» 2021/12 ZASTÁVKA KNAPOVEC * BRIGÁDA

V sobotu 18.prosince 2021 jsme se sešli partička 6 lidiček na zastávce Knapovec na brigádě. Podél obou stran jsme  vyřezali křoví, upravili větve od vzrostlých stromů, které zasahovali na chodníky a obě strany zastávky jsme vyčistili od odpadků a kupy napadaného listí a větviček. Taky jsme vyřezali křoví na spojovací cestičce od dolní silnice v Knapovci nahoru k zastávce. Moc díky všem brigádníkům/sice jsme si mákli, ale pohled na vyčištěnou a úplně jinou zastávku je odměnou.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2019/04 BRIGÁDA DEN ZEMĚ

V sobotu 27.4.2019 jsme připravili tradiční brigádu ke "Dni země*. Uklízeli jsme v Knapovci na dětském hřišti a okolí, okolo buňky a nového kulturáku. Vyměnili jsme a doplnili antuku na tenisovém kurtu, připravili jsme tak kurt na sezónu. Dále byla postavena hranice na pálení čarodějnic. Díky moc brigádníkům, kteří pomohli a věnovali svůj volný čas na zvelebení míst v obci. Děkujeme - TJ Knapovec.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2019/04 BRIGÁDA - LIKVIDACE BUNĚK NA DOLNÍM HŘIŠTI

V sobotu 12.dubna 2019 se konala brigáda na likvidaci starých buněk, kde se dříve prodávalo na dolním hřišti na kopanou. Tělovýchovná jednota společně se Sborem hasičů z Knapovce společně odstranili a zlikvidovali již nevyhovující buňky, které v dřívějších letech sloužili při různých akcích jako zázemí k prodeji občerstvení. Práce bylo dost a dost, ale parta lidí, kteří se dali tuto sobotu dohromady odvedla velký kus práce. Všem brigádníků patří velký dík za jejich snahu a ochotu věnovat svůj volný čas této akci.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2018/04 BRIGÁDA DEN ZEMĚ

V sobotu 28.dubna 2018 jako každý rok jsme připravili brigádu ke Dni země. V Knapovci jsme úklízeli po zimě na dětském hřišti a okolí (nátěr hracích prvků, úprava křovin a uklid listí a trávy). Na tenisovém  kurtu jsme odstranili stávající část antuky a doplnili antuku novou. Uklizeli se i čekárny a jejich okolí. Všem brigádníkům moc děkujeme, že nám s úklidem pomohli ve svém volném čase. Za Tělovýchovnou jednotu Knapovec Hana Drobná. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2017/04 BRIGÁDA DEN ZEMĚ

V sobotu 8. dubna 2017 od 8 hodin Tělovýchovná jednota Knapovec připravila pro občany  Knapovce, Horního a Dolního Houžovce tradiční brigádu ke Dni země. V Knapovci jsme uklízeli dětské hřiště a okolí. Na tenisovém kurtu jsme obnovili antuku a doplnili plot mezi stavbou sálu a kurtem, aby zde nehrozilo nebezpečí úrazu. Velké díky patří necelé dvacítce brigádníků, kteří udělali kus práce. Hana Drobná. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2016/04 BRIGÁDA DEN ZEMĚ

V sobotu 23. dubna 2016 Tělovýchovná jednota Knapovec  připravila pro občany  Knapovce, Horního a Dolního Houžovce tradiční brigádu ke Dni země. Uklízelo se dětské hřiště, obnovili jsme zde nátěry lavic, stolů a dětských prvků. Společně jsme upravili a zaseli okolí stavební buňky, která je umístěna u kurtu a bude  sloužit jako zázemí místo sálu. Připravili jsme kurt na sezónu, obnovili antuku, doplnili chybějící plot po demolici  sálu a uklidili okolí kurtu. V Dolním Houžovci brigádníci vyčistili okolí čekárny a  podél rybníků. Myslivci s dětmi posbírali odpadky podél silnic v rámci našich obcí a uklidili černou skládku u Horního Houžovce. Brigády se zúčastnilo 42 Knapováků a Houžováků. Při společném posezení u opékání buřtíků jsme zhodnotili brigádu jako velmi úspěšnou. Hodně nás potěšila účast na brigádě místostarosty Jirky Preclíka. Brigádu připravila Hana Drobná.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2015/04 BRIGÁDA DEN ZEMĚ

V sobotu 18. dubna 2015 Tělovýchovná jednota Knapovec  připravila pro občany  Knapovce, Horního a Dolního Houžovce tradiční brigádu ke Dni země. Uklízelo se dětské hřiště včetně doplnění nových  okrasných keříků na svahy, okolí sálu, na tenisovém kurtu byla provedena obnova antuky a úprava okolí kurtu, uklízela se veřejná prostranství, která slouží k různým akcím v obcích, dále bylo uklizeno okolí komunikace k letišti, kde neukáznění občané vyhazují odpadky. Na brigádě se sešlo dvě desítky brigádníků - pomáhaly i děti. Brigáda byla ukončena opékáním buřtíků se sousedským posezením.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2014/04 BRIGÁDA DEN ZEMĚ

V sobotu 12. dubna 2014 Tělovýchovná jednota Knapovec  připravila pro obce Knapovec, Horní a Dolní Houžovec tradiční jarní brigádu ke Dni země. Výzva pro všechny občany obcí o připojení se k jarní brigádě (výřezem křoví, úklidem okolí svých domů a veřejných prostranství) - byla velmi úspěšná. V Knapovci a obou Houžovcích se brigády zúčastnilo na tři desítky brigádníků. V obou Houžovcích a v Knapovci se uklízelo jako o závod. Na dětském hřišti v Knapovci byl dokončen plot, celé dětské hřiště se po zimě vyčistilo, připravil se tenisový kurt na sportovní sezónu. Dále se uklízela místa v okolí autobusových čekáren, v dolní části Knapovce občané vyřezávali nálety v okolí komunikace. Tělovýchovná jednota připravila malé občerstvení. Velký dík patří všem brigádníkům i ostatním občanům, kteří zvelebují okolí svých domů a veřejná prostranství v obcích i během roku.


 
 
 
 
 
 
 
 

» 2013/04 BRIGÁDA DEN ZEMĚ

Na sobotu dne 20. dubna 2013 připravila Tělovýchovná jednota jarní brigádu pro všechny občany Knapovce, Horního a Dolního Houžovce. Sešli jsme se u sálu  - uklidili jsme prostranství  před sálem a pokračovali jsme na dětském hřišti. Dále občané uklízeli v okolí autobusové čekárny u Bioproduktu a v dolním konci Knapovce u komunikace ke hřišti bylo vysekáno křoví. Přispěli jsme tak společnými silami  k lepšímu vzhledu našich obcí.  Každý brigádník měl volbu, jaké místo úklidu si vybere. Dne 22. dubna je  DEN ZEMĚ a tak bychom mohli každý rok v DUBNU - v sobotu nejblíže tomuto datu, zavést tradici úklidu našich obcí. Pokud jste se  připojili k této výzvě, napište, co jste tuto sobotu uklidili - na mail Knapovce -  knapovecweb@seznam.cz.  DĚKUJEME ZA POMOC VŠEM, KDO SE ZÚČASTNILI BRIGÁDY.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 2011/04 BRIGÁDA NA KURTU

V DUBNU 2011 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PŘIPRAVILA BRIGÁDU A SEŠLI JSME SE U SÁLU. ZABETONOVALI JSME PATNÍKY NA ODVODNĚNÍ TENISOVÉHO KURTU. TAKÉ JSME UKLIDILI NEPOŘÁDEK V PROSTRANSTVÍ NAD SÁLEM.


 
 

CZDEEN

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | © hpvorlagen24