum pro děti, ale i pro rodiče a prarodiče s pěknou odpočinkovou zónou.

Oprava komunikace od střediska Aveny s.r.o. v Knapovci ke křižovatce k topolům (směr letiště) byla provedena z rozpočtu Osadního výboru. Na opravu komunikace finančně přispěla i firma AVENA s.r.o.

Doplnění veřejného osvětlení, které mělo být zrealizováno v Knapovci              od budovy mateřské školy k RD Zahradníkových a v Dolním Houžovci za kapličkou - firmou Tepvos s.r.o. Tato akce byla zahrnuta do investic v roce 2012, ale nebyla provedena. Stavební povolení je již dle sdělení investora vydáno.

Rekonstrukce tělocvičny - sálu v Knapovci, kde je havarijní stav, zatím nebude realizována. Osadní výbor opět požádal znovu v tomto roce Ministerstvo školství o dataci na novou tělocvičnu. Zatím nejsou dostupné žádné informace.

CO SE PŘIPRAVUJE V KNAPOVCI do konce roku 2012 ?

 Přijďte s dětmi na Štědrý den 24. prosince 2012 v 16 hodin ke knapoveckému betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy v kostele sv.Petra a Pavla.           Svíce a lucerny pro betlémské světlo vezměte s sebou.

 OSADNÍ  VÝBOR  KNAPOVEC, HORNÍ A DOLNÍ HOUŽOVEC   VÁM   PŘEJE                       KLIDNÉ   PROŽITÍ  VÁNOČNÍCH  SVÁTKŮ

 CO SE V KNAPOVCI USPOŘÁDALO do konce roku 2012 ?

Mateřská škola v Knapovci vám přeje příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku pevné zdraví, štěstí a jen samé radosti… Zároveň bychom rádi touto cestou poděkovali vám všem, kteří jste svou účastí podpořili naši vánoční výstavu. Výtěžek byl předán „Ježíškovi“, děti se mají určitě na co těšit -  MŠ

Římskokatolická farnost ve spolupráci s Mateřskou školou Knapovec připravili vneděli      9. prosince 2012 adventní odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla v  Knapovci. Od 15.00 hod. se konala mše sv. s lidovým zpěvem,  koncert pěveckého sboru Campanula z Dolní Dobrouče,  předvánoční program dětí z mateřské školky a příchod sv. Mikuláše              s nadílkou. V Mateřské škole Knapovec byla připravena prodejní výstava vánočních dekorací dětí, maminek a učitelek. Advent  v Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného Městem Ústí nad Orlicí.

Úterý 2.října 2012 bylo ve znamení ukončení volejbalové sezóny na kurtu            v Knapovci. Uskutečnily se poslední volejbalové zápasy, opekly  vuřty, zhodnotila se volejbalová sezóna a po troše podzimního a zimního odpočinku budeme očekávat jaro 2013.

Tělovýchovná jednota Knapovec připravila na sobotu 15. září 2012 -  již třetí ročník turnaje smíšených neregistrovaných družstev ve volejbale. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev. Během turnaje byla připravena bohatá tombola, desetiboj pro dvojice s cenami a  večer se  pokračovalo ve sportovním klání      pod kaštany až do nočních hodin. Akce byla podporována Městem Ústí nad Orlicí.

Tělovýchovná jednota Knapovec připravila v sobotu 1. září 2012 cyklovýlet.

 CO OSADNÍ VÝBOR ŘEŠÍ ………

Autobusovou dopravu ve dnech volna – připomínky občanů s požadavkem obnovení autobusových spojů z Knapovce o sobotách a nedělích. V současné době je autobusová doprava o víkendech zrušena. Pro starší občany je v těchto dnech obtížné se dostat      do města. OV navrhuje, aby Město Ústí nad Orlicí vypsalo výběrové řízení na dopravce    s malou přepravní kapacitou, který by měl zájem zajistit přepravu osob v sobotu a v neděli vždy po jednom spoji ve směru z Dolního Houžovce do Ústí nad Orlicí a zpět.

Obnova požární nádrže v Dolním Houžovci - OV žádá Město obnovit požární nádrž v Dolním Houžovci a využít k požárnímu účelu stávající prostřední rybník.

Výzva občanům Knapovce, aby neparkovali na rozšířených vyhýbacích místech a v zatáčkách na místních komunikacích v obci. Tyto místa slouží k vyhýbání aut, hlavně v zimě a nejsou určeny k stálému parkování. Osadní výbor požádal o pomoc městskou policii.

Čtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec     Hana Drobná, e-mail:   knapovecweb@seznam.cz                                               WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz                             UZÁVĚRKA OKÉNKA   1/2013  do  15.3.2013

 

KNAPOVECKÉ  ΟKÉNKO  3/2012         (SRPEN 2012)

VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE,DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU 3.ČÍSLO KNAPOVECKÉHO OKÉNKA, KTERÉ VYDÁVÁ OSADNÍ VÝBOR A PRAVIDELNĚ VÁS INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ (v papírové podobě bylo rozesláno do všech domácností).

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU (OV) OD 1.4. -  31.8.2012:    Do konce roku 2012 bude doplněno veřejné osvětlení (VO) – akce je součástí schváleného plánu investic města na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO   je Tepvos spol.s.o.: etapa č.6 – osvětlení komunikace v Knapovci (od budovy školky k RD Zahradníkových), etapa č.2 – Osvětlení v Dolním Houžovci            za kapličkou. Na rozvržení etap, realizaci a finanční vyčíslení jednotlivých etap je možno nahlédnout do dokumentace při jednání Osadního výboru.

Kaple Navštívení P.Marie v Horním Houžovci - pozemky kolem kaple byly na žádost OV od náletu částečně vyčištěny – zajistilo Město Ústí nad Orlicí.

Dětské hřiště Knapovec – žádost o dotaci na realizaci nového dětského hřiště (naproti budovy školky) z Programu na podporu výstavby, rekonstrukcí   a oprav sportovních zařízení z rozpočtu v roce 2012 byla podpořena dotací Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč. OV navrhl dofinancování projektu        ve výši 200 tis. Kč Městem Ústí n.Orlicí. Návrh byl projednán s vedením Města – návrh bude předložen  Zastupitelstvu Města v září 2012.

Hřbitov v Knapovci je od roku 2012 ve vlastnictví Města, správcem hrobových míst je firma Tepvos spol.s.o. Osadní výbor se neshodl v názoru, jak naložit s náhrobky starých hrobů po německých spoluobčanech. Osadní výbor požádá Město o odborné posouzení a doporučení, jak v údržbě hřbitova postupovat. 

Drobná turistická infrastruktura -  OV požádal Město o doplnění drobné turistické infrastruktury - odpočívadlo v lokalitě u knapoveckého kostela. Odpočívadlo zde Město již umístilo. 

