» JAK ŽIJEME V KNAPOVCI ........

Vítáme Vás na stránkách obce Knapovec, která se nachází 4 km od okresního města Ústí nad Orlicí. Knapovec nemá vlastní samosprávu - je městskou částí Města Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. V obci Knapovec žije cca 350 obyvatel, v Dolním Houžovci cca 75 obyvatel a v Horním Houžovci cca 45 obyvatel. V Knapovci je 137 domácností, v Dolním a Horním Houžovci po 25 domácnostech. Rozloha obce je 695 ha. Knapovec se nachází v blízkosti měst Česká Třebová (10 km), Lanškroun (16 km), Letohrad (15 km), Říčky - centrum Orlických hor (41 km). Nadmořská výška Knapovce (u kostela) je 420 m. V obci Knapovec jsou dvě významné zemědělské firmy. Farma pro chov prasat Bioprodukt Knapovec a.s. a zemědělská společnost Avena, s.r.o., ve které je provozována rostlinná a živočišná výroba. V roce 2010 byla v areálu Bioproduktu a.s. - spol. AVENA s.r.o. postavena Bioplynová stanice s instalovaným elektrickým výkonem 1400 kW a tepelným výkonem 1516 kW. Výstupem bude elektrická energie, která bude prodávána do rozvodné sítě a teplo, které bude sloužit pro potřeby společnosti AVENA s.r.o. Na malém náměstíčku Knapovce - je bývalá budova školy (budova je Města Ústí nad Orlicí), kde sídlí Mateřská škola. Jejím zřizovatelem je Město Ústí nad Orlicí. Mateřská škola zajišťuje ve spolupráci s rodinou  předškolní výchovu a vzdělávání dětí ve věku zpravidla 3 - 6 let , podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání. V budově bývalé školy je také v 1.poschodí KNIHOVNA, která je pobočkou Městské knihovny v Ústí nad Orlicí (kontakt najdete v levém panelu úvodní stránky). Vedle budovy bývalé školy byl obecní sál (rovněž budova Města Ústí nad Orlicí), kde se pořádala většina akcí v Knapovci. V současné době byl původní sál zdemolován. 14. dubna 2018 Město Ústí nad Orlicí předalo do užívání  obci Knapovec nově postavený kulturní dům, který bude sloužit jako společenský sál a zároveň tělocvična. Na pozemek sálu navazuje antukový kurt, který byl vybudován za finanční spoluúčasti Města Ústí nad Orlicí, podpory knapovských podnikatelů a hlavně dobrovolníků z Tělovýchovné jednoty Knapovec. Tělovýchovná jednota kurt podpořila finančně, na kurtu bylo odpracováno členy Tělovýchovné jednoty mnoho brigádnických hodin. Naproti Mateřské škole je od roku 2013 nově vybudované hřiště pro děti, které finančně podpořilo Město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj (celkem 300 tis. korun) a Tělovýchovná jednota Knapovec. Hřiště vzniklo aktivitou místních občanů, kteří zde odpracovali svépomocí na 4 stovky hodin a vznikl tak hezký a hodně využívaný prostor pro děti. Od roku 2016 máme pod břízkami poblíž dětského hřiště novou venkovní tělocvičnu, která vznikla za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí. Nedaleko tzv. knapovského náměstíčka se nachází hřbitov, hřbitovní kaple a dominantu Knapovce doplňuje kostel. V místním kostele se koná mše svatá 4x v roce v rámci Knapoveckého roku tradic a obyčejů. Tyto tradice zajišťuje Phdr. Jana Staňková a zpravidla bývají finančně podpořeny Městem Ústí nad Orlicí. Jedná se o tradici svátků velikonočních, v červnu pouť na Petra a Pavla, v říjnu posvícení a svátky vánoční. V knapoveckém dolíčku v dolní části Knapovce u potoka se nachází hřiště na kopanou. V roce 2010 dostala Tělovýchovná jednota Knapovec dotaci 120.000,- Kč od Pardubického kraje na vybudování sociálního zařízení na sportovišti, které zde chybělo. Zároveň bylo vybudováno  zázemí na prodávání a staré nevyhovující buňky byly v roce 2019 odstraněny. Finanční podpora na vybudování sociálního zařízení je také od Města Ústí nad Orlicí, Sboru dobrovolných hasičů Knapovec a Tělovýchovné jednoty Knapovec. Toto zázemí využívá Sbor dobrovolných hasičů v Knapovci pro své akce. V dolní části Knapovce - u spodní komunikace má své sídlo jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Budova je nově opravena za finanční pomoci města Ústí nad Orlicí - hasiči zde mají svoji klubovnu. Budova je v majetku Města Ústí nad Orlicí, které je zřizovatelem organizační složky. V Knapovci je soukromý obchod s potravinami pana Jiřího Vacka, který se nachází v rodinném domku nedaleko Požární zbrojnice. 

CZDEEN

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | © hpvorlagen24