» HISTORIE OBCE

Knapovec (německy Knappendorf) je část města Ústí nad Orlicí, od kterého leží 4 km jihovýchodním směrem. První zmínka o obci je již z roku 1292. Při knapoveckém potoce, na obou jeho poměrně strmých svazích, vznikl Knapovec, s významnou krajinnou dominantou kostela na hraně svahu pravého (severního) břehu. Sídlo je prostoupeno zelenými plochami s množstvím významných dřevin. Dále k východu, v pramenné části dvou zdrojnic knapoveckého potoka, se zcela izolovaně nacházejí dva drobné sídelní útvary – Dolní a Horní Houžovec. Dříve to však byla samostatná a početnější německá obec (k roku 1930 zde žilo 678 obyvatel). Po 2. svět. válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a obec byla osídlena obyvatelstvem českým. Obec se skládá ze dvou částí. Horní část probíhá okolo silnice Ústí nad Orlicí - Lanškroun. Druhá část obce se nalézá v hlubokém údolí knapoveckého potoka, který se v Hylvátech vlévá do řeky Třebovky. Knapovec-420 nm(kostel), Dolní Houžovec–445 nm(kaple  u rybníka), Horní Houžovec–440 nm(dřevěná kaple).

Knapovec -  Hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání   * stavba zaklenutá dvěma poli křížové žebrové klenby pochází z počátku 16. století a je původní sakristií staršího kostela. Vnitřní úprava pochází z 19. století. Kostel sv. Petra a Pavla  * pozdně empirová stavba z let 1832 - 1834. Socha sv. Jana Nepomuckého * pochází z doby kolem r. 1820.  Boží muka * z doby kolem r. 1600.  Podle tradice měl ve východní nejvýše položené části vsi v místech nazývaných německým obyvatelstvem „na starém   kostele“ stávat nejstarší Knapovecký kostel (fara zde byla již v roce 1349). Dolní Houžovec  - Kaple Sedmibolestné Panny Marie * z r. 1904 v místech starší dřevěné kaple, renovována v 90. letech 20. stol. * Kříž z r. 1818. Horní Houžovec - Dřevěná kaple Navštívení Panny Marie - postavená kolem r. 1800, Socha sv. Trojice - z poč. 19. století, Kamenný kříž z r. 1802.

 

KNAPOVEC

Knapovec (Knappendorf)
Kostel sv. Petra a Pavla v Knapovci

Kostel sv. Petra a Pavla v Knapovci

charakter sídla: část města
obyvatel: 295 (1. 3. 2001)
PSČ: 562 01
součást obce: Ústí nad Orlicí
okres: Ústí nad Orlicí
historická země: Čechy
katastrální území: Knapovec
zeměpisná šířka: 49°57'32.041 s. š.
zeměpisná délka: 16°26'58.197 v. d.
 Knapovec
 

Knapovec (německy Knappendorf) je část města Ústí nad Orlicí, od kterého leží 4 km jihovýchodním směrem. První zmínka o obci je již z roku 1292. Knapovec byl zpočátku farní vsí u Ústí nad Orlicí, jež patřila k prvotnímu nadání kláštera zbraslavského. Později patřil nejprve k hradu Landšperku, a potom v letech 1850 - 1960 k Landškrounu. V letech 1938 - 1945 byl Knapovec přičleněn k nacistickému Německu v rámci říšské župy Sudety. Od roku 1960 Knapovec spadá pod okres Ústí nad Orlicí.

KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA

Jedná se o pozdně empírovou církevní stavbu, která byla vystavěna v letech 1832 - 1834. Stavba stála 20 789 zlatých a byla financována a později také spravována Náboženskou maticí. Tento kostel je nástupcem částečně zděného kostelíka z 15. a 16. století, který stál v prostoru dnešního hřbitova. Celý areál byl opraven v 90. letech 20. století.
 

 

CZDEEN

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | © hpvorlagen24