Výroba nových vývěsních ploch (plakátnic) v Knapovci, Dol. a Hor. Houžovci:   - plakátnice jsou vyrobené a instalované celkem na šesti lokalitách (Knapovec 4 ks, Houžovce 2 ks). Stávající skříňky byly odstraněny.

Oprava komunikace od střediska Aveny s.r.o. v Knapovci ke křižovatce k topolům (směr letiště) – na stránkách Města je vyhlášeno výběrové řízení   na opravu cesty. Dle jednání s Městem bude komunikace opravena do konce měsíce října 2012. 

Umístění dopravního zrcadla - z důvodů zvýšení bezpečnosti OV Město požádal o umístění silničního zrcadla na křižovatce při výjezdu od kostela v Knapovci. Zrcadlo je již nainstalováno. 

Rekonstrukce tělocvičny Knapovec – Investiční program MŠMT 133510  - podpora materiálně technické základny sportu byl pro rok 2012 zrušen. S podporou žádosti o dotaci již v tomto roce nelze počítat. Sál je v kritickém  stavu – podlaha se po celé ploše sálu propadá. Budou následovat další jednaní, jak získat finance na opravu sálu – tělocvičny.   

 Údržba veřejné zeleně v Knapovci, Hor. a Dol.Houžovci:  - po několika jednáních s Městem  nám byla schválena možnost údržby zeleně pro  rok  2012  místním  podnikatelem   panem  Kubíčkem  Ladislavem,  Horní Houžovec 50, IČO  47463368. Pozemky Města v  Knapovci a obou  Houžovcích jsou pravidelně udržovány, na hřbitově v Knapovci byly zlikvidovány nálety po celé ploše.  V případě  reklamace  nějakého neudržovaného pozemku, je třeba zjistit, jestli není pozemek v soukromém vlastnictví nebo v pronájmu. V případě nejasností sdělte požadavek na mail: knapovecweb@seznam.cz  nebo na jednání Osadního výboru každé první pondělí v měsíci od 18.hodin v 1.patře budovy školky.

Kácení a čištění strání samotěžbou - bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, na podzim se bude realizovat další etapa. Po jednání s Městem se upřesní seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec, Horní a Dolní Houžovec. Podmínkou pro sepsání nájemní smlouvy je dočištění  a úklid pozemků po předcházející samotěžbě z roku 2011.

Přemístění kontejnerů na tříděný odpad – v souvislosti s vybudováním dětského hřiště OV navrhl Městu přemístění kontejnerů na tříděný odpad z pozemku u budovy školky na vhodnější pozemek. 

 CO SE PŘIPRAVUJE V KNAPOVCI ?

 Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje v sobotu dne 1. září 2012 cyklovýlet - sraz u sálu v 9.30 hodin  (kontakt Ivana Nečekalová).

Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje v sobotu 15. září 2012 od 10 hodin turnaj smíšených neregistrovaných družstev ve volejbale - na kurtu u sálu.  Možnost přihlášení volejbalového družstva je do 5. září 2012 u Hany Drobné tel. 604650706. Během turnaje bude připravena bohatá tombola, desetiboj pro dvojice, občerstvení, po celý den reprodukovaná hudba, večer sousedské posezení pod kaštany. Akci podporuje Město Ústí nad Orlicí.

SDH Mladých hasičů Knapovec připravují v září 2012 Branný den - pro oddíly Mladých hasičů z Knapovce, Skuhrova a dalších obcí - start a cíl u obchodu v Horním Houžovci. 

CO SE V KNAPOVCI JIŽ USPOŘÁDALO ?

Na sobotu 25. srpna 2012 připravil SDH Knapovec  XV. ročník Memoriálu Zdenka Šaldy v požárním útoku.  Akce se vydařila, večer bylo pozezení při občerstvení a hudbě.

Tělovýchovná jednota Knapovec ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí připravila  v sobotu 18. srpna 2012  odpoledne pro děti. Od 14 hodin byly připraveny pro děti soutěže, hry a zábava pro malé i velké. 

Knapovecká pouť - v neděli 24. 6. 2012  se konala v Knapovci tradiční pouť. Mše svatá byla za doprovodu rytmické kapely mládeže z Ústí nad Orlicí. Po mši následoval pod břízami u kostela doprovodný program: kolotoče, houpačky a koncert kapely PPS Ústí nad Orlicí (připravila PhDr J.Staňková).  Akci podpořilo Město Ústí nad Orlicí.

Sbor dobrovolných hasičů „mladých“ uspořádal 2. června 2012 KÁCENÍ MÁJE  u obchodu v Horním Houžovci i u hasičárny v Knapovci.

Sbor dobrovolných hasičů Knapovec oddíl „MLADÝCH“ svými výkony vzorně reprezentuje naše obce. Těmto dětem a jejich vedoucím patří velká pochvala za přední umístění v okrskových soutěžích ml. hasičů.

Ćtvrtletník vydává:   za Osadní výbor Knapovec     Hana Drobná, e-mail:   knapovecweb@seznam.cz     WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz      UZÁVĚRKA OKÉNKA   4/2012   DO 15.10.2012

 

 

KNAPOVECKÉ  OK É N K O  č. 2/2012  (došlo k přečíslování)       (duben 2012) 

(v papírové podobě bylo rozesláno do všech domácností )

 VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE, DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU 2. ČÍSLO KNAPOVECKÉHO OKÉNKA, KTERÉ VÁS ČTVRTLETNĚ INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ.

 Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU OD 1.1.- 30.3.2012:

*  Rekonstrukce veřejného osvětlení dále (VO) – akce je součástí schváleného plánu investic Města ÚO na rok 2012. Investorem rekonstrukce VO je Tepvos spol.s.r.o. Realizace je rozdělena na 6 etap o celkových předpokládaných nákladech 1 500 000 Kč (+ DPH), projekční práce za cca 55 000 Kč (+ DPH). V roce 2012 bude realizovaná část v objemu cca 300 000 Kč. Na základě Studie (je k nahlédnutí u předsedy Osadního výboru) rozšíření veřejného osvětlení v Knapovci, Dolním a Horním Houžovci od firmy Elektro Sychra s.r.o.                                                                                                          Osadní výbor doporučuje prioritně realizaci:                                                                               ETAPY č.6 – osvětlení komunikace v Knapovci mezi čp.80 a čp                 (od RD Zahradníkových po RD Hostinských) předpokládané realizační náklady dle projektu tohoto úseku jsou 100 – 150 tis. Kč + DPH.                                         ETAPY č.2 – osvětlení v Dolním Houžovci za kapličkou - předpokládané realizační náklady dle projektu jsou 100 – 150 tis. Kč + DPH.

* Kácení a čištění strání  – odbor životního prostředí Města ÚO dodal seznam vhodných pozemků k samotěžbě dřeva v k.ú. Knapovec, Horní a Dolní Houžovec. Podmínkou pro sepsání další nájemní smlouvy je dočištění a uklizení pozemků    po předcházející samotěžbě – týká se jednotlivých zájemců z roku 2010. Odbor životního prostředí Města ÚO označí jednotlivé úseky na jaře 2012, samotěžba bude probíhat na podzim 2012.

Vážení občané,

po dohodě s Odborem rozvoje Města ÚO máme možnost začít s 1.etapou úpravy hřbitova v Knapovci, který  je v neutěšeném stavu.  Ohledně hřbitova proběhlo  v minulosti již několik jednání. Vždy však skončilo  na vlastnictví hřbitova, kdy byla vlastníkem Církev a Město ÚO hřbitov udržovalo sekáním trávy a likvidací náletových křovin. Hlavním problémem úpravy hřbitova byla hrobová místa německých občanů a finance. V loňském roce se situace změnila a od roku 2012 bude hřbitov ve vlastnictví Města ÚO.

Na hřbitově platí Řád o veřejných pohřebištích, který je umístěn na vývěsní tabuli. Proto nechceme již úpravu knapoveckého  hřbitova stále odkládat.

 Vyzýváme vás občany, kteří máte zájem vzhled hřbitova změnit, abychom  se sešli                                v sobotu 14. dubna 2012  v 9 hod. u hřbitova na brigádě.               Vezměte si vhodné nářadí pro případné přemístění obrubníků zarostlých hrobů, které přesuneme na určené místo. Občerstvení bude zajištěno.  

Akci "OBNOVA HŘBITOVA" připravuje Hana Drobná, na kterou směrujte vaše nápady, dotazy  a informace tel. 604650706, mail knapovecweb@seznam.cz  

Co se již podařilo připravit v roce 2012:

                                                                                                                                                   V V neděli 1. dubna 2012 jsme měli možnost zhlédnout v knapoveckém kostele muzikál  Živé pašije - muzikálové představení o utrpení a smrti Ježíše Krista.                 Po představení  bylo u kostela zajištěno občerstvení v duchu lidových tradic a českých Velikonoc. Vystoupení mělo veliký úspěch a diváci zcela zaplnili knapovecký kostel. Akci zorganizovala  PhDr Jana Staňková za podpory Města ÚO.

V mateřské škole v Knapovci se konala v neděli 1. dubna 2012 tradiční velikonoční výstava. Výtěžek z výstavy bude použit pro děti z MŠ.

Tělovýchovná jednota Knapovec připravila v pátek 30.3.2012  brigádu. Brigáda byla na tenisovém kurtu - příprava kurtu na sezónu, úklid na sále, v okolí sálu  a hrabání pozemku pod břízami u kostela.

Tělovýchovná jednota Knapovec v sobotu 24. března 2012 na Valné hromadě hodnotila svoji činnost za rok 2011. Připravila plán akcí na rok 2012. V letošním roce bude pro TJ důležitý výsledek žádostí o dotace na novou tělocvičnu a  dětské hřiště.

DOBROVOLNÍ HASIČI BILANCOVALI ROK 2011 - v sobotu 14. ledna 2012 se v Knapovci a Hylvátech konaly výroční valné hromady ústeckých sborů dobrovolných hasičů. Knapovečtí hasiči mají celkem 36 členů a 17 mladých hasičů. Sbor v roce 2011 pořádal nebo se účastnil více jak 20 hasičských,kulturních a jiných akcí a jeho členové se také účastní pravidelných námětových cvičení.

Plán akcí na 1.polovinu roku 2012:

Sbor dobrovolných hasičů připravuje v sobotu 7. dubna 2012 v hasičské zbrojnici v Knapovci POMLÁZKOVÉ POSEZENÍ.

 Sbor dobrovolných hasičů „mladých“  připravuje v pondělí  30. dubna 2012 od 16 hod.       u obchodu v Horním Houžovci PÁLENÍ ČARODĚJNIC - občerstvení, hudba a program pro děti (masky a oblečení za čarodějnice s sebou).

 Sbor dobrovolných hasičů připravuje také v pondělí 30. dubna 2012 PÁLENÍ ČARODĚJNIC       u hasičské zbrojnice v Knapovci – občerstvení bude zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Knapovec připravuje v květnu 2012 Okrskovou soutěž v požárním sportu.

 Sbor dobrovolných hasičů „mladých“ připravuje 2. června 2012 od 16 hod. KÁCENÍ MÁJE u obchodu v Horním Houžovci – bude zajištěno občerstvení, hudba a program pro děti.

 Tělovýchovná jednota Knapovec připravuje v sobotu 30. června 2012 od 9 hod. KNAPOVECKÝ MUNDIAL V KOPANÉ. Občerstvení bude zajištěno po celý den, večer hudba.

 Sbor dobrovolných hasičů v Knapovci připravuje jarní branné cvičení pro děti, družstva dospělých i dětí se zúčastní soutěží zařazených do VELKÉ CENY OKRESU.

 INFO PRO OBČANY: ve vývěsní skříňce u sálu jsou vyvěšeny mapy Knapovce, Horního a Dolního Houžovce ohledně vlastnictví pozemků. Jsou zde vyznačeny pozemky Města Ústí nad Orlicí, pozemky státu a soukromé pozemky.

 SLUŽBY PRO OBČANY (KONTAKTY):

KAMENICTVÍ   -   KYČMOL Štefan, Ostrov 237, 561 22         tel.775637237, mail: kamenictvi.kycmol@email.cz   

 Čtvrtletník vydává dne 2.4.2012 za Osadní výbor Knapovec a Houžovce Hana Drobná,      e-mail: knapovecweb@seznam.cz   WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCEwww.knapovec.cz,

UZÁVĚRKA OKÉNKA  3/2012   DO 15.6.2012

KNAPOVECKÉ  ΟKÉNKO   Č. 4   (PROSINEC  2011)

(v papírové podobě bylo rozesláno do všech domácností )

 VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU 4. ČÍSLO KNAPOVECKÉHO OKÉNKA,KTERÉ VÁS PRAVIDELNĚ INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ.

 JAKÉ JSOU PLÁNOVANÉ  A K C E  V KNAPOVCI DO KONCE ROKU 2011?

Zpívání u jeslí v Knapovci  - přijďte s dětmi na Štědrý den 24. prosince 2011 v 16 hodin ke knapoveckému betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy v kostele sv. Petra a Pavla. Svíce a lucerny pro betlémské světlo s sebou. Zve Jana Staňková a ŘKF.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA   -  místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Králové budou v Knapovci, Dolním a Horním Houžovcích koledovat v sobotu 7. a v neděli 8. ledna 2012 odpoledne.

  Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Osadní výbor podpořil přípravu žádosti o dotaci na dětské hřiště v Knapovci, která bude zařazena do Programu na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2012. Dětské hřiště je plánováno na pozemku Města Ústí nad Orlicí naproti budovy mateřské školy u sálu. Žadatelem o dotaci bude Tělovýchovná jednota Knapovec.

Do konce roku 2011 bylo přislíbeno firmou Tepvos Ústí nad Orlicí zpracování projektu na veřejné osvětlení Knapovce a obou Houžovců. Představa Osadního výboru je každý rok dle finančních možností určený úsek doplnit o nové osvětlení.

V roce 2012 se bude pokračovat v samotěžbě náletů a stromů ve vytypovaných lokalitách v Knapovci   a Houžovcích dle dohody s Městem Ústí nad Orlicí. 

Osadní výbor  připravuje seznam všech pozemků Města Ústí nad Orlicí v našich obcích podle jednotlivých kultur (louka, les) za účelem jejich sekání a údržby. Osadní výbor bude prosazovat při jednáních s Městem údržbu těchto pozemků od roku 2012 místním subjektem dle dohody.

 CO SE V NAŠICH OBCÍCH POVEDLO USPOŘÁDAT ?

 V neděli 23. října 2011 bylo v Knapovci připraveno posvícení, které uspořádala Římskokatolická farnost Ústí

nad Orlicí. Posvícenskou slavnost zahájila mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla, po které následoval koncert swingové hudby 20. až 60. let v podání Lázeňského podorlického orchestru z Vamberka pod vedením Dušana Kučery, rodáka z Knapovce. Knapovecké posvícení je součástí Knapoveckého roku tradic a obyčejů podpořeného městem Ústí nad Orlicí.

 Advent v Knapovci v neděli 11.12.2011 - římskokatolická farnost ve spolupráci s Mateřskou školkou Knapovec uspořádala  v neděli 11. prosince adventní odpoledne. V Kostele sv. Petra a Pavla začal program mší svatou s lidovým zpěvem. Dále byl na programu koncert pěveckého sboru Č.A.S. z Dolní Dobroučce a vánoční programdětí z mateřské školky spojený s příchodem Mikuláše s nadílkou. Po celé odpoledne se v mateřské škole konalaprodejní výstava vánočních dekorací učitelek, maminek a dětí. Pro návštěvníky byl připraven vánoční punč s voňavým občerstvením.

 A NĚCO Z HISTORIE NAŠICH OBCÍ……………………

  Knapovec -  Hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání  *stavba zaklenutá dvěma poli křížové žebrové klenby pochází z počátku 16. století a je původní sakristií staršího kostela. Vnitřní úprava pochází z 19. století. Kostel sv. Petra a Pavla  * pozdně empirová stavba z let 1832 - 1834. Socha sv.  Jana Nepomuckého* pochází z doby kolem r. 1820. Boží muka* z doby  kolem   r. 1600.  Podle tradice měl ve východní nejvýše položené části vsi v místech nazývaných německým obyvatelstvem  na starém   kostele“ stávat nejstarší Knapovecký kostel  (fara zde byla již v roce 1349). 

 SLUŽBY PRO OBČANY (KONTAKTY):

MONTÁŽE – OPRAVY – ÚDRŽBA ÚSTŘEDNÍCH TOPENÍ,                                                                                                                                   PODZEMSKÝ JAROMÍR, KNAPOVEC 131, TEL. 737705226  

Ćtvrtletník vydává za Osadní výbor Knapovec Hana Drobná, e-mail: knapovecweb@seznam.cz                                               WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz, UZÁVĚRKA OKÉNKA    1/2012   DO 15.3.2012

 

 

KNAPOVECKÉ  ΟKÉNKO   Č.3

(ŘÍJEN  2011)   v papírové podobě bylo rozesláno do všech domácností

 VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE, DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU 3.ČÍSLO KNAPOVECKÉHO OKÉNKA, KTERÉ VYDÁVÁ OSADNÍ VÝBOR A PRAVIDELNĚ VÁS INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ.

AKTUALITY Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU:

Od října 2011 začíná v Knapovci a Houžovci zkušební provoz městské dopravy pro okrajové části, která je dotována z rozpočtu Města Ústí nad Orlicí. Jízdní řády místní dopravy nebyly s  Osadním výborem našich okrajových částí projednány.

Sál v Knapovci je v havarijním stavu.  Ke dni 31.8.2011 byla podána žádost o dotaci na Rekonstrukci sálu-tělocvičny v Knapovci do Programu 133510 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou zastřešuje organizace Českého svazu tělesné výchovy. Město Ústí nad Orlicí  ŽÁDOST o dotaci Tělovýchovnou jednotu Knapovec plně podporuje. Jak jsme s dotací uspěli, bude jasné až v květnu 2012.

Osadní výbor požádal Odbor životního prostředí Města ÚO o vytipování pozemků pro samotěžbu dřeva v Knapovci, abychom od listopadu 2011 mohli opět pokračovat v likvidaci náletů a dřevin v našich obcích.

Osadní výbor požádal Tepvos ÚO o vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v Knapovci  a obou Houžovců.  Projekt byl přislíben a měl být zpracován do 30.6.2011. Představa Osadního výboru je každý rok dle projektu a finančních možností určitý úsek osvětlení doplnit.

Osadní výbor hledá způsob, jak zajistit údržbu zeleně v Knapovci a obou Houžovců svépomocí za poskytnutí financí Města.  Údržbu veřejné zeleně dle jednotného názoru Osadního výboru by měl zajišťovat místní subjekt, který dobře zná zdejší podmínky a pozemky. Travní porosty bychom si udržovali dle potřeby.  Probíhá jednání s Městem o této možnosti, aby v roce 2012 byly obecní travní porosty již pravidelně udržovány.

V jednání s Městem je oprava výtluků na komunikaci v Knapovci od střediska Aveny spol.s.r.o. okolo školky        až k hlavní silnici autobusové zastávky odb. Horní Houžovec.

Na dolním hřišti na kopanou bylo v letošním roce uvedeno do provozu sociální zázemí, na které Tělovýchovná jednota Knapovec dostala dotaci z PARDUBICKÉHO KRAJE. Na dofinancování objektu se podílela samotná Tělovýchovná jednota a také Sbor dobrovolných hasičů v Knapovci.

OSADNÍ VÝBOR SE SCHÁZÍ každé první pondělí v měsíci od 18.15 hodin v budově školy v 1.poschodí. Jednání je veřejné a vítáme nové nápady, co a jak bychom mohli v našich obcích zlepšit.

Městská knihovna v Knapovci je v provozu každou sobotu od 13.- 16.hodin v budově školy v 1.poschodí. V knihovně můžete kromě širokého výběru knih využít i internet.                                       Těší se na vás knihovnice paní Pavlína Kosturková.

 JAKÉ JSOU PLÁNOVANÉ  A K C E  V KNAPOVCI ?

V neděli 23. října 2011 vás zveme v rámci Knapoveckého posvícení na koncert Lázeňského podorlického orchestru z Vamberka pod vedením Dušana Kučery, rodáka z Knapovce. V 15.00 hod. zahájíme mší sv. v kostele sv.Petra a Pavla a v 16.00 hod. naváže koncert swingové hudby 20. až 60-tých let, evergreeny  a blues. Po koncertě zveme před kostelem na posvícenské koláče a občerstvení v duchu lidových tradic. Knapovecké posvícení je součástí Knapoveckého roku tradic a obyčejů podpořeného městem Ústí nad Orlicí.(Jana Staňková)

CO SE V KNAPOVCI POVEDLO USPOŘÁDAT OD ČERVENCE 2011 ?

V SOBOTU 13. SRPNA 2011 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KNAPOVEC USPOŘÁDALA NA KURTU U SÁLU TURNAJ  NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ V  TENISU. PŘESTOŽE POČASÍ POŘADATELŮM MOC NEPŘÁLO - TURNAJ SE USKUTEČNIL V DOBRÉ NÁLADĚ. PŘI VÝBORNÉM OBČERSTVENÍ SE POSEDĚLO AŽ DO VEČERNÍCH HODIN. (Lubomír Šmíd)

Na sobotu 27. srpna připravil SDH Knapovec XIV. ročník Memoriálu Zdenka Šaldy v požárním útoku. Na start závodu, který se konal na hřišti v Knapovci, nastoupila  bohužel pouze 3 družstva. Konkrétně se jednalo o týmy z Knapovce, Hylvát a Skuhrova (muži a ženy). V požárním útoku se také zúčastnila družstva mladých hasičů. Letos si také hasičský sbor v Knapovci připomíná 65. výročí od svého založení. (Lukáš Prokeš - přepis ze stránek Města Ústí nad Orlicí)

Soutěž v požárním útoku mladých hasičů Dolní Dobrouč. Dne 28.8.2011 jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku v Dolní Dobrouči, která se započítává do Okresní ligy MH Ústí nad Orlicí. Konkurence tam byla veliká. Některá družstva jezdí i na mistrovství republiky. Celkem se sešlo 28 družstev. Z toho 12 družstev starších žáků a 16 mladších. Naše děti se ale této konkurence nezalekly a ukázaly ostatním, že s Knapovcem  v okresní lize musí počítat. Naši starší žáci se umístili na pěkném 6. místě s časem 17:49 a mladší na výborném 2. místě s časem 18:72. Odvezli si domů první pohár. (Jaroslav Šklíba)

V pátek 3.září 2011 odpoledne se konala na kurtu u sálu v Knapovci soukromá akce pro veřejnost – TURNAJ VE VOLEJBALU. Volejbalový podvečer se povedl a posezení při hudbě s tanečkem skončilo až v nočních hodinách. (Růžena Červeňáková)

V sobotu 17.září 2011 Tělovýchovná jednota v Knapovci  uspořádala 2.ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. Po celý den za krásného počasí na hřišti bojovalo 7 přihlášených družstev. Pro hráče i fanoušky to byl hezký zážitek. Zúčastněná družstva předvedla napínavé zápasy, kde mnohdy rozhodoval pouze jediný bod. Akce byla podporována Městem Ústí nad Orlicí. (Hana Drobná)

V sobotu 24.9.2011 se konala na kurtu u sálu v Knapovci soukromá akce pro veřejnost – TURNAJ    V NOHEJBALU. Sluníčko pořadatelům přálo, během celého dne se odehrálo několik desítek napínavých zápasů. Nohejbal byl zakončen posezením pod kaštany při hudbě a tanečku. (Libor Kubát)    

POKUD CHCETE ZVEŘEJNIT AKCI NA ROK 2011 - 2012v Knapovci, Horním a Dolním Houžovci                        na internetových stránkách KNAPOVCE - ZAŠLETE text  na e-mailovou adresu: knapovecweb@seznam.cz. UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ  DO DALŠÍHO OKÉNKA JE DO 20.12.2011.

ZA OSADNÍ VÝBOR KNAPOVEC ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ Hana Drobná, e-mail: knapovecweb@seznam.cz     WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz

KNAPOVECKÉ  ΟKÉNKO         Č.2

(ČERVENEC  2011)  - v papírové podobě bylo rozesláno do všech domácností

VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE,                   DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU 2. ČÍSLO KNAPOVECKÉHO OKÉNKA, KTERÉ VÁS BUDE   PRAVIDELNĚ INFORMOVAT O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ.

JAKÉ JSOU PLÁNOVANÉ  A K C E  V KNAPOVCI?

PRAVIDLENÉ VOLEJBALOVÉ ÚTERKY OD 18.HODIN NA TENISOVÉM KURTU U SÁLU. ZVEME VÁS VŠECHNY      NA OBČERSTVENÍ, POSEZENÍ A LEHKÉ ZASPORTOVÁNÍ (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA, KONTAKT Hana Drobná tel.604650706).

V SOBOTU 13.SRPNA 2011 OD 12.HOD.BUDE TURNAJ NEREGISTROVANÝCH V TENISE S OBČERSTVENÍM          A POSEZENÍM U SÁLU POD KAŠTANY ( TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – kontakt  ŠMÍD LUBOŠ TEL.605178062 ).

27. SRPNA 2011 SOBOTA (SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ) HASIČSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI S UKÁZKOU POŽÁRNÍCH ÚTOKŮ S OBČERSTVENÍM, POCHOUTKAMI Z UDÍRNY A PIVEM.

17. ZÁŘÍ 2011 V SOBOTU OD 10.HOD. PŘIPRAVUJEME VOLEJBALOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH                  NA ANTUKOVÉM KURTU. BUDE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ S POSEZENÍM U SÁLU POD KAŠTANY    (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – PŘIHLÁŠENÍ DRUŽSTEV DO 31.8. 2011 – KONTAKT  Hana Drobná tel.604650706).

CO SE V KNAPOVCI POVEDLO USPOŘÁDAT OD DUBNA 2011?

V sobotu 2. dubna 2011 se konal v Knapovci brigádnický den, který připravila Tělovýchovná jednota Knapovec. Sraz byl na místním náměstíčku u sálu, kde se sešlo 15 KNAPOVÁKŮ. Brigádníci vyčistili odpadové žlaby kolem sálu, byly zabetonovány obrubníky nad tenisovým kurtem proti dešťové vodě z polí, vyčistilo se prostranství, kde by do budoucna mělo být dětské hřiště. Uhrabalo se prostranství pod břízami vedle kostela, které má TJ pronajaté od Města Ústí nad Orlicí. Dále se dočistilo okolí zastávky autobusu. V Dolním Houžovci se  místní občané také připojili k výzvě Tělovýchovné jednoty a uspořádali brigádu v okolí kapličky. Hlavní akcí brigády byl svoz kovového odpadu v obcích Knapovec, Horní a Dolní Houžovec. Brigáda byla zakončena grilovanými vuřtíky a možností doplnění tekutin. Veliký dík patří všem zúčastněným, kteří tak dokazují, že jim  vzhled obce není lhostejný.

Na Květnou neděli 17. dubna 2011 zažil knapovecký kostel sv.Petra a Pavla hezké divadelní představení. Římskokatolická farnost pozvala do Knapovce Teátr Víti Marčíka. Divadelní představení Moravské pašije na začátku Svatého týdne zahájilo pro zhruba stovku návštěvníků velikonoční svátky. Pašijové hry o utrpení a smrti Ježíše Krista ztvárnil Víťa Marčík lidovou formou jako vypravěč a loutkář. Současně probíhala v mateřské škole prodejní výstava velikonočních dekorací. Po celé odpoledne bylo možné občerstvit se dobrotami z udírny a velikonočními sladkostmi. 

30. DUBNA 2011 SBOR DOBOROVOLNÝCH HASIČŮ PŘIPRAVIL U HASIČÁRNY PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE STAVĚNÍM MÁJE A OBČERSTVENÍM, POCHOUTKAMI Z UDÍRNY A PIVEM.

OSADNÍ VÝBOR KNAPOVCE A OBOU HOUŽOVCŮ    PŘIPRAVIL    V NEDĚLI     8. KVĚTNA 2011  ODPOLEDNE PRO MALÉ CYKLISTY. AKCE BYLA PRO DĚTI 1. - 5. TŘÍDY. ZÁSTUPCI MĚSTSKÉ POLICIE DĚTEM UDĚLALI KRÁTKOU PŘEDNÁŠKU O ZÁKLADNÍCH PRAVIDLECH CYKLISTŮ NA SILNICI, DÁLE ZÁSTUPCE ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘEDVEDL NÁZORNOU UKÁZKU - JAK POMOCI KAMARÁDOVI V PŘÍPADĚ ÚRAZU. NA MALÉM OKRUHU SI MOHLY DĚTI VYZKOUŠET JÍZDU NA VLASTNÍM KOLE, KDE PODLE SVÝCH ZNALOSTÍ NASBÍRALY BODY ZA SPRÁVNOU JÍZDU. PŘED VYHODNOCENÍM SOUTĚŽE DOSTALY TAKÉ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ TESTY. DĚTI BYLY ODMĚNĚNY HODNOTNÝMI CENAMI OD SPONZORŮ AKCE. RODIČE A OSTATNÍ DOSPĚLÁCI PODPOŘILI DĚTI I POŘADATELÉ SVOU ÚČASTÍ. PRO VŠECHNY BYLO PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ A POSEZENÍ U SÁLU POD KAŠTANY. ODPOLEDNE SE VYDAŘILO. VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ZÁSTUPCŮM MĚSTSKÉ POLICIE, ČERVENÉHO KŘÍŽE A SPONZORŮM TÉTO AKCE (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KNAPOVEC, POLICIE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, POJIŠťOVNA GENERALI a.s.,DROGERIE DUHA S.R.O ÚSTÍ NAD ORLICÍ,  KOMERČNÍ BANKA A.S.).

První soutěž o VC okresu Ústí nad Orlicí v požárním sportu mladých hasičů. Dne 15. května 2011 se Knapovec zúčastnil prvního závodu o Velkou cenu okresu Ústí nad Orlicí v požárním sportu mladých hasičů - v obci Lukavice. Přes nepěkné počasí se Knapovci v tomto klání docela dařilo. V kategorii starších žáků startovalo deset družstev a v kategorii mladších žáků devět družstev. Naši starší žáci se umístili na pěkném čtvrtém místě a mladší na pátém. Za vzornou reprezentaci našeho sboru jim za to patří poděkování. Za vedoucí mládeže Jaroslav Šklíba.

ČERNOVÍR OVLÁDLA SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU V KNAPOVCI DNE 21.05.2011.  Okrskové kolo soutěže v požárním sportu pro okrsek č. 11 (Ústí nad Orlicí) se v sobotu 21. května uskutečnilo v Knapovci. Soutěžilo celkem sedm družstev, pět mužských a dvě ženská. Závod byl složen ze dvou disciplín. 100 metrů překážek a požární útok - vždy s nejlepším časem. Na prvním místě se jak v mužích, tak i ženách umístila družstva Černovír. Druhé skončilo družstvo Hylváty muži a třetí muži Černovír

28. KVĚTNA 2011 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ USPOŘÁDAL KÁCENÍ MÁJE S POSEZENÍM V HASIČÁRNĚ  S OBČERSTVENÍM, POCHOUTKAMI Z UDÍRNY A PIVEM.        

4. ČERVNA 2011  PŘIPRAVILA TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KNAPOVEC CYKLOVÝLET.  TRASA VEDLA  Z KNAPOVCE OKOLO BIOPRODUKTU DO DLOUHÉ TŘEBOVÉ SMĚR HYLVÁTY, K NOVÉMU NÁDRAŽÍ DO KERHARTIC A DÁLE CYKLOSTEZKOU DO KLOPOT. Z KLOPOT JSME JELI PO CYKLOSTEZCE K HOTELU MITKOV U CHOCNĚ, KDE JSME SI DALI OBĚD A POKRAČOVALI  DO CHOCNĚ DO PELIN. PROJELI JSME CHOCNÍ, VYSTOUPALI NA HEMŽE, PŘES MOSTEK K PODLESÍ SMĚR ROZSOCHA A RVIŠTĚM DO LIBCHAV.  Z LIBCHAV CYKLOSTEZKOU DO CAKLE, KDE BYLO DALŠÍ OBČERSTVENÍ.  Z CAKLE JSME JELI CYKLOSTEZKOU DO ČERNOVÍRA, DÁLE SMĚR KNAPOVEC MYSLIVNA, KDE JSME CELÝ VÝLET UKONČILI VE VEČERNÍCH HODINÁCH VÝBORNÝM PIVEM A LANGOŠEMA. CYKLOZÁJEZDU SE ZÚČASTNILA DESÍTKA POHODOVÝCH CYKLISTŮ  A TAK JSME MOHLI TRASU NATÁHNOU NA 60 KM. JELO SE NÁDHERNOU PŘÍRODOU, ZA PĚKNÉHO POČASÍ -  CYKLOVÝLET SE MOC VYDAŘIL.

Poslední červnovou neděli 26. 6. 2011 se konala knapovecká pouť sv.Petra a Pavla. Slavnostní mše svatá začala v 15.00 hod., kterou doprovázela rytmická kapela mládeže z Ústí nad Orlicí. Po 16. hod. následoval na sálku doprovodný program: koncert kapely K-Band - knapoveckého rodáka Dušana Kučery a divadlo  ochotnického spolku Leština „Co se stalo pod dubem aneb Jak udělat z chlapa vola“, na motivy pohádek Jana Wericha Fimfárum. Prodávaly se pouťové koláče, opékané vuřty a pivo.  Nepříznivé počasí nezkazilo náladu všem zúčastněným. Akce byla podporována Městem Ústí nad Orlicí. Jana Staňková, Knapovec 122,p.Vladislav Brokeš, děkan

25. ČERVNA 2011 v sobotu  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA připravila TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ V KOPANÉ. Zúčastnilo se pět mužstev. Po celý den bylo zajištěno občerstvení. Veliké poděkování patří organizátorům turnaje. Akce byla podporována Městem Ústí nad Orlicí. Večer byla na hřišti diskotéka.

Možnost zveřejnění akce (v Knapovci a Houžovcích) na internetových stránkách:       v případě zájmuzašlete tuto informaci na e-mailovou adresu:  knapovecweb@seznam.cz

CENÍK ANTUKOVÉHO KURTU V KNAPOVCI u sálu:                                                                                     tenis:   člen TJ zdarma,  člen TJ a nečlen TJ zaplatí, 30,- Kč za 1 hod. a nečlenové TJ zaplatí 60,- Kč       volejbal:   pro členy i nečleny TJ  je jednotná cena 60,- Kč  za 1 hod.  používání  tenisového  kurtu.          SPRÁVCI KURTU:    RATTAY MARTIN  TEL.  721871047  a   SEIDLMANOVÁ LINDA  TEL. 605549501  

SLUŽBY PRO OBČANY (KONTAKTY):

KOMINICKÉ PRÁCE (HAVLENA LIBOR)                                                                                                                                          

Je členem cechu kominíků, asociace pracovníků tlakových nádob a hospodářské komory.
Roční revize(nařízení vlády č. 91/2010 Sb.)...............200,-Kč
Vymetení komínu .……..................................................90,- Kč
Revize - Měření – Kominictví           libor.havlena@gmail.com                                                                       VODAFONE:  TEL. 776 358 665,  776 358 665   T-mobile:  TEL.  736 251 768,  736 251 768      

 

OPRAVY DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ (LUDVÍK TOMÁŠ)

Záruční a pozáruční opravy domácích spotřebičů všech značek (pračky,chladničky,sporáky,myčky)                                                                                                     TEL.   603210334,     E-MAIL: ludvik.opravy@seznam.cz

(čtvrtletník vydává za Osadní výbor Knapovec Hana Drobná, e-mail: knapovecweb@seznam.cz)

WEBOVÉ STRÁNKY KNAPOVCE:   www.knapovec.cz

KNAPOVECKÉ  ΟKÉNKO         Č.1             BŘEZEN 2011  (čtvrtletník)      

(v papírové podobě bude předáno do všech domácností Knapovce, Horního a Dolního Houžovce)

VÁŽENÍ OBČANÉ KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE,

DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU PRVNÍ ČÍSLO KNAPOVECKÉHO OKÉNKA, KTERÉ VÁS   BUDE PRAVIDELNĚ INFORMOVAT O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NAŠICH OBCÍ.

Dne 20.1.2011 se konalo na sále v Knapovci Veřejné zasedání Osadního výboru         s občany Knapovce, Horního a Dolního Houžovce. Setkání se také zúčastnili starosta Města Ústí n.O. Petr Hájek, místostarosta Mgr. Jiří Holubář, radní Zdeněk Velebný  a zastupitel Petr Strákoš. Hlavním programem setkání byly volby do Osadního výboru  v Knapovci, Horním a Dolním Houžovci a plán obnovy všech tří městských částí pro roky 2011 - 2014. Za Osadní výbor přednesl ing. Bílý Zdeněk jednotlivé body obnovy vesnic. V diskuzi vyjádřili své názory občané Knapovce,  také  starosta Města Petr Hájek a místostarosta Mgr.Jiří Holubář. Společně jsme se shodli na hlavním bodě obnovy - Sokolovna v Knapovci, která je také zahrnuta do Programového prohlášení koalice Města Ústí nad Orlicí. Do Osadního výboru bylo zvoleno 7 členů, kteří následně byli schváleni Zastupitelstvem Města Ústí nad Orlicí dne 14.2.2011. Osadní výbor všech tří obcí bude pracovat ve složení: ing. Zdeněk Bílý (předseda), Hana Drobná, Phdr. Jana Staňková, Jiří Vacek, Kubát Miloslav, Ladislav Kubíček (Horní Houžovec) a Petr Mikulecký (Dolní Houžovec). Jednání je veřejné každé první pondělí v měsíci od 18.hodin v budově bývalé školy v Knapovci a vítáme náměty a připomínky od občanů všech tří obcí.

V sobotu 5. února 2011 připravila Tělovýchovná jednota v Knapovci PLES. Přestože pozvánky byly zaslány do všech domácností Knapovce, Horního a Dolního Houžovce - přišlo málo lidí. Bohatá tombola, vyzdobený sál, hudba (rodina Pluskalova z Černovíra), která hezky hrála - to vše přispělo k dobré náladě zúčastněných. 

V měsíci březnu 2011 (věříme, že i v dalším období) probíhá úklid prostranství autobusových zastávek a okolí sálu. Úklid zajišťuje Město Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí.Velký dík patří občanům Knapovce a obou Houžovců, kteří pomáhají s likvidací náletových keřů v okolí svých domů a podél komunikací. Zvýší se tak bezpečnost a hlavně vzhled našich obcí.

Knapovec má nové internetové stránky:  www.knapovec.cz

(ZA OSADNÍ VÝBOR JE SPRÁVCEM INTERNETOVÝCH STRÁNEK HANA DROBNÁ,    MAIL:knapovecweb@seznam.cz)

 •  pokud budete chtít zveřejnit nějakou akci v Knapovci nebo Houžovcích na internetových stránkách Knapovce, zašlete tuto informaci na mailovou adresu: knapovecweb@seznam.cz

PLÁN AKCÍ V KNAPOVCI NA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2011

2. DUBNA 2011 OD 9.HODIN U SÁLU (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA) JARNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID V OKOLÍ SÁLU, BETONOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ PODÉL TENISOVÉHO KURTU (ZÁBRANA PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ, KTERÁ VTÉKÁ NA KURT Z POLÍ), ÚKLID PRONAJATÉHO PROSTRANSTVÍ POD BŘÍZAMI U KOSTELA, SBĚR KOVOVÉHO ODPADU PO KNAPOVCI A HOUŽOVCÍCH. ZVEME VŠECHNY OBČANY KNAPOVCE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O VZHLED NAŠÍ OBCE A CHTĚJÍ NÁM POMOCI S ÚKLIDEM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI. HRÁBĚ, LOPATY, KOLEČKA, PILKY, SEKYRKY VEZMĚTE S SEBOU. BĚHEM BRIGÁDY SI OPEČEME VUŘTÍKY A BUDE I NĚCO NA ZAPITÍ (kontakt - Seidlmanová Linda tel. 605549501).

Moravské pašije Teátru Víti Marčíka v Knapovci. Zveme Vás na Květnou neděli 17. dubna 2011 v 16 hod. do   knapoveckého kostela na divadelní představení o utrpení a smrti Ježíše Krista. Navazujeme na tradici pašijí, které se před Velikonocemi hrály a zpívaly v každé vsi. Víťa Marčík ztvárnil pašijové hry lidovou formou jako vypravěč a loutkář. Před představením je od 15 hod. v kostele prodejní výstava velikonočních dekorací Mateřské školy Knapovec. Po představení zveme na občerstvení v duchu lidových tradic a židovských Velikonoc. Za Římskokatolickou farnost P. Vladislav Brokeš a Jana Staňková

23. DUBNA 2011 (SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ) VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S HUDBOU V HASIČÁRNĚ S OBČERSTVENÍM, POCHOUTKAMI Z UDÍRNY A PIVEM.

30. DUBNA 2011 (SBOR DOBOROVOLNÝCH HASIČŮ) PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE STAVĚNÍM MÁJE U HASIČÁRNY S OBČERSTVENÍM, POCHOUTKAMI Z UDÍRNY A PIVEM.

PRAVIDELNÉ VOLEJBALOVÉ ÚTERKY OD 18.HODIN NA TENISOVÉM KURTU S OBČERSTVENÍM (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - kontakt Hana Drobná tel. 604650706). Zahájení dle počasí.

8.KVĚTNA 2011 OD 13.HODINU SÁLU (OSADNÍ VÝBOR KNAPOVEC- kontakt Hana Drobná tel. 604650706 a MilanKubát) SPOLEČNĚ S MĚSTSKOU POLICII MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZVEME DĚTI A RODIČE NA BEZPEČNOSTNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCI PRO DĚTI ( 1. - 5. třída )  Z KNAPOVCE, HORNÍHO A DOLNÍHO HOUŽOVCE, ZAMĚŘENOU NA MALÉ CYKLISTY V SILNIČNÍM PROVOZU. PRO DĚTI BUDE PŘIPRAVENA ZÁSTUPCEM MĚSTSKÉ POLICIE KRÁTKÁ PŘEDNÁŠKA O PRAVIDLECH SILNIČNÍHO PROVOZU. PO PŘENÁŠCE SI DĚTI VYZKOUŠÍ PRAKTICKOU JÍZDU NA SVÉM KOLE NA MALÉM OKRUHU, KDE BUDOU  STANOVIŠTĚ A RŮZNÁ PŘEKVAPENÍ. DOSPĚLÁCI PŘIJĎTE TAKÉ POSEDĚT.

PRAVIDELNÉ NOHEJBALOVÉ PÁTKY NA TENISOVÉM KURTU (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - kontakt Roller Jakub a Červeňák Milan). Zahájení dle počasí.

PRAVIDLENÉ PŘÁTELSKÉ ZÁPASY V KOPANÉ NA DOLNÍM HŘIŠTI (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - kontakt Roller Jakub a Červeňák Milan)

21.KVĚTNA 2011 (SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ) OKRSKOVÉ ZÁVODY V POŽÁRNÍM SPORTU NA DOLNÍM HŘIŠTI S OBČERSTVENÍM, POCHOUTKAMI Z UDÍRNY A PIVEM.

28.KVĚTNA 2011 (SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ) KÁCENÍ MÁJE S POSEZENÍM V HASIČÁRNĚ A S OBČERSTVENÍM, POCHOUTKAMI Z UDÍRNY A PIVEM.

4.ČERVNA 2011 V 10.HODIN (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - kontakt Hana Drobná tel. 604650706) CYKLOVÝLET - TRASA BUDE OKOLO 20 KM (NEBUDE NÁROČNÁ), CESTOU SI KOUPÍME OBČERSTVENÍ NEBO SI PŘIBALTE JÍDLO S SEBOU - NÁVRAT VE VEČERNÍCH HODINÁCH.

17.-19.ČERVNA 2011 (SBOR DOBOROVONÝCH HASIČŮ) VYCHÁZKA NA SAMOTY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ. MOŽNOST STANOVÁNÍ PŘES CELÝ VÍKEND U TÁBOŘIŠTĚ. PRO DĚTI BUDOU PŘIPRAVENY RŮZNÉ HRY. NÁHRADNÍ TERMÍN S OHLEDEM NA POČASÍ BUDE 15.-17.ČERVENCE.

25.ČERVNA 2011 (TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - kontakt ROLLER JAKUB, BÍLÝ ZDENĚK TEL.775134808)MEMORIÁL ZDEŇKA DROBNÉHO - TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ V KOPANÉ. ZAHÁJENÍ V 9.HOD, PO CELÝ DEN OBČERSTVENÍ.

Knapovecká pouť sv.Petra a Pavla. Poslední červnovou neděli 26. 6. 2011Vás zveme na Knapoveckou pouť. Slavnostní mše sv. začne v 15.00 hod. a doprovodí ji rytmická kapela mládeže z Ústí nad Orlicí.Po 16. hod. následuje pod břízami u kostela doprovodný program: divadélko pro děti a pro dospělé koncert kapely K-Band knapoveckého rodáka Dušana Kučery, kolotoče a houpačky. Zveme na domácí pouťové koláče, opékané buřty a pivo. Přijďte se potěšit, posedět a poklábosit.              Jana Staňková 

CENÍK POUŽÍVÁNÍ ANTUKOVÉHO KURTU u sálu:

- tenis:   člen TJ zdarma,  člen TJ a nečlen TJ zaplatí, 30,- Kč za 1 hod. a nečlenové TJ zaplatí 60,- Kč za 1 hod.

- volejbal:  pro členy i nečleny TJ je jednotná cena 60,- Kč  za 1 hodinu použití tenisového   kurtu. 

SPRÁVCI KURTU:    RATTAY MARTIN  TEL.  721871047                               SEIDLMANOVÁ LINDA  TEL 605549501  

(čtvrtletník „ Knapovecké okénko“ vydává Osadní výbor Knapovec dne 22.3.2011, vyd. Hana Drobná, mail: knapovecweb@seznam.cz)                            

»

 

CZDEEN

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | © hpvorlagen